fbpx

Nový Sendwix 200: až pět podlaží a více místa!0

Vápenopískové materiály se svými vynikajícími fyzikálně mechanickými vlastnostmi se stále více prosazují při výstavbě rodinných, bytových a občanských staveb. Novinkou firmy KM Beta pro rok 2016 je ucelený systém zdicích prvků pro nosné konstrukce tloušťky 200 mm, umožňující výstavbu domů až do pěti podlaží.

Vápenopískový zdicí systém SENDWIX od firmy KM Beta a.s., představuje moderní materiál určený zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vysoká pevnost zdicích materiálů umožňuje provádět štíhlé nosné konstrukce a tím šetřit zastavěnou plochu nebo zvyšovat užitnou plochu při splnění tepelně technických požadavků pro daný typ stavby. Nejběžnější tloušťka nosných stěn pro rodinné domy do čtyř podlaží je 175 mm, nový, o 25mm tlustší vápenopískový blok pak umožňuje přidat jedno patro navíc.

Reklama

Výhody systému Sendwix tloušťky 200 mm

  1. Přesnost zdění a rychlost výstavby: Milimetrová přesnost, úspora na omítkách, aplikace na tenkovrstvou zdicí maltu.
  2. Volitelnost tepelně technických parametrů: Široká volba tepelně technických vlastností obvodových stěn pouze změnou tloušťky zateplení.
  3. Zvuková izolace: Vzduchová neprůzvučnost u vápenopískového zdiva roste úměrně s objemovou hmotností, splňuje poža¬davky normy na zvukovou izolaci stěn.
  4. Akumulace: Schopnost akumulovat teplo, díky velké specifické tepelné kapacitě a objemové hmotnosti materiálu a udržovat tak dlouhodobě požadovanou stabilní teplotu vnitřního prostředí jak v zimně, tak i v létě.
  5. Vysoká pevnost: Vysoká pevnost bloků SENDWIX umožňuje volit menší tloušťku nosných stěn – zvětší se užitná plocha.
  6. Rychlé a jednoduché vedení instalací: Bloky SENDWIX 14 DF-LD a 7 DF-LD jsou opatřeny průchozími kanálky pro vedení elektroinstalace – snížení pracnosti sekáním drážek.

Unikátní vlastnosti systému KMB Sendwix se odvíjejí od specifických stavebně fyzikálních vlastností vápenopískového zdiva: poskytují nadstandardní tepelnou izolaci, extrémní tepelnou akumulaci, výjimečnou akustickou izolaci a to vše při zachování malé tloušťky obvodového zdiva, architektonické variability a v neposlední řadě i nízké ceně.

Více informací na www.sendwix.cz

(_gdeaq = window._gdeaq || []).push([‚hit‘, ‚gdecz‘, ‚bP1KgQLFq4G3gzv74G7arcPJj34_4uc0fvbZdK4yAlr.q7‘, ‚rcqghvfkzh‘, ‚cjprudzayhceqemsdtujnqzrypnb‘],
[‚viewable‘, ‚gdecz‘, ‚bP1KgQLFq4G3gzv74G7arcPJj34_4uc0fvbZdK4yAlr.q7‘, ‚odhnkspojc‘, ‚_gde_isndwl_odhnkspojc‘]);

Autor: Redakce Nazeleno.cz