fbpx

Partneři sekce

Opravdu může mít domácnost energie za velkoobchodní ceny?0

Na tuto otázku redakce nazeleno.cz, i na mnoho dalších, které by vás mohly zajímat, odpovídá pan Robert Chmelař, zakladatel startupu bezDodavatele.

Jak funguje služba bezDodavatele?

Společnost bezDodavatele je energetický start-up, který obchází tradiční dodavatele energií a finančně propojí domácnosti přímo s českými výrobci zelené elektřiny. Vytvořili jsme platformou, která díky účtování tržní ceny dokáže jednoduše a transparentně zprostředkovat platby mezi zákazníkem a výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tím chceme podpořit nejen přesun domácností k čisté elektřině, ale také lokální výrobce elektřiny bez zátěže emisemi CO2. Společně s elektřinou nabízíme zákazníkům také zelený plyn. Aby zemní plyn mohl být zelený, tak emise vzniklé jeho spalováním kompenzujeme finanční podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení CO2 v ovzduší ve stejném množství.

Reklama

Jaké jsou výhody služby bezDodavatele pro běžnou domácnost?

Služby bezDodavatele jsme navrhli tak, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejen energie za výhodnější cenu, ale zároveň i způsob, jak podpořit lokální výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pokud mám mluvit konkrétně, tak díky velkoobchodním cenám mohou domácnosti v závislosti na spotřebě a aktuálním dodavateli po přechodu k bezDodavatele ušetřit od jednotek procent až po téměř třetinu ročních nákladů na energie, a ještě přitom šetřit naše životní prostředí. Naše služby jsou zároveň transparentní a jednoduché, není proto těžké se v nich zorientovat a zákazníkovi nehrozí žádné skryté sankce. Další výhodou je, že jsme plně digitální a bezpapíroví.

Opravdu může mít domácnost energie za velkoobchodní ceny? Odkud se pak bere marže pro bezDodavatele?

Za možnost využívat výhradně zelenou energii za tržní cenu nám zákazník neplatí marži, ale stabilní denní poplatek. Za zprostředkování a veškeré služby domácnostem účtujeme cenu srovnatelnou se streamovacími službami, jako je Netflix nebo Spotify – 6 korun bez DPH za den. Cena samotné elektřiny a plynu už se pak odvíjí od jejich tržní ceny a bezDodavatele jí nijak neovlivňuje.

Kolik může běžná domácnost se spotřebou pár MWh ročně bez dodavatele ušetřit?

Díky velkoobchodním cenám, které bezDodavatele nabízí, platí, že nejvíce ušetří domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny. S klesající spotřebou klesá i cenová výhodnost a u nejmenších spotřeb se může stát, že naše nabídka nebude levnější než někteří tradiční dodavatelé. Věříme ale, že právě díky možnosti odebírat zelenou energii z lokálních zdrojů oslovíme i menší domácnosti. Naši zákazníci a příznivci jsou většinou lidé, kteří mají blízko k životnímu prostředí a není jim lhostejná otázka ochrany klimatu a budoucnosti Země pro příští generace.

A kolik ušetří zákazník s větší spotřebou (vytápění, ohřev TUV)?

Pro domácnosti s větší spotřebou energií je přechod k nám finančně nejzajímavější. Například rodina žijící v rodinném domě, která k vytápění využívá tepelné čerpadlo, může na elektřině ušetřit i 15 tisíc korun za rok, tedy již zmiňovanou třetinu ročních nákladů. Stejně tak jsou naše služby výhodné pro rodiny, které využívají k vytápění svých domácností zemní plyn.

Jak funguje prodej zelené elektřiny? Opravdu není dražší než běžná elektřina?

Zelená elektřina je v Česku zatím stále na začátku. Lidé jí příliš nevěří a bojí se, že je moc drahá. Ani ochrana životního prostředí a klimatu v Česku nebyla dlouho tématem. To už se teď naštěstí mění, nicméně neustále musíme vysvětlovat, jak dodávky zelené elektřiny fungují. Pokud by zákazníci chtěli mít jistotu, že odeberou elektřinu pouze ze sousední fotovoltaické elektrárny, musely bychom k ní natáhnout kabely. To ale samozřejmě možné není a veškerá elektřina tak putuje do společné sítě. Co ale v bezDodavatele umíme, je zajistit, že platby našich zákazníků skončí pouze v rukou českých výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jednoduše tak obě strany propojíme místo kabelů finančně a zároveň tím snížíme poptávku po elektřině z fosilních zdrojů.

Pravda ale je, že u mnoha našich konkurentů je zelená elektřina dražší a vidí v ní příležitost k vyšším ziskům. Proti tomu se v bezDodavatele snažíme bojovat a našim zákazníkům nabízíme elektřinu skutečně přesně za tu cenu, za jakou se v danou chvíli obchoduje na burze. Žádné přirážky, ať už za zprostředkování, nebo za zelenost, u nás nenajdete.

A co v případě zemního plynu – přece jen jde o fosilní palivo a neobnovitelný zdroj energie. Jak může být zemní plyn „zelený“?

Zemní plyn rozhodně není obnovitelným zdrojem. Pro vytápění domácností je ale výrazně lepší alternativou než tuhá paliva. Ve srovnání s uhlím nevznikají při spalování plynu žádné emise síry nebo polétavý prach. Přesto při jeho spalování vzniká CO2, byť v daleko menším množství. Tyto nežádoucí emise kompenzujeme podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení CO2 v ovzduší. Investovat budeme do tzv. ofsetových projektů a do budoucna plánujeme i vlastní projekty.

Může zákazník sledovat svou spotřebu a aktuální cenu energie online?

Aktuální ceny elektřiny i plynu na tzv. spotovém trhu, stejně jako jejich dlouhodobý vývoj, mohou zákazníci sledovat ve svém online účtu a do budoucna plánujeme i mobilní aplikaci. Co se spotřeby týče, tak tu mohou zákazníci vidět ve svém online účtu také, ale až po pravidelném vyúčtování, kdy dostaneme data o spotřebě od distributora. Na real-time zobrazování aktuální spotřeby bohužel zatím v Čechách není připravená infrastruktura a měřidla.

Pravidelné vyúčtování pak probíhá jako u běžných dodavatelů, s tím že na našem vyúčtování zákazník vidí i průměrnou cenu za celé období a kolik ušetřil emisí CO2.

Profilujete se jako technologicky progresivní služba. Co chystáte do blízké budoucnosti?

Nyní se soustředíme na to, abychom vybudovali dostatečnou základnu odběratelů a co nejdříve spustili výkup elektřiny z domácích fotovoltaických elektráren. Kromě toho pracujeme na vylepšení prostředí našeho online účtu a chystáme aplikaci pro iOS a Android. Přemýšlíme už ale rovnou i nad něčím dalším. Protože výměna elektroměrů a plynoměrů za tzv. chytré, které umožňují odečet spotřeby v reálném čase, jde distribučním společnostem v Čechách velmi pomalu, doufáme, že brzy představíme vlastní řešení abychom mohli zákazníkům ukazovat jejich aktuální spotřebu i bez chytrého elektroměru.

Zelenou elektřinu nabízí i další dodavatelé. Nemáte strach, že bude na českém trhu zelené elektřiny nedostatek – tedy že poptávka bude vyšší než kapacita „zelených“ výrobců v ČR? Jak byste tuto hypotetickou situaci řešili?

Vyčerpání potenciálu OZE se nebojíme. Už z definice jsou to zdroje, které jsou v určitém množství dostupné prakticky neustále a na rozdíl od tradičních fosilních paliv jsou nevyčerpatelné. Jde tedy jen o to mít dostatek zařízení na jejich využití. Vzorem je, jako v mnoha dalších ukazatelích, Německo, kde už se od roku 2018 daří vyrábět více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. Mezitím v Čechách během posledních pěti let přibyl podle dat Aliance pro energetickou soběstačnost pouze jediný velký větrný park, téměř žádná bioplynová stanice a solární panely rostly jen na rodinných domech. Zelenou energii totiž dodavatelé často „dováží“ přes nákup certifikátů záruky původu ze zahraničí. A přesně tohle chceme změnit, poptávkou po elektřině od českých výrobců z OZE vytvoříme podmínky pro opětovné nastartování jejich růstu.

Co považujete za největší překážku v rozvoji chytrých technologií v energetice?

V energetice, a zejména v Česku, přichází pokrok velmi pomalu. Je to dáno i povahou služeb, které lidé řeší jen ve chvíli, kdy jim přijde roční vyúčtování nebo když se stěhují. Dominantním dodavatelům to vyhovuje, neboť složitost a nepřehlednost drží zákazníky v jejich područí a nemotivuje je ke změně nebo pátrání, za co a proč vlastně platí. Přirovnal bych to k bankovnictví před příchodem tzv. FinTech firem a malých dravých „online“ bank. Do té doby se lidi také moc nezajímali o to, kolik za služby vlastně platí a velké banky neměli motivaci investovat do nových technologií. Vývoj tak běžel jen tam, kde byl potenciál uspořit nějaké náklady. To se s příchodem nové dravé konkurence změnilo a teď se banky předhání, kdo zavede kdejakou technologickou novinku první. Takovým svěžím větrem v energetice bychom rádi byli právě my a ukázali, že i v tomto odvětví je prostor pro inovace přinášející užitek zákazníkům a ne jen dodavatelům.

Jaké jsou podle vás poslední trendy v energetice v ČR a Evropě?

Jednoznačně je to rozvoj obnovitelných zdrojů, a naopak postupné upuštění od těch fosilních. Zatímco v Čechách pochází polovina elektřiny z fosilních zdrojů, díky čemuž jsme 4. největším znečišťovatelem v produkci emisí CO2 na hlavu v Evropě, Německo vyrábí téměř polovinu veškeré elektřiny ze zdrojů obnovitelných. U nás se podíl obnovitelných zdrojů pohybuje okolo necelých 13 %. Ačkoliv se česká vláda zavázala, že za 10 let bude podíl OZE na výrobě elektřiny o 10 % vyšší, v posledních letech nových zdrojů a zelených elektráren přibývá pouze pomálu. Abychom tedy měli šanci splnit vytyčené cíle, které jsou mimochodem výrazně pod průměrem celé Evropské unie, musíme téma obnovitelných zdrojů otevřít široké veřejnosti.

Dalším trendem, který nám v Čechách ale zatím také moc nejde, je digitalizace. Díky chytrým měřákům se dnes například dají aplikovat principy gamifikace, kdy domácnosti mohou v reálném čase sledovat svou spotřebu a třeba soutěžit se sousedy, kdo bude nejhospodárnější. Ještě více sofistikované je pak aktivní řízení spotřeby domácností v závislosti na aktuální ceně a vytížení sítě. Dnes se již dá naplánovat spouštění spotřebičů nebo třeba nabíjení elektromobilů na dobu, kdy je elektřiny v síti přebytek a její cena je tedy nulová, nebo dokonce záporná. Na to je ale potřeba mít chytrý elektroměr a přistup k datům z něj, což je u nás bohužel stále ještě problém.

Autor: Redakce Nazeleno.cz