fbpx

Partneři sekce

Odborníci odhadují: Výkupní ceny elektřiny klesnou na 8–9 Kč/kWh0

Výkupní ceny elektřiny v roce 2011 s velkou pravděpodobností radikálně klesnou. Za kolik se bude příští rok vykupovat elektřina vyrobená v solární elektrárně? Magazín Nazeleno se zeptal odborníků. Podívejte se na exkluzivní průzkum!

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky v roce 2011 pravděpodobně výrazně klesnou. Umožní to novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která v březnu prošla Poslaneckou sněmovnou. Snížení výkupních cen elektřiny by mělo přispět k poklesu zájmu o výstavbu fotovoltaických elektráren. Rezervovaný výkon solárních elektráren díky výhodným výkupním cenám v posledních měsících enormně narostl a byl důvodem pro stop-stav novým solárním a větrným zdrojům.

„Odborníci z fotovoltaických firem odhadují, že by výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky mohly v roce 2011 klesnout na 8–9 Kč/kWh.“

Reklama

Novela zákona, kterou uvítali odborníci, fotovoltaické firmy i ekologové, pochází z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) umožní snížit výkupní ceny elektřiny od roku 2011 o více než 5 % za předpokladu, že návratnost investice bude kratší než 11 let.

Fotovoltaika na Nazeleno.cz

   – Poplatek za rezervaci výkonu solární elektrárny

   – Nové výkupní ceny 2011. O kolik klesnou?

   – Fotovoltaika: Rezervace neznamená realizaci

   – Výkupní ceny klesnou. Ohrozí to fotovoltaiku?

   – Proč ve fotovoltaice nenásledujeme Německo?

Výkupní ceny elektřiny garantované státem po dobu 20 let mají domácnosti i podnikatele motivovat k investicím do obnovitelných zdrojů energie. Zákon před novelizací umožňoval meziroční snížení výkupních cen maximálně o 5 %. Technologický pokrok ale srazil investice do solárních panelů až o 40 % a díky zákonným limitům nebylo možné pružně reagovat na vývoj na fotovoltaickém trhu.


Vše o cenách energií na www.cenyenergie.cz

Výpočet návratnosti investice do fotovoltaiky? Problém!

Fotovoltaické elektrárny podle odborníků podmínku návratnosti investice kratší než 11 let splňují. Fotovoltaické firmy ale vidí problém v tom, že novela jasně nestanovuje, jak se bude návratnost investice vypočítávat – to znamená nejistotu nejen pro investory, ale také pro banky, jejichž prostřednictvím je většina fotovoltaických projektů financována.

Podle nás je schválená novela mimořádně nešťastná, protože neumožňuje predikci budoucího vývoje. Znamená to, že banky do doby, než ERÚ vydá nové cenové nařízení pro rok 2011, zastaví financování všech projektů, které přesahují dobu realizace do příštího roku,“ vysvětluje Petr Borecký ze společnosti Novatrix.

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky by příští rok mohly poklesnout o 20-35 %
Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky by příští rok mohly poklesnout o 20-35 %

Při výpočtu návratnosti investice hraje roli mnoho parametrů. Jedná se například o velikost solární elektrárny, cenu pozemků nebo použitou technologii. „Je jasné, že s levnými panely – například čínské výroby – bude papírová návratnost kratší než s kvalitními komponenty. Výpočet návratnosti investice by měl kalkulovat i s variabilními přírodními podmínkami nejen v rámci ČR, ale i s přihlédnutím na sluneční cyklus a běžné roční výkyvy počasí,“ doplňuje Martin Krejčí ze společnosti DEG.

Návratnost investice ovlivňuje také způsob financování. Je-li výstavba fotovoltaické elektrárny financována z vlastních zdrojů, pohybuje se návratnost investice kolem 5–7 let, zatímco u zdrojů financovaných prostřednictvím bank návratnost naroste v průměru na 8–9 let a u domácích instalací na 9–11 let.

Výkupní ceny elektřiny 2011: Pokles o 20–35 %?

Energetický regulační úřad se brání spekulacím kolem výkupních cen elektřiny pro rok 2011. Jejich konkrétní výše bude známa až na podzim tohoto roku. Odborníci z fotovoltaických firem ale odhadují, že by výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky mohly klesnout na 8–9 Kč/kWh.

V případě výkupních cen se pohybujeme v rovině spekulací. Budeme-li ale vycházet z předpokladu, že do budoucna budou upřednostňovány malé projekty, a vezmeme-li v úvahu návratnost investice 11 let, mohly by výkupní ceny u instalací do 30 kWp poklesnout o 20–25 % a pro větší instalace v rozmezí 25–35 %,“ upřesňuje Petr Borecký.

Za kolik se bude zelená elektřina vykupovat, stanoví ERÚ na podzim
Za kolik se bude zelená elektřina vykupovat, stanoví ERÚ na podzim

Podobný názor mají i další odborníci. „Minimum, na které je možno snížit výkupní ceny elektřiny, je 8–9 Kč/kWh. Avšak v případě poklesu výkupní ceny na minimální hranici se kritéria pro výběr fotovoltaické technologie změní na jediné – na cenu,“ doplňuje Martin Krejčí.

Podle odborníků by měly výkupní ceny elektřiny zohledňovat také velikost a umístění (střecha, louka…) fotovoltaické elektrárny. „Podobná klasifikace je běžná všude ve světě, ale u nás chybí. Věřím, že se to letos změní a ERÚ ve spolupráci s odborníky nastaví výkupní cenu elektřiny více diferenciovanou,“ říká Petr Klimek ze společnosti Fronius.

Stop-stav fotovoltaice trvá. Odvolání v nedohlednu

Přestože distribuční společnosti, investoři i ekologové novelu zákona přivítali, stop-stav solárním a větrným elektrárnám nadále trvá. Uklidnění situace by mohla přinést novela vyhlášky ERÚ o připojování nových elektráren, která vstoupila v platnost 1. dubna.

Vyhláška počítá se stanovením harmonogramu výstavby fotovoltaické elektrárny. Při rezervaci výkonu musí žadatel uhradit zálohu ve výši 50 % z celkových nákladů na připojení nového zdroje. Kromě toho musí investor přiložit i souhlas vlastníka nemovitosti s výstavbou solární elektrárny.

Předpokládáme, že vzhledem k nutnosti zaplacení zálohy podílu na oprávněných nákladech a nutnosti plnění harmonogramu výstavby zdroje, dojde k poklesu zájmu spekulativních žadatelů o připojení,“ uvedla Jarmila Lehnerová, tisková mluvčí ERÚ.

Tyto podmínky by měly, společně se snížením výkupních cen elektřiny v příštím roce, vést k poklesu zájmu o fotovoltaiku u nejrůznějších spekulantů a tím i k poklesu rezervovaného výkonu solárních elektráren. Kdy však bude stop-stav novým zdrojům odvolán, není prozatím jasné.

Autor: Jana Poncarová