fbpx

Nový zákon o odpadech musí počkat na novou vládu0

Nový zákon o odpadech i novela o obalech a zálohování musí počkat na novou vládu. MŽP se podle svého vyjádření rozhodně nechystá ve funkčním období této vlády předkládat ani jeden z uvedených předpisů ke schválení vládě.

Nový zákon o odpadech

Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh nového zákona o odpadech, který letos v únoru předložilo veřejné diskusi. Nový zákon o odpadech by měl nahradit současný, již sedmnáctkrát novelizovaný zákon, který je podle resortu životního prostředí nedostatečný. Jedním z hlavních cílů nového zákona je zvýšit do roku 2020 množství recyklovaného odpadu na dvojnásobek. Změnit by se měly také poplatky za odpad (více k novému zákonu o odpadech zde).

Reklama

Více o odpadech na Nazeleno

   – Nový zákon o odpadech

   – Bioodpad

   – Jak jsme na tom s tříděním odpadů?

   – Spalování odpadu: výroba tepla a elektřiny

 

MŽP přijalo k návrhu nového zákona o odpadech celou řadu připomínek. Legislativní proces poté přerušila výměna vlády. MŽP a ministr životního prostředí Ladislav Miko využili nastalé situace, kdy není smysluplné předkládat ke schválení nové zákony, protože by je současný parlament nestihl projednat, k pokračování diskuse o sporných částech návrhu odpadového zákona se všemi partnery v odpadovém hospodářství: obcemi, kraji, podnikatelskou sférou i nevládními organizacemi. MŽP sezvalo proto všechny partnery ke kulatým stolům, u nichž tato diskuse právě probíhá. Cílem ministerstva je předat novému povolebnímu vedení MŽP nový návrh v situaci, když již budou všechny sporné body vydiskutovány.

Novela zákona o obalech a zálohování

Současně se také chystá novela zákona o obalech a zálohování. V této novele by se měl objevit záměr zavést zálohování některých nápojových obalů (PET lahve a plechovky). Tento záměr není ničím novým, jde o téma, s nímž MŽP přišlo již před více než dvěma lety. Podle MŽP má prioritu nový zákon o odpadech. Teprve po vydiskutování jeho finální podoby může začít debata o případné novelizaci obalového zákona.

Autor: Redakce Nazeleno.cz