fbpx

Plastové obálky a jejich alternativy. Aneb kompostuj0

Plastové obálky už nejsou to, co bývaly. Výrobci se čím dál více snaží, aby jejich zátěž na životní prostředí byla co nejnižší. Jsou recyklovatelné. Jaké jsou jejich alternativy?

Většina plastových obálek je vyrobená ze 70 % z recyklátu. Evropská unie se snaží bránit velké produkci zbytečného odpadu, takže podporuje oběhovost plastů. Neznamená to, že by se plastové obálky a další výrobky měly přestat zcela vyrábět. Důraz je spíše kladen na to, aby se vyráběly maximálně recyklovatelné produkty.

Plastové, nebo kompostovatelné obálky? U obou se výrobci snaží o větší udržitelnost.

Celý proces recyklace plastů má však své rezervy. Není pro ně doladěný systém oběhového hospodářství. Je jich mnoho druhů a jsou levné, takže finančně vychází lépe vyrobit nový produkt z ropy než z recyklátu.

Právě mnohodruhovost plastů má za následek ztížené podmínky při třídění. Během něj je nutné oddělit a vytřídit všechny druhy jako například polypropylen, polyethylen, PVC, PET. A tyto druhy recyklovat zvlášť.

Cestu a směr můžete usnadnit i vy jako konečný spotřebitel. Tím, že plast správně vyhodíte do žlutého kontejneru a nebo tím, že začnete k balení více využívat produkty z kompostovatelných materiálů. Takovým příkladem jsou kompostovatelné obálky.

Jsou vyrobené z rostlinných zdrojů a rozloží se i v prostředí domácích kompostérů. Rychlejší rozklad je ale kompenzován kratší životností a horší materiálovou odolností. Zkrátka nevydrží tolik, ale pro přírodu a tím pádem i pro nás jsou výhra. V procesu balení ale rozdíl nepoznáte.

Autor: Komerční sdělení