fbpx

Partneři sekce

Obnovitelné zdroje: Výkup a zelené bonusy klesnou o 5 %0

Zároveň s oznámením změn cen elektřiny byly potvrzeny i novinky v podpoře obnovitelných zdrojů. Od Nového roku se mění výkupní ceny i tzv. zelené bonusy. Na rozdíl od běžných sazeb za kWh však nejdou nahoru, ale opačným směrem. Proč dostanou v roce 2009 majitelé fotovoltaických elektráren méně?

Jednou z variant státní podpory obnovitelným zdrojům je finanční pomoc výrobcům „zelené“ elektřiny. Nejde prakticky o dotaci jako spíše o specifický proces garantovaného odkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, jež v sobě zahrnuje i určitou dlouhodobou garanci. Výrobce elektřiny se musí po registraci rozhodnout mezi dvěma variantami.

„Zelené bonusy byly většinou poměrně výrazně sníženy, většinou klesnou o nejvyšší zákonem povolenou míru.“

Reklama

Buď využije garantovanou výkupní cenu elektřiny (tu od něj musí provozovatel regionální distribuční sítě kompletně odebrat). Nebo se rozhodne pro podporu formou zelených bonusů – v tom případě si prodává elektřinu sám (klidně i jiným koncovým uživatelům) a od ČEZu, E.Onu či PRE inkasuje pouze tzv. zelený bonus. Ceny pro příští rok se většinou snížily. 

Téma měsíce: Elektřina v roce 2009

   – Základní ceny ČEZ, PRE a E.On

   – Zelené bonusy a výkupní ceny klesají

   – Vyplatí se tarif s fixní cenou elektřiny?

   – Komentář ČEZ: Proč elektřina zdražuje?

   – Kolik ušetříte při změně dodavatele elektřiny?

Energetický regulační úřad se při stanovování výkupních cen a zelených bonusů na podporu OZE řídí zákonem č. 180/2005 Sb., který mu vymezuje jasné mantinely. Hodnota výkupních cen například nesmí meziročně klesnout o více jak 5%, dále musí být zachován základní princip podpory OZE, což je návratnost investice do 15 let. 

U vodních a větrných elektráren se předpokládá další pokles investičních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti
U vodních a větrných elektráren se předpokládá další pokles investičních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti

Letos ERÚ přichází v oblasti zelených energií s jednou výraznou novinkou a jedním výrazným snížením. Tou první změnou jsou nově zavedené kategorie pro fotovoltaické a větrné elektrárny. Pro tyto skupiny platí i rozdílné zacházení, neboť ERÚ předpokládá rozdílnou technologickou náročnost a využití obou zdrojů. Fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce 2009 se budou nadále dělit podle instalovaného výkonu: do 30 kW včetně a nad 30 kW (ceny se však ale zatím příliš neliší) .

 

Obnovitelné zdroje na Nazeleno

  • – Kdy mají obnovitelné zdroje smysl?

    – Proč solární energie?

  • – Praktická využitelnost sluneční energie

  • – PRAXE: Solární systém na ohřev vody

Dlouho očekávané bylo rozhodnutí, zda se ERÚ rozhodne snížit zelené bonusy k výkupním cenám elektřiny z OZE. Po tvrdých názorových střetech s Ministerstvem životního prostředí nakonec došlo pro rok 2009 k „nastavení optimální výše podpory“,  což v překladu znamená, že zelené bonusy byly sníženy a vesměs klesly o nejvyšší zákonem povolenou míru.

Obnovitelné zdroje většinou klesají

Na první pohled se jedná o drastické snížení, ovšem ERÚ celkem logicky zdůvodňuje, že cena tržní silové elektřiny, kterou za své zelené snažení producenti obdrží, se naopak zvýšila. To znamená, že u stávajících zdrojů ekologické energie, kde nemůže dojít ke snížení garantované výkupní ceny, se snižují pouze zelené bonusy, a to právě o 5%. Cena recipročně dodané energie na trhu stoupla více než řečených 5%, což tedy znamená, že výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů o své peníze nepřijdou, protože získají  zelený bonus + cenu silové elektřiny na trhu.

Podpora fotovoltaiky se nově dělí na elektrárny s výkonem do 30kW a od 30 kW
Podpora fotovoltaiky se nově dělí na elektrárny s výkonem do 30kW a od 30 kW

Situace je jiná u zdrojů spuštěných po 1. 1. 2009. Zde se snižuje i výkupní cena, protože ERÚ předpokládá, že ceny jednotlivých komponent meziročně klesly a instalace těchto technologií je tedy levnější: 

  • U kategorie nových větrných elektráren dochází k poklesu výkupní ceny o 5 % (2,34 Kč/kWh).
  • V kategorii nových fotovoltaických elektráren dochází k poklesu výkupní ceny o 4,2 % (12,89 Kč/kWh) pro zařízení s menším instalovaným výkonem a k poklesu o 5 % (12,79 Kč/kWh) u zařízení s větším výkonem.
  • U vodních elektráren a elektráren na biomasu ale například výkupní cena lehce vzrostla, zelený bonus byl snížen.
  • Hodnoty vybraných garantovaných cen a bonusů najdete v tabulce, kompletní přehled změn specifikuje Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008. 

Výkupní ceny a zelené bonusy v roce 2009

Zdroj
Výkupní ceny elektřiny
[Kč/kWh]
Zelené bonusy
[Kč/kWh]
Malá vodní elektrárna
2,7
1,3
Výroba elektřiny spalováním biomasy (kategorie O1)
4,49
2,95
Větrná elektrárna
2,34
1,63
Fotovoltaická elektrárna (do 30 kW)
12,89
11,91

 

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz