fbpx

Pěnové sklo REFAGLASS izoluje komplex Main Point Karlin0

Ve stavebnictví je kladen čím dál větší důraz na dokonalou izolaci budov. Moderním izolačním materiálem, který se stále více uplatňuje nejen při výstavbě rodinných domů, ale také u developerských projektů, je pěnové sklo. Jaké má parametry?

Nové a moderní materiály jsou žádány naprosto všude. Tím spíše ve stavebnictví, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu, cenu a v poslední době také ekologii. Moderní stavební řešení jsou preferována v každé etapě výstavby. Tepelně izolačním materiálem budoucnosti je zcela jistě pěnové sklo. Jeho obliba roste nejen ve výstavbě rodinných domů, ale také u inženýrských staveb nebo developerských projektů.

„Pěnové sklo REFAGLASS váží pouze 150–180 kg/m³, ale přitom má pevnost v tlaku 0,64–1,3 Mpa.“

Jedná se o tepelně izolační materiál, který si pomalu ale jistě získává na trhu významnou pozici hlavně díky nesporné kvalitě a vynikajícím vlastnostem. Výrobní technologie spočívá ve zpracování odpadových střepů z obalového skla, mezistupněm výroby je skleněná moučka a konečným výrobkem právě pěnové sklo. Při výrobě pěnového skla REFAGLASS se používají taková chemická činidla, která nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí. Výrobou pěnového skla se zabývá společnost RECIFA a.s., která je v České republice jediným českým výrobcem tohoto materiálu.

Pěnové sklo: Izolace nejen pro rodinné domy

Svoje uplatnění našlo pěnové sklo jak ve sféře soukromé, tak v oblasti komerční. Štěrk z pěnového skla se využívá převážně jako izolace základů u rodinných domů, administrativních budov, developerských projektů, zelených střech a též i jako izolace podzemních prostor.

Pěnové sklo REFAGLASS bylo použito při stavbě komplexu Main Point Karlin v Praze
Pěnové sklo REFAGLASS bylo použito při stavbě komplexu Main Point Karlin v Praze

V neposlední řadě je štěrk z pěnového skla vhodný pro terénní úpravy. Pěnové sklo REFAGLASS, bylo použito také v jednom z velmi zajímavých projektů současnosti, je součástí stavby nového komplexu Main Point Karlin v Praze.

Main Point Karlin: Propojení dynamiky a charakteristické atmosféry lokality

Nová budova Main Poin Karlin je viditelnou dominantou pražského Karlína, nachází se mezi Pobřežní ulicí a Rohanským náměstím, je situována v centru Prahy a přesto výborně dostupná. V jejím sousedství se nachází hotel a kongresové centrum HILTON.

Main Point Karlin se vyznačuje naprosto nezaměnitelnou architekturou, která byla navržena architektonickou kanceláří DaM spol s r.o. Velmi originální řešení stavby zaujme hned na první pohled. Jde v podstatě o zaoblenou nadzemní část budovy propojenou s pravoúhlou podzemní částí šikmými betonovými sloupy. Netradiční oblé tvary budovy, ale zároveň plynulá křivka fasády, však umožňují umístění plnohodnotných pracovních míst a zároveň
plní funkci estetickou.

Lehčený materiál jako je pěnové sklo REFAGLASS se výborně hodí pro zásypy některých částí stavby
Lehčený materiál jako je pěnové sklo REFAGLASS se výborně hodí pro zásypy některých částí stavby

Mezi hlavní kvality Main Point Karlin patří logické členění prostoru, denní světlo (atrium procházející středem budovy až k vstupnímu podlaží přivádí denní světlo do vnitřních prostor), čerstvý vzduch (komplex disponuje otevíratelnými okny i ve vnitřních částech budovy), klidná pracovní místa a přítomnost zeleně (můžete vyjít ze své kanceláře přímo do zelené zahrady, která je vytvořena na střeše a je celoročně přístupná). Technické zázemí bylo zároveň navrženo s ohledem na životní prostředí (např. systém ventilace a chlazení je vytvořen tak, aby respektoval přirozené proudění vzduchu, chladí se vltavskou vodou).

Pěnové sklo REFAGLASS je lehké, ale přitom pevné

Ze stavebního hlediska je desetipodlažní budova zajímavá m.j. i proto, že velká část podzemí objektu přesahuje svým půdorysem nadzemní část. Pro zásypy této části stavby bylo potřeba použít většího množství lehčeného materiálu. Rozhodovalo se mezi několika variantami a jako nejlepší řešení bylo nakonec zvoleno pěnové sklo REFAGLASS.

Pěnové sklo je také voděodolné a nenasákavé
Pěnové sklo je také voděodolné a nenasákavé

Do projektu bylo pěnové sklo zahrnuto hlavně díky svým skvělým vlastnostem, jako je velmi nízká váha (1/10 až 1/20 váhy kamenného štěrku), vysoká pevnost v tlaku (po zhutnění 0,64 až 1,3 MPa), voděodolnost, nenasákavost. „Využití pěnového skla v budoucnosti budu určitě podporovat. Jeho technické parametry jsou výhodou v mnoha ohledech, práce s materiálem není časově ani technicky náročná,“ říká Ing. Pavel Háječek, vedoucí koordinátor stavby ze společnosti PDS Praha a.s.

Výstavbu provedla jedna z největších stavebních společností v České republice PSJ, a.s. která je držitelem řady ocenění. Pěnové sklo REFAGLASS ve formě štěrku bylo využito na terénní úpravy kolem administrativní budovy, vzhledem ke své nízké váze (150–180 kg/m³) nad stropy podzemních garáží a nakonec jako částečné podloží pro zpevnění příjezdové cesty. Celkový objem užitého pěnového skla činí 330 m³, což znamená ve skutečnosti asi 6 plně naložených kamionů. Zabudování pěnového skla bylo provedeno společností PDS Praha a.s. a dodáno přímo výrobcem, společností Recifa a.s.

Práce s pěnovým sklem REFAGLASS není časově ani technicky náročná
Práce s pěnovým sklem REFAGLASS není časově ani technicky náročná

Informace o stavbě:

Investor: MainPoint Karlin, a.s.
Developer: PSJ INVEST, a.s.
Developerem projektu Main Point Karlin je společnost PSJ INVEST, a.s., která působí na českém trhu šestnáct let. PSJ INVEST, a.s., již vytvořila více než 181 000 čtverečních metrů kancelářských, obchodních, bytových a průmyslových ploch. K nejznámějším dokončeným projektům patří vedle Main Point Karlin především prestižní administrativní komplex BB Centrum v Praze 4 Michli a obchodně zábavní centrum City Park Jihlava.

Uložení pěnového skla REFAGLASS: PDS Praha a.s.
Výrobce pěnového skla REFAGLASS: RECIFA a.s.

Autor: Komerční sdělení