fbpx

Odolné desky FERMACELL se uplatňují ve sportovních halách0

Stěnové a stropní konstrukce ve sportovních halách musí splňovat nejenom požadavky požární ochrany a zvukové izolace, ale musí být také odolné vůči nárazům. To znamená: opláštění musí odolávat trvalému mechanickému zatížení míči (kopaná, házená a další míčové sporty) bez povrchových změn a poškození spodní konstrukce.

Fermacell má i pro tyto objekty řešení – konstrukce, opláštěné stabilními sádrovláknitými deskami FERMACELL, splňují požadavky dle DIN 18032-3 na sportovní stavební prefabrikáty, které odolávají nárazům míče. Dokazují to i realizace tělocvičny v Chvalčově či víceúčelového sálu v Bělé ve Slezsku.

Reklama

Desky FERMACELL: Odolné proti nárazům míčů

Tělocvičnu Základní školy ve Chvalčově (okres Kroměříž, Zlínský kraj) realizovala jako generální dodavatel firma Pozimos, a.s. Zlín, opláštění deskami FERMACELL zajišťoval Fermacell Expert, společnost SANA Vladimír Nášel s.r.o. z Březové. Desky FERMACELL 12,5 mm byly použity v interiéru tělocvičny na stěnách a stropech a pro odolnost proti nárazům míčů byly aplikovány ve dvou vrstvách.

Součástí celého projektu je kromě vestavby nové tělocvičny o rozměru 20,8 x 12 m (světlá výška 5,9 m) i zbudování nového víceúčelového hřiště, dětského hřiště, plochy pro skateboard, dále dvě parkoviště, úsek stezky pro smíšený provoz a oprava příjezdové komunikace. Stavba byla realizována díky finanční podpoře z prostředků Evropské unie – dotace ve výši 23 mil. Kč byla poskytnuta z Regionálního operačního programu Střední Morava, více než 5 milionů Kč dodala obec Chvalčov z vlastních prostředků.

Desky FERMACELL byly použity i ve víceúčelovém sále

Objekt víceúčelového sálu v Bělé ve Slezsku z produkce zlínské firmy DOMY START, a.s., je navržen jako nepodsklepený, jednopodlažní a je složen ze tří částí – dvě boční tvoří technické zázemí objektu, třetí je samotný víceúčelový sál. Svislé nosné konstrukce jsou z panelů z dřevěné rámoviny, opláštěných sádrovláknitými deskami FERMACELL.

Na boční budovy technického zázemí objektu byly použity panely o výšce 2 750 mm, které jsou oboustranně opláštěny sádrovláknitými deskami FERMACELL. Základem konstrukce hlavní budovy jsou dva vertikálně spojené panely, jejich celková výška dosáhla 4 450 mm. Na výrobu panelů víceúčelového sálu se spotřebovalo cca 1 200 m2 sádrovláknitých desek FERMACELL tl. 12,5 mm, v celém objektu byla použita technologie lepené spáry. Střecha je sedlová z lepených nosníků, sloupy jsou z válcovaných ocelových profilů.

Autor: Redakce Nazeleno.cz