fbpx

Počet větrných elektráren na moři stále roste0

Větrné elektrárny na pevnině zná dnes prakticky každý. Míst vhodných pro stavbu větrných elektráren je však v řadě evropských států stále méně, a tak je třeba hledat jiná řešení. Umístění větrných elektráren na moře s sebou nese celou řadu výhod oproti zařízením na souši, ačkoli montáž a údržba mohou být na druhou stranu mnohem složitější.

V současnosti je výroba elektřiny z mořského větru doménou evropských zemí, na něž připadá 97 % z celkového množství elektřiny vyrobené tímto způsobem. Největší počet mořských větrných elektráren najdeme ve vodách Velké Británie, dále následuje Dánsko Nizozemí.

Reklama


Alpha Ventus – první mořská větrná farma v Německu.

Na konci roku 2011 se celková instalovaná kapacita v Evropě, rozložená mezi 53 mořských větrných farem v 10 zemích, blížila 4000 MW. Takto vyrobená elektřina (cca 14 TWh) by v běžném roce měla pokrýt přibližně 0,4 % spotřeby elektřiny v zemích EU. Nové projekty mořských větrných elektráren však stále přibývají, proto se tato čísla mohou v budoucnu ještě výrazně měnit.

E.ON podporuje mořskou větrnou energetiku 

Energetický koncern E.ON se v celosvětovém měřítku výrazně zaměřuje na výstavbu a rozvoj mořských větrných elektráren. Dceřiná společnost E.ON Climate & Renewables dokonce v roce 2011 získala významné ocenění „Platts Global Energy Award“ za přínos pro rozvoj mořské větrné energetiky. Jedním z důvodů získání tohoto ocenění byla rychlost, kdy se během pouhých pěti let společnost E.ON zařadila mezi světově nejvýznamnější firmy, které podporují získávání energie z obnovitelných zdrojů.

Energetická společnost E.ON provozuje v Evropě několik pobřežních větrných farem. Jednou z nich je např. Alpha Ventus, první mořská větrná farma v Německu.

Další informace o větrných elektrárnách na moři naleznete zde.

Autor: Jana Poncarová