fbpx

Pasivní dům a střecha – jakou použít?0

Chcete stavět nízkoenergetický či pasivní dům? Velkou pozornost byste měli věnovat také střeše. Zapomeňte na vikýře a střešní okna. Čím jednodušší střecha, tím lépe.

Nízkoenergetický či pasivní dům lze obecně postavit s jakoukoli střechou. Výběr není omezen pouze na jeden typ střechy. Protože jsou ale na pasivní stavby kladeny vysoké požadavky z hlediska energetické náročnosti, jsou voleny takové prvky, které mají jednodušší detaily napojení, izolování a menší objem. Hlavními důvody je nejen menší plocha ale hlavně nižší cena.

„Ploché střechy vytvářejí menší ochlazovanou plochu, z konstrukčního hlediska jsou jednodušší a současně také levnější.“

Při výběru střechy pro pasivní dům je nutné uvažovat o tepelně izolačních schopnostech a stejně tak i o velikosti vytápěného prostoru. Z tohoto hlediska splňují daná kritéria střechy s malým sklonem 0,5-20° (ploché, pultové nebo sedlové). „Za nejvhodnější lze považovat dům s plochou jednoplášťovou střechou,“ říká Stanislav Nohavica ze společnosti Coleman.

Reklama

Pasivní domy na nazeleno.cz

  • Rekonstrukce domů do pasivního standardu

  • Co vědět před stavbou pasivního domu

  • Izolace jako základ pasivního domu

  • Jak efektivně topit v pasivním domě

  • Pasivní domy povinně po roce 2020

  • Úsporné bydlení: Není jen pasivní dům

Plochá střecha: Ideální řešení pro pasivní dům

Ploché střechy mají hned několik pozitiv. Vytvářejí menší ochlazovanou plochu, z konstrukčního hlediska jsou jednodušší. Také cena bývá nižší (vytvářejí menší plochu, kterou je nutné zajistit izolací). Při použití tepelné izolace shora jsou dále eliminovány tepelné mosty. Strop je rovný, je proto možné využít celý půdorysný prostor místnosti bez přítomnosti šikmin, které např. v případě sedlové střechy vytváří nevyužitelné prostory a zbytečně tak navyšují objem stavby.


Pro pasivní dům je praktičtější plochá střecha, řada investorů však dává přednost šikmé střeše (Foto: Thinkstockphotos.com)

Na druhou stranu ale plochá střecha velmi často nesplňuje sny investorů a ti dávají přednost střechám šikmým zejména pultovým, které v rámci kritérií pasivních staveb také zapadají do daných parametrů. Pultová střecha vytváří nakloněnou rovinu s jednou obvodovou stěnou vyšší, již lze velmi dobře využít pro solární účely – tzn. na tuto stranu střechy, kterou je ideální situovat na jih, jsou umístěny všechny prosklené plochy, kdežto protější, orientovanou na sever, tvoří jen minimum prosklených částí. Plochá střecha je také vhodná pro umístění solárních panelů.

Zelená střecha pasivního domu

Vhodnou variantou střešní krytiny pro nízkoenergetický a pasivní dům může být tzv. zelená střecha, neboť funguje jako přirozený izolant a prodlužuje životnost střešního pláště díky minimálnímu mechanickému opotřebení (působení slunce, větru, sněhu, deště). V zimě slouží jako další vrstva tepelné izolace, v létě naopak vzhledem k odpařování vlhkosti ze zeminy dochází k ochlazování střešního pláště. Samozřejmě za předpokladu kvalitního návrhu a precizního provedení.


Zelená střecha funguje jako dobrý izolant. Pro pasivní domy se většinou používají extenzivní zelené střechy s odolnými rostlinami. (Foto: Michal Doležel)

Naopak naprosto nevýhodné jsou střechy s velkým sklonem (nad 30°). Takové typy střech vytváří díky své konstrukci větší povrch, tzn. větší ochlazovanou plochu, která je vzhledem k vyššímu sklonu navíc mnohdy hůře využitelná. Kromě toho celá konstrukce bývá komplikovanější a dražší, přičemž často není technicky možné dotěsnit jednotlivé detaily střechy a dochází ke vzniku tepelných mostů.

Pasivní střecha: Tepelná izolace je základ

Při návrhu střechy pro pasivní či nízkoenergetický dům je nutné brát v úvahu zejména systém tepelné izolace. Dnes již běžný systém zateplení pod a mezi krokve částečně odstraňuje přímý tepelný most krokví. Při výpočtu takového systému je nutné zohlednit samotnou koncovou tloušťku ale i tepelný most krokví. „Podle mého nejlepším řešením je nadkrokevní systém zateplení, který lze realizovat jednak s tepelnými izolacemi na bázi polystyrenu nebo polyuretanu, stejně tak ale i s tepelnými izolacemi z minerální vlny,“ upřesňuje Nohavica. Zohlednit je potřebné také volbu materiálu a provedení parozábrany. „Ta tvoří ochranu proti proudění teplého vzduchu do skladby střešního pláště a sama o sobě „šetří“ teplo,“ zdůrazňuje Nohavica.


Na střechu pasivního domu se většinou umísťují solární kolektory (Foto. Thinkstockphotos.com)

K prosvětlení plochy domu bývají častým doplňkem střech střešní okna nebo tzv. světlíky. Je možné je použít také pro tyto stavby? Ano, nicméně je nutné zvolit energeticky úsporné prvky s trojitým zasklením. Vodítkem pro nás může být hodnota součinitele prostupu tepla udávaná pro daný prvek. „Celkově lze negativní účinek takovéhoto prvku na celkovou tepelnou ochranu střechou eliminovat tak, že dojde k započtení prosvětlovacího prvku do celkového součinitele tepla střechou a adekvátnímu zvýšení tepelné izolace v ploše střechy,“ vysvětluje Nohavica. Obecně se ale střešní okna pro pasivní domy příliš nedoporučují, kvůli obtížnější izolaci a obecně horším izolačním schopnostem šikmých oken. Osvětlení podkroví lze ale částečně vyřešit světlovody.

Zaměříme-li se na celkovou cenovou kalkulaci střechy pasivního domu, logicky jsme nuceni orientovat se na vyšší částky než na běžné novostavbě. Hodnota střechy se samozřejmě zvýší nejen o cenu samotného materiálu a pokládky vyšších dimenzí tepelných izolací, ale naroste také s ohledem na preciznější, pečlivější a odbornou práci. „Zvýšené náklady se vám vrátí nejen na úsporách za energie, ale při možnosti využití dotačních programů bude návratnost ještě mnohem rychlejší,“ dodává Nohavica.

Autor: Redakce Nazeleno.cz