fbpx

Počet onemocnění legionellou roste. Na vině jsou většinou staré rozvody teplé vody0

Na 182 vzrostl loni počet případů nákazy bakterií z rodu Legionella vyskytující se v teplé či stojaté vodě. Onemocnění, které získalo pozornost veřejnosti díky vysloužilým legionářům, lze předcházet hlavně modernizací rozvodů a využíváním moderních zásobníků i vodovodních baterií.

V roce 1976 způsobil rod bakterií Legionella vlivem nečištěné klimatizace hromadnou nákazu na srazu vysloužilých legionářů ve Filadelfii. Tyto bakterie žijí ve vodě a do těla člověka se dostávají především dýcháním vzduchu, který je obsahuje v drobných kapičkách vody (aerosol). Způsobují tzv. legionářskou nemoc. Jde o závažné plicní onemocnění léčitelné antibiotiky.

Reklama

Původce nepříjemné plicní nemoci – bakterie legionella. Foto 123rf.com

Podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) infekce touto bakterií v ČR od roku 2008 značně vzrostla, i když případný nárůst není dán tím, že by se legionella začala šířit nebo že by klesala obranyschopnost lidí. „Určitě nedochází k jejímu přirozenému zvyšování. Je to spíše důsledek větší pozornosti a zlepšující se diagnostiky ze strany laboratoří,“ říká Jaroslav Šašek ze SZÚ.

Bakterii vyhovuje teplá voda

Aerosol se může vytvářet ve sprchách, zvlhčovačích vzduchu, klimatizacích, v menší míře i u kohoutků umyvadel a dřezů či na toaletách. „Legionella se vyskytuje ve všech typech vodního prostředí, dokonce i ve slané vodě a ve všech zařízeních, kde se vyskytuje či je používána voda a také, pokud jsou těmito zařízeními generovány aerosoly,“ vyjmenovává Šašek. Problém nastane ve chvíli, kdy je bakterie schopná se množit, nejčastěji při teplotě vody 20 – 45°C. Při vyšších teplotách (nad 70°C) nepřežívá, při teplotách pod 20°C se zase nerozmnožuje.

Legionella může být nebezpečná pro děti a seniory. Obecně jsou také k nákaze náchylnější muži.

Legionella se množí zejména ve stojící vodě v déle nepoužívaných potrubích či zásobnících teplé užitkové vody, ve znečištěné vodě, při nedostatečné údržbě a dezinfekci instalací či ohřívačů. Proudící voda totiž růstu bakterie brání.

K hlavním opatřením patří nejen odpouštění vody při delším přerušení odběru, ale i dostatečná tepelná izolace potrubí studené a teplé vody, zajištění dostatečné cirkulace vody s vyloučením mrtvých koutů potrubí, pravidelné čištění všech filtrů v potrubí i koncovek jako jsou perlátory a sprchové hlavice. Řešením mohou být třeba i vodovodní baterie vybavené funkcí automatického hygienického proplachu, který zabraňuje stagnaci vody a napomáhá tak bránit vývoji a růstu Legionelly ve vodovodním potrubí. „Pomocí dálkového ovladače je možné u každé baterie nastavit čas sepnutí hygienického proplachu od posledního použití výrobku od 6 po 168 hodin. Nastavitelná je i doba trvání proplachu,“ vysvětluje Radomír Ambrož z firmy Sanela, která takové baterie dodává.

Ohroženi jsou hlavně děti a senioři

V minulém roce byla Legionella zjištěna v několika pražských bytových domech, ale i na JIP interního a chirurgického oddělení nemocnice v Mostě. Největší nebezpečí nákazy, nepřenosné z člověka na člověka, se vyskytuje právě v nemocnicích či domovech důchodců a mateřských školách, tedy v místech s nejvyšším výskytem jedinců s oslabenou imunitou. SZÚ uvádí, že pro nákazu legionelózou je rozhodující odolnost jedince, jeho životospráva, léčba chorob a tzv. predispoziční faktory, např. syndrom AIDS, nádory, již méně diabetes, kouření a větší náchylnost k tomuto onemocnění u mužů. Ve veřejných prostorech, ale i v bytových a rodinných domech, je každopádně nutné dbát na dobrou kvalitu vody.

Autor: Redakce Nazeleno.cz