fbpx

Odstranění radonové zátěže Rumburk Strážný Vrch0

Máte doma radonové lázně? Nejásejte, radon je plyn, který při dlouhodobém působení s velkou pravděpodobností způsobuje rakovinu plic. Jak se nebezpečného radonu zbavit? Větrat!

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a díky své nestálosti postupně zaniká dalším radioaktivním rozpadem. Hlavním představitelem ionizačního záření je Radon 222Rn. Samotný radon je inertní plyn, ale závažné jsou jeho dceřiné produkty vdechované spolu s nosnými pevnými či kapalnými aerosoly do plic. Zde se usazují a zářením alfa ozařují plicní epitel, čímž vytváří potenciální riziko rakoviny plic.

Jako přípustné hodnoty EOAR (ekvivalentní objemové aktivity radonu) se v ČR v interiéru uvádějí:

  • pro stávající budovy 200 Bq/m3
  • pro nové budovy 100 Bq/m3

Konkrétní řešení při rekonstrukci RD na Strážném vrchu v Rumburku:

Šluknovský výběžek je místem s hodnotami nadprůměrně vysokými. První měření koncentrace Radonu v ovzduší uvnitř domu na Stražném vrchu v Rumburku ukázala hodnoty až 2500 Bq/m3. Což jsou hodnoty velmi vysoké a zdraví nebezpečné. Obecně je známo, že v celém Šluknovském výběžku je poměrně vysoký výskyt radioaktivních prvků v místních horninách. Majitel domu se rozhodl situaci řešit poté, co se informoval o postupu v sousedním objektu. Odborníci ze SÚRO dům prozkoumali a doporučili instalovat systém řízeného větrání. Také pro úsporu energií se majitel rozhodl pro řešení s rekuperací tepla. Na něj získal i finanční podporu od státu.

„Práce téměř vůbec nenarušily podmínky bydlení v domě.“

U rekonstrukcí domů, kde se již bydlí, je vždy nutné pečlivé naplánování prací, aby se minimalizoval dopad na obytný komfort. Realizační projekt větrání je nejen v tomto případě nutnost. Samotná instalace v domě vychází vždy z měření EOAR a možností v domě. Variant rozvodů je několik a u domů, kde se již bydlí, je vždy důležité najít kompromis mezi zásahem do budovy, interiérů a požadavky na systém.

Zvolené vzduchovody:

Pokud je v domě půda i sebemenší, je možné rozvody vést v tomto prostoru a přes stropní konstrukci umístit v interiéru talířové ventily pro přívod a odtah vzduchu. Tím je zásah v interiéru omezen, a pokud jsou prostupy přes stropy prováděné šetrně, je nutné pouze drobné začištění. Prostup na fasádu je zapotřebí na nasávání čerstvého vzduchu a výfuk znečištěného vzduchu. Ty musí být od sebe dostatečně vzdáleny, aby se nepromíchaly. Ani v jednotce nemůže dojít k promíchání vzduchu.

Vedení vzduchotechniky se dá v interiéru chytře zakrýt například do falešného trámu z SDK. Vzduch je přiváděn do obytných místností typu pokoje, ložnice, pracovny a kaskádovým způsobem větrání je zajištěna výměna vzduchu v místnostech. V tomto domě na Strážném Vrchu byly použity kvůli složitosti montáže ve stísněném prostoru půdy a potřebě izolace na potrubí vzduchovody z hliníkového flexi potrubí s tepelnou izolací. To je vedené na půdě ve foukané izolaci.

Regulace a typ rekuperační jednotky:

Díky řízenému větrání se zpětným ziskem tepla – rekuperací je dosaženo potřebného přetlaku v domě, a tedy i výměny vzduchu 0,5 až 10 h-1. Tato intenzita větrání zaručuje snížení EOAR v interiéru budov, a to i v oblastech extrémních výskytů zemního radonu. Díky trubkovému rekuperačnímu výměníku v rekuperační jednotce Helix 250C, který nepotřebuje předehřev pro mrazivé zimní teploty, je pro daný dům zajištěna potřebná výměna vzduchu. Větrání probíhá po celý den a je nastaveno až na přetlak 1,5 násobku přívodu vzduchu oproti odtahu, a to pro zamezení vnikání Radonu nejen z podlah, ale i z okolí domu. Vzhledem k nutnosti přetlaku je vhodnější zvolit trubkový výměník. Ten ke svému zimnímu provozu nepotřebuje předehřev rekuperační jednotky.

Jak regulovat průtoky vzduchu?

V domě je plně automatická řídící jednotka C.A.T. s osazenými čidly vlhkosti a CO2, intenzivním odtahem na WC a letním přetlakovým větráním. Regulace je možná i manuálně v předem daných časových intervalech.

Čistý vzduch na druhou! To je Helix 250

Větrání s rekuperací tepla nejen odstraňuje Radon z ovzduší domu, ale také přivádí čistý vzduch, zbavený prachu, pylů i zápachu. Do rekuperační jednotky Helix 250, zde instalované, se vkládají filtry pylové F5, nebo Carbo.

Státní podpora pro zdravý provoz domu?

Pokud dojde ke snížení Radonu v ovzduší o více jak 75 % z původních hodnot, je opatření považováno jako dostatečné a náklady spojené s odstraněním až do výše 150 000 Kč jsou propláceny státem.

Jak celou situaci vidí majitel rodinného domu?

Rozhodl jste se pro vyřešení situace s odvětráním Radonu využít státního příspěvku k pořízení větrání s rekuperací tepla. Jak probíhala komunikace s firmou, úřady a samotná instalace?

Kontakt a informace jsem dostal od souseda, pana Jánského. Celý projekt probíhal podle potřeb a podnětů z obou stran. Instalace proběhla přesně podle smlouvy. Naprosto splnila technické podmínky zadání. No a práce téměř vůbec nenarušily podmínky bydlení v domě. Nyní jsme stále v kontaktu ohledně doladění detailů provozních parametrů.

Jaké jsou hodnoty měření?

Po prvním měření se doladily parametry pro nastavení ve dvou místnostech z pěti. Proběhlo doměření. Splnily se požadované hodnoty pod 400 Bq/m3 v jednotlivých místnostech. A dosáhlo se průměrné hodnoty OAR 290  Bq/m3. Přitom OAR před instalací činilo 1967 Bq/m3! Hlavní slovo k výsledkům ale bude mít ještě jedno měření SÚRO.

Jak jste spokojení s provozem?

Instalace systému naplnila protiradonová opatření, což se dá měřit přístroji. Pocitově se zlepšila kvalita ovzduší v domě, i když je inverze a lidé v okolí topí v kamnech. Venku cítíte špatný vzduch. V domě toto nemáme. Dřív jsme doma skoro nemohli větrat.

Má opatření kromě Radonu ještě jiné přínosy?

Dalším kladem je výrazné snížení vlhkosti v domě, omezení výskytu plísní či rosení oken. Nemusíme už taky myslet na větrání. Líbí se mi i provedení VZT jednotky o velikosti domácí ledničky. Co se týče rekuperace a předpokládané úspory, letošní únor byl poměrně chladný měsíc. Za celý provoz VZT jednotky, kdy běží celodenně, spotřeba plynu je totožná s únorem předchozího roku. Je nutné přípočíst poměrnou část investice a energii na provoz. Ale tohle dokážeme vyhodnotit až za delší časové období.

A jak jste byl spokojený s pracovníky firmy ThermWet?

Nastavení parametrů je dost individuální pocitová věc. Ale zde je rozhodně znát pomoc pracovníků firmy ThermWet. Detaily nám pomáhali vyřešit. Náš dům je starý třicet let. Přestože možnosti stavebních úprav nebyly pro dosažení výsledku zaručeny, považujeme instalaci za úspěšnou a přínosnou.

Větrejte úsporně i Vy!

Autor: Komerční sdělení