fbpx

Plochá střecha: Výhody a nevýhody oproti šikmé střeše0

Jakou střechu vybrat pro váš dům? Láká vás střešní terasa nebo zahrada, a proto uvažujete nad plochou střechou? Jaké jsou možnosti konstrukce plochých střech? Proč jsou ploché střechy úspornější? Jaké další výhody a nevýhody nabízejí oproti šikmým střechám?

V moderní architektuře, především v městském prostředí, se stále častěji setkáváme s plochými střechami. Co to vlastně jsou ploché střechy? Jaké materiály pro jejich konstrukci použít a jaké jsou výhody i nevýhody plochých střech?

„Plochá střecha šetří peníze za topení a můžete na ní odpočívat.“

Reklama

Výběr typu střešní konstrukce není pouze estetickou záležitostí. Střecha musí především plnit svou základní funkci – tedy chránit dům. V 70. letech se velmi hojně objevovaly tzv. ploché střechy, jež můžeme charakterizovat jako střechy se spádem 0–5°. Ploché střechy se však ukázaly jako velmi poruchové, a proto částečně ustoupily do pozadí. V současné moderní architektuře jsou ale dřívější negativní zkušenosti eliminovány a ploché střechy jsou stále častěji k vidění především na moderních novostavbách, na komerčních a administrativních budovách nebo na obchodních centrech.  

Střecha a tepelné izolace

  • Zateplení střechy a fasády

  • Tepelné izolace: Co je na trhu?

  • Šikmá střecha: Vybertu tu správnou

  • Došková střecha jako izolace

Plochá střecha jako střešní terasa nebo balkon

Plochou střechu můžeme rozdělit na pochůznou, určenou pro trvalejší pohyb osob a opatřenou speciálním povrchem, a nepochůznou, na níž se vstupuje jen v případě údržby nebo opravy. Z ploché pochůzné střechy se rázem může stát střešní terasa, balkon, střešní zahrada (tzv. zelená, vegetační střecha), střešní parkoviště nebo příjezdová rampa či heliport (jde o speciální typ – tzv. pojížděnou střechu, která vyžaduje zvýšené nároky na nosnou konstrukci).

Plochá střecha může být i místem pro relaxaci
Plochá střecha může být i místem pro relaxaci. Zdroj: Istockphoto.com

Střecha tedy nemusí být jen čistě technickou záležitostí, ale může být i dobrým místem k odpočinku,“ dodává Stanislav Nohavica ze společnosti Coleman. „Při užití povlakové krytiny s integrovanou fotovoltaickou fólií může být ze střechy i jakási solární elektrárna,“ dodává.

Konstrukce ploché střechy

Ploché střechy lze podle konstrukce rozdělit na jednoplášťové, dvouplášťové víceplášťové (ty se ovšem vyskytují minimálně). V případě jednoplášťové střechy, která se objevuje nejčastěji, je vnitřní prostředí střechy odděleno od vnějšího jedním pláštěm. Střešní plášť je kromě nosné konstrukce tvořen parozábranou, tepelnou izolací a povlakovou hydroizolací. Dvouplášťová plochá střecha je složena z horního (hydroizolační vrstva a její nosná konstrukce) a spodního pláště (nosná konstrukce a tepelná izolace). Tyto dvě vrstvy jsou od sebe odděleny větranou vzduchovou dutinou. 

Ploché střechy nejsou už jen záležitostí paneláků
Ploché střechy nejsou už jen záležitostí paneláků

Kromě klasických konstrukcí existují i tzv. obrácené střechy a střechy DUO, které se objevují spíš ojediněle. „U obrácené střechy chybí parozábrana, hydroizolace je většinou na nosné konstrukci (která musí být dostatečně hmotná) a na hydroizolaci je položena tepelná izolace ze speciálního extrudovaného polystyrenu, který je jen minimálně nasákavý a je v přímém styku s vodou,“ upřesňuje Nohavica. DUO střecha je pak kombinací jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev a střechy obrácené.

Plochá střecha pomáhá k úsporám energie

Z energetického hlediska je plochá střecha výhodná, protože na rozdíl od šikmé střechy vytváří jen minimální prostor, který je nutné vytápět. To se výrazně projeví na spotřebě energie. „Jednoplášťové ploché střechy jsou výborným prostředkem, jak eliminovat tepelné mosty nosnými prvky střechy (které se často vyskytují u střech šikmých s izolací mezi krokvemi),“ vysvětluje Nohavica. Kromě toho jsou ploché střechy praktičtější, co se týká údržby, opravy komína, čištění odvodňovacích prvků apod.

Ploché střechy se dnes používají na řadě moderních novostaveb
Ploché střechy se dnes používají na řadě moderních novostaveb. Zdroj: ISIFA

Ploché střechy však mají i stinné stránky. Netěsnosti v povlakové krytině mohou způsobit velké problémy. „I přes malý otvor dochází k zatékání do konstrukcí, a proto je nutná pečlivost a dobrá technologická kázeň,“ zdůrazňuje Nohavica. Přestože je jejich velkou předností pochůznost, vstup na plochu střechy není možný kdykoliv. Při velkém horku nebo naopak v zimě je vstupování na střechu značně omezené, neboť hrozí poškození asfaltových pásů.

Kvalitní hydroizolace zajistí nepropustnost střechy

Aby střechou nezatékalo, využívá se hydroizolačních materiálů určených konkrétně pro ploché střechy. Vhodným materiálem jsou povlakové hydroizolace (pásy nebo fólie). „Ve výjimečných případech lze použít i falcovaného plechu, vyžaduje to však jistá doplňková opatření, která s sebou nesou někdy nemalé navýšení nákladů,“ vysvětluje Nohavica. Proto se častěji přistupuje k použití hydroizolačních pásů či fólií. Hydroizolační pásy jsou vyrobeny z modifikovaných (odolných proti praskání za mrazu a roztékání za vyšších teplot) nebo oxidovaných (nejméně odolných teplotnímu namáhání) asfaltů a využívají se v jedné nebo běžněji ve dvou vrstvách.

Přečtěte si o střechách víc

  • Zateplení střechy a fasády

  • Došková střecha jako izolace

  • Šikmá střecha: Vybertu tu správnou

  • Ploché střechy: Výhody a nevýhody

Hydroizolační fólie jsou tenčí než asfaltové pásy, vysoce elastické, dobře tvarovatelné a odolné proti UV záření, kyselým dešťům a prorůstání kořenů. Nejčastěji se vyrábějí z měkčeného PVC. Fólie se překrývají a vzájemně spojují, takže vytvoří kompaktní vodotěsný povlak. Na trhu se můžeme setkat také s litými nebo stříkanými hydroizolacemi na bázi PUR, které mají tu výhodu, že se nanáší tepelná i vodotěsná izolace zároveň a konstrukce je utěsněna beze spár a tepelných mostů. Na druhou stranu pěna poměrně rychle degraduje a jen těžko se opravuje.  

Úroveň technologických postupů a použitých materiálů u plochých střech je v současné době vysoká, proto zmíněná poruchovost z předešlých dob za současných možností neplatí. Dnes je výběr typu střešní konstrukce spíše otázkou vkusu investora a architektonickém řešení daného objektu.  
 

Autor: Redakce Nazeleno.cz