fbpx

Podívejte se: Nejmodernější vzdělávací komplex v Polsku0

Ve Varšavě letos vyrostlo první polské interaktivní centrum pro vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Při stavbě Vědeckého centra Kopernik byla využita inovativní konstrukční řešení a ty nejmodernější stavební materiály.

Nové Vědecké centrum Kopernik (VCK) ve Varšavě je prvním polským interaktivním centrem vědeckého vzdělávání pro děti, mládež a dospělé. Prototypem všech center tohoto typu je Exploratorium, které v roce 1969 vytvořil v San Franciscu prof. Frank Oppenheimer a princip fungování objektu vychází z koncepce učení prostřednictvím zajímavých pokusů prováděných návštěvníky. Při realizaci tohoto nového, nejmodernějšího vzdělávacího a kulturního komplexu v Polsku bylo využito i sousedství varšavské řeky Visly, které umožňuje uskutečňovat řadu aktivit, tematicky spojených s řekou a nedalekým Svatokřížským mostem.

„Celkem bylo v Centru použito 30 000 m2 sádrovláknitých desek FERMACELL a 5 000 m2 cementových desek Powerpanel H2O.“

V novém Centru bylo použito mnoho inovativních konstrukčních řešení při využití mnoha moderních stavebních materiálů včetně sádrovláknitých desek FERMACELL a cementem pojených desek FERMACELL Powerpanel H2O, které byly díky svým jedinečným přednostem využity při konečných úpravách interiérů objektu. K obložení všech stěn komplexu byly použity sádrovláknité desky FERMACELL o síle 12,5 mm a cementové Powerpanel H2O o síle 12,5 mm, konkrétně byly podle návrhu projektantů RAr-2 Laboratorium Architektury Gilner+Kubec ze Slezské Rudy použity systémové konstrukce vnitřních stěn 1 S21, 1S31 a závěsných stropů 2S11.

Veřejný prostor Centra je připraven pojmout najednou až 2 200 osob
Veřejný prostor Centra je připraven pojmout najednou až 2 200 osob

Hlavním požadavkem byla zejména vysoká úroveň protipožární ochrany vnitřních stěn (EI 60 min.) a stropů (EI 60), vyrobených v systému ocelových konstrukcí. Celkem bylo v centru použito 30 000 m2 sádrovláknitých desek FERMACELL a 5 000 m2 cementových desek Powerpanel H2O. Investorem nového Centra bylo hlavní město Varšava, generálním dodavatelem společnost Warbud SA a hlavním architektem Dr. Ing. Jan Kubec.

Inovativní konstrukční řešení pro Vědecké centrum Kopernik

Vědecké centrum Kopernik je komplex budov se dvěma nadzemními podlažími o výšce 12 m s místními dominantami o výšce 16 m. Mezi ně patří vyhlídková terasa planetária a místo zavěšení Foucaltova kyvadla. Těleso budovy navazuje na rozměrné sousední objekty: bývalou elektrárnu s teplárnou a budovu Knihovny Varšavské univerzity.

Patia ve formě kráterů regulují klima uvnitř budovy zadržováním dešťových vod a výměnou vzduchu, která probíhá podél obvodu jejich skleněné fasády
Patia ve formě kráterů regulují klima uvnitř budovy zadržováním dešťových vod a výměnou vzduchu, která probíhá podél obvodu jejich skleněné fasády

Velká ocelová skořápka perforovaná patii ve formě kráterů, v níž se nachází jednoprostorová výstavní plocha, je obklopená zástěnou z cementovláknitých desek, provedených v barvách zemského povrchu. Elevační puklinky regulují dopad světla do interiéru Vědeckého centra a přirozeným způsobem odvádějí vodu ze střechy – byla vytvořena dýchající, těsná opona, která kryje objekt a reaguje na vnější impulsy.

V interiérech Centra byly efektivně využity materiály FERMACELL

K povrchové úpravě interiérů byly využity sádrovláknité desky FERMACELL a cementové desky FERMACELL Powerpanel H2O o síle 12,5 mm.

Efektivní využití silného a tvrdého materiálu, možnost trvanlivého slepení okrajů desek bez výztužných pásek (i mimo konstrukci), žádné úhelníky v rozích, žádné dodatečné konstrukce na skříňky, poličky, topení, žádné výztužné profily pro uzly příčných stěn, malý počet šroubů (desky se připevňují pouze na sloupky), žádné základové nátěry před malováním a tapetováním, možnost provést akustické a požární příčky (také) bez výplně minerální vlny, ale především stabilita a trvanlivost spojů slepených během montáže – to je pouze část důvodů, pro které sádrovláknité materiály a systémy FERMACELL nacházejí stále častěji uplatnění u objektů veřejného užitku.

V interiérech byly použity sádrovláknité desky FERMACELL a cementové desky FERMACELL Powerpanel H2O o síle 12,5 mm
V interiérech byly použity sádrovláknité desky FERMACELL a cementové desky FERMACELL Powerpanel H2O o síle 12,5 mm

Výstavba se systémem FERMACELL: Trvanlivá, ekonomická a výkonná

Dokonalým příkladem možností použití systému FERMACELL se v Polsku stalo i nové Centrum vědy Kopernik, kde byly všechny vnitřní příčky provedeny právě s obložením ze sádrovláknitých desek FERMACELL a cementových desek Powerpanel H2O.

Ukazuje se, že jejich využití má vedle univerzálních vlastností také ekonomický rozměr. Náklady na ně, které zahrnují ceny materiálu, příslušenství a práce, mohou konkurovat jiným technologiím a díky tomu je výstavba s využitím systému FERMACELL trvanlivá, ekonomická a výkonná.

Interaktivní expozice umožňují návštěvníkům Vědeckého centra Kopernik samostatně provádět fyzikální či chemické pokusy
Interaktivní expozice umožňují návštěvníkům Vědeckého centra Kopernik samostatně provádět fyzikální či chemické pokusy

Více o Vědeckém centru Kopernik

 • Adresa: Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 • Projektové pracoviště: RAr-2 Laboratorium Architektury Gilner+Kubec
 • Vedoucí architekt: Dr. Ing. Arch. Jan Kubec
 • Datum zpracování: 2006–2008
 • Datum realizace: 2008–2011
 • Investor: Hlavní město Varšava
 • Celková plocha: 19 150 m2. Centrum se skládá ze 3 funkčních celků: Modul A (pro děti předškolního věku, žáky základních škol, středních a částečně nástavbových škol a pro rodiče a učitele), modul B (pro studenty a akademické učitele a také pro žáky nástavbových škol a pro dospělé) a planetárium (pro cca 170 osob různých věkových skupin).
 • Zastavěná plocha: 9 190 m2
 • Generální dodavatel: Warbud SA
 • Suchá výstavba interiérů: sádrovláknité desky FERMACELL a cementové desky Powerpanel

V Centru se prezentují také vybrané otázky týkající se archeologie, psychologie či sociálních věd
V Centru se prezentují také vybrané otázky týkající se archeologie, psychologie či sociálních věd

Projektový návrh varšavského Vědeckého centra Kopernik měl za cíl obnovit již ztracené charakteristické prvky (pláž, vodní pláně a kopce) levého břehu Visly v úseku mezi navrhovanou budovou VCK a Svatokřížským mostem.

Koncepce vycházela z myšlenky, že toto místo bude „žít“ a tvořit zajímavou nabídku jak pro zájemce o vnitřní expozice Centra, tak i pro ty, kteří nebudou mít chuť se dovnitř podívat. Charakter přátelského a zajímavého veřejného prostoru umožní zajímavě a užitečně trávit volný čas a pro varšavské nábřeží je to i šance na novou turistickou atrakci mezinárodního významu.

Použití cementovláknitých desek na fasády umožňuje dosáhnout požadovaného vizuálního efektu, zdůrazňujícího krajinný ráz budovy
Použití cementovláknitých desek na fasády umožňuje dosáhnout požadovaného vizuálního efektu, zdůrazňujícího krajinný ráz budovy

Základní architektonické uspořádání Centra se opírá o:

 • přehlednou kompozici jednotlivých úrovní a komunikačních tahů,
 • multifunkčnost vnitřních prostor umožňujících jakékoliv aranžmá,
 • výstavní plochy,
 • prostornost a malý počet vnitřního dělení, samozřejmě s přihlédnutím k rozdělení na veřejný a neveřejný prostor,
 • využití přirozeného světla v části budovy díky prosklení východních fasád orientovaných směrem k řece Visle,
 • možnosti zatemnit části expozičních ploch,
 • utišení hluku osazením stabilních architektonických prvků a konečných úprav,
 • nízké provozní náklady,
 • v konstrukčním systému zohlednění možností rozdělení na dvě části spojené společným veřejným prostorem,
 • možnosti rozdělení realizace investice na etapy,
 • dostupnost pro handicapované osoby,
 • vyčlenění dvou nezávislých systémů výměny vzduchu, tj. přirozeného (otevírací/sklápěcí okna) a nuceného (klimatizace a ventilační odtahy nad vybranými částmi expozice – např. pracovnami, pracovištěm pece apod.),
 • vymezení zvláštní příjezdové cesty pro vozidla dodavatelů o rozměrech tahače s návěsem do hlavní skladové a vykládkové haly v podzemí,
 • přijetí vysokých bezpečnostních standardů.

Autor: Komerční sdělení