fbpx

Podlahové systémy FERMACELL a zdravé bydlení0

Ani doma už se dnes nevyhnete množství škodlivin ve vzduchu. Obzvláště silně to pak pociťují alergici a astmatici. Jak si můžete ve vašem domově zajistit čistý a zdravý vzduch? Začněte od podlahy! Podlahové desky FERMACELL greenline totiž aktivně zlepšují kvalitu vzduchu v každé domácnosti.

Elektrosmog, problémy s plísněmi, exhalace plynů ze stavebních hmot a nábytku: mezi našimi vlastními čtyřmi stěnami jsme vystaveni stále silnějšímu zatížení škodlivinami. Proto je stále větší poptávka po ekologických a zdravotně nezávadných stavebních materiálech – zejména mají-li současně vlastnosti zlepšující vzduch v prostoru, jako například nové sádrovláknité podlahové prvky FERMACELL greenline.

„Člověk stráví ve vnitřních prostorách asi 90 % svého života, kvalita vzduchu v interiéru je proto velmi důležitá.“

Z hlediska ochrany zdraví obyvatelů domu v průběhu jeho užívání je základním cílem zabránit nepříznivému vlivu látek, pronikajících do lidského organismu vdechováním, polykáním, stykem s pokožkou nebo zářením. Je třeba zabránit i nepřímým negativním vlivům životního prostředí, přenášeným vodou, půdou a vzduchem.

U interiérů to znamená zajistit co nejmenší vnos těchto látek – například použitím stavebnin s nízkými emisními hodnotami. Pro miliony alergiků platí: co možná nejméně chemie, protože člověk může být alergický prakticky na jakoukoli látku. Je proto třeba se co nejvíce vyhýbat chemicky upravovaným stavebním materiálům.

FERMACELL = Zdravé bydlení

Kompatibilita se životním prostředím začíná již v okamžiku výroby sádrovláknitých podlahových systémů FERMACELL, zaměřené na šetrné zacházení se zdroji. Je taky dobré vědět, že Fermacell nejen „čistě“ vyrábí, ale že „čisté“ produkty i nabízí: k výrobě sádrovláknitých desek se používají výhradně přírodní materiály. Za vysokého tlaku se z recyklovaného papíru, sádry a vody lisují stavební desky s neutrální vůní.

FERMACELL greenline lze použít nejen na podlahy, ale i na stěny či stropy
FERMACELL greenline lze použít nejen na podlahy, ale i na stěny či stropy

Průběžné kontroly jakosti prováděné vlastními pracovníky, v laboratořích i úředně k tomu pověřenými ústavy pro zkoušky materiálu jsou zárukou trvale vysoké kvality. Regulaci klimatu v prostoru zajišťují materiály FERMACELL vysokým podílem makropórů v sádrovém jádru sádrovláknitých desek – desky přijímají přebytečnou vlhkost a vydávají ji do suchého vzduchu v prostoru. K tomu přistupuje proporcionální poměr tepelné izolace a akumulace tepla pro rovnoměrné a vyvážené klima v prostoru.

Ekologická etiketa byla již udělena nejen sádrovláknitým deskám FERMACELL, ale i spárovacímu tmelu, spárovacímu lepidlu i lepidlu na podlahové prvky FERMACELL. Lepidlo na podlahové prvky přitom bylo podrobeno náročným ekologickým zkouškám, ve kterých obstálo bez jakýchkoli problémů.

FERMACELL greenline aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru

Pro splnění zvyšujících se požadavků na zdravé bydlení je sice klíčové použití stavebních materiálů s nízkým obsahem škodlivých látek, otázkou však zůstává, co se škodlivinami, které v průběhu běžného dne proniknou do vlastních čtyř stěn a do vzduchu v místnosti? Do obytných místností vnášejí škodliviny nejen stavební materiály, ale také předměty denní potřeby.

Pro mnoho lidí je například pojmem látka, zvaná formaldehyd – nejznámější z aldehydů. V minulosti byla tato sloučenina často předmětem titulků v novinách a zpráv. Formaldehyd je při vysoké koncentraci jedovatá substance, která se často prokazatelným způsobem vyskytuje v interiérech. Následkem tohoto výskytu mohou být často těžké zdravotní problémy. Zdraví však mohou poškozovat i jiné aldehydy a takzvané ketony, známé také pod zkratkou VOCs (těkavé organické sloučeniny).

FERMACELL greenline prokazatelně redukuje škodlivé látky ve vzduchu v domácnosti
FERMACELL greenline prokazatelně redukuje škodlivé látky ve vzduchu v domácnosti

Jak zabránit působení škodlivin? Odpovědí je FERMACELL greenline!

Podle Jaroslava Benáka dnes jde pomocí použitých materiálů a technologií aktivně zabránit působení výše uvedených emisí a škodlivin. „Dobrým příkladem jsou například podlahové desky FERMACELL greenline – tato zdravá deska zlepšuje aktivně kvalitu vzduchu v místnosti a zvyšuje tak kvalitu bydlení a života.  Účinek těchto desek je založen na přírodním ekologickém principu, přesněji řečeno, na čisticí síle ovčí vlny – na povrchy desek je ve výrobním závodě aplikovaná účinná látka na bázi keratinu. V průběhu přirozeného procesu jsou absorbovány a trvale vázány škodlivé látky a emise. Desky FERMACELL greenline navíc fungují také pod obklady, nejlépe pod difúzně otevřenými povrchy.“

Musí se podlaháři, kteří již mají zkušenosti se sádrovláknitými podlahovými systémy FERMACELL, učit pro práci s deskami FERMACELL greenline něčemu novému?
Práce s produkty FERMACELL greenline probíhá obvyklým způsobem, jaký znají u našich ostatních materiálů: desky se lámou, řežou, frézují a vrtají stejně jako normální sádrovláknité desky bez pomocí speciálního nářadí. Upevnění na dřevěnou nebo kovovou spodní konstrukci se provádí šrouby nebo sponami, spárování lepením spárovacím tmelem. K dispozici je široká paleta příslušenství, které je pečlivě testováno z ekologického hlediska. A stejně jako všechny dosavadní podlahové prvky FERMACELL i řada greenline nabízí maximální stabilitu, protipožární ochranu, protihlukovou a tepelnou izolaci.“

Nakolik lze pomocí desek FERMACELL greenline zlepšit zdravé bydlení?
Desky jsou na povrchu opatřeny speciální účinnou látkou, účinný princip spočívá v přirozené vlastnosti ovčí vlny dlouhodobě přijímat různé škodlivé a pachové látky a trvale je vázat. Tato vlastnost je známa již dlouho a je i vědecky doložena. Proto je deska FERMACELL greenline schopna přijímat často se vyskytující škodliviny jako jsou ketony a aldehydy během několika málo hodin, a to i ve vysokých koncentracích a trvale je integrovat do molekulární struktury účinné látky. Tato vlastnost je k dispozici již v průběhu výstavby a navíc zajišťuje zdravé bydlení i ve fázi užívání.“

Účinek FERMACELL greenline je založen na přirozené čisticí síle ovčí vlny
Účinek FERMACELL greenline je založen na přirozené čisticí síle ovčí vlny

Certifikace: Cenná pomoc při rozhodování

Z hlediska narůstajícího množství jedů v bytech a životním prostředí představuje Fermacell možnost nabízet ekologické a zdravotně nezávadné stavební hmoty. Proto nechává firma ekologickou únosnost svých produktů pravidelně testovat nezávislými zkušebnami, například Institutem pro stavební biologii nebo kolínským ústavem eco-Institut. O nedávné certifikaci sádrovláknité desky FERMACELL greenline je i rozhovor s panem Dr. Kriegem, jednatelem a technickým vedoucím eco-Institut Kolín.

Jaké testy byly na nové sádrovláknité desce FERMACELL greenline provedeny a jaké výsledky byly dosaženy?
V prvním kroku byla zkušební komora dotována formaldehydem, aby se otestovalo pohltivé chování nové sádrovláknité desky. Jako srovnávací vzorek sloužila nemodifikovaná sádrovláknitá deska. Poté jsme zjišťovali, nakolik konkrétní desky zachycený formaldehyd opět uvolní. Ve druhém kroku jsme ve zkušební komoře vystavili sádrovláknitou desku FERMACELL greenline natřenou barvou, formaldehydové atmosféře a rovněž jsme měřili její chování z hlediska příjmu a výdeje. Na závěr jsme testovali barevným nátěrem opatřenou desku FERMACELL greenline směsí různých aldehydů a ketonů. Při všech experimentech se ukázalo, že tato sádrovláknitá deska přijímá více přítomných škodlivin než nemodifikovaná deska. Kromě toho následně předávala do vzduchu méně těchto škodlivin než referenční produkt. Nejvíce nás přitom přesvědčilo chování desky vůči formaldehydu a jiným aldehydům.“

Proč je dnes tak důležitá certifikace ekologicky a zdravotně nezávadných stavebních produktů?
Bydlení, práce, spánek – člověk stráví ve vnitřních prostorách asi 90 % svého života. To je dostatečný důvod, proč dbát na dobrou kvalitu vzduchu v těchto místech. Emise plynů ze stavebních produktů představují možný hlavní zdroj znečištění vzduchu ve vnitřních prostorách. Tento problém navíc zhoršují energeticky úsporné, vzduchotěsné metody stavění. Protože škodlivé emise často mívají neutrální zápach, spotřebitel „necítí“, zda si s parketami, malířskou barvou atd. přináší domů i tzv. „bytové jedy“. Nezávislou zkouškou a certifikací stavebních hmot tak výrobce nabízí svým zákazníkům cennou pomůcku pro rozhodování.“

Autor: Komerční sdělení