fbpx

Nový izolační zdicí prvek SENDWIX THERM brání vzniku tepelných mostů0

Vápenopískový prvek KMB SENDWIX THERM je určen pro minimalizaci tepelných mostů. Novinka ve třech rozměrových variantách nedávno doplnila moderní dvouvrstvý zdicí systém od společnosti KM Beta, navržený pro stavbu tepelně-úsporných až pasivních domů.


/* <![CDATA[ */
var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+1*bbn.browserLanguage+'&ucc='+1*bbn.cpuClass+'&ucd='+1*bbs.colorDepth+'&udx='+1*bbs.deviceXDPI+'&udy='+1*bbs.deviceYDPI+'&usl='+1*bbn.systemLanguage+'&uje='+1*bbn.javaEnabled()+'&uah='+1*bbs.availHeight+'&uaw='+1*bbs.availWidth+'&ubd='+1*bbs.bufferDepth+'&uhe='+1*bbs.height+'&ulx='+1*bbs.logicalXDPI+'&uly='+1*bbs.logicalYDPI+'&use='+1*bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uui='+1*bbs.updateInterval+'&uul='+1*bbn.userLanguage+'&uwi='+1*bbs.width;
if(typeof(bburlparam)=='string') { bbh+='&'+bburlparam; }
if(typeof(bbkeywords)=='string') { bbh+='&keywords='+escape(bbkeywords); }
document.write("“);
/* ]]> */

Reklama

Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4 %, u pasivních domů dokonce až o 6 %. Tepelné mosty se často vyskytují v místech styku vodorovné konstrukce s konstrukcí svislou, tedy například mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby.


Dům ve Velkých Popovicích. Foto: KM Beta

Co je tepelný most?

Tepelným mostem nazýváme místo, kde dochází ke zvýšenému úniku tepla, tedy místo, kudy na jednotku plochy uniká mnohem více tepelné energie, než připadá na okolní konstrukci stejné plochy. V praxi se tepelné mosty projevují chladnějším místem v interiéru a nebo naopak teplejším místem v exteriéru (pokud je interiér teplejší než exteriér).

„Systém umožňuje navrhovat vysoce izolované stavby i při velkém zatížení stěn.“

Vápenopískové prvky SENDWIX pro svislé konstrukce se vyrábějí ze směsi vápna, křemičitého písku a vody. KMB SENDWIX THERM je speciální izolační vápenopískový blok vyrobený ze stejných surovin, navíc však se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor až o 50 %. Použitím tohoto izolačního bloku ve svislé konstrukci dochází k minimalizování tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby. 


Stavba domu ve Velkých Popovicích. Foto: KM Beta

Nový prvek nabízí KM Beta ve třech rozměrech – pro tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm:

  • SENDWIX 16DF-D THERM – pro tloušťku stěny 240 mm, rozměry 498x240x113 mm
  • SENDWIX 12DF-D THERM – pro tloušťku stěny 175 mm, rozměry 498x175x113 mm
  • SENDWIX 4DF-D THERM – pro tloušťku stěny 115 cm (příčkovka), rozměry 498x115x113 mm


SENDWIX 4DF-D THERM.


SENDWIX 12DF-D THERM.


SENDWIX 16DF-D THERM.

Izolační vlastnosti při zachování vysoké pevnosti

Průměrná pevnost v tlaku činí u prvků THERM 20 N/mm2, je tedy shodná s pevností srovnatelných vápenopískových výrobků SENDWIX. Únosnost stěn se tak zařazením prvků THERM jako zakládací řady nesnižuje, jako je tomu například při použití pěnového skla nebo plynosilikátu. 
Prvek SENDWIX 12DF-D THERM vyniká při tloušťce 175 mm a hmotnosti 11,2 kg/ks pevností 20 N/mm2, objemovou hmotností 1135 kg/ks a tepelnou vodivostí 0,33 W/mK. Tato kombinace vlastností, především vysoké pevnosti a zároveň tepelné vodivosti, je unikátní a umožňuje navrhovat vysoce izolované stavby i při velkém zatížení stěn, například u vícepatrových domů.

Zdění s novými tvarovkami

Nové prvky SENDWIX THERM se používají jako první zakládací řada. Vždy se proto zdí na maltu (doporučujeme PROFIMIX ZM 920, více na www.kmb-profimix.cz), a to i v případě, že v dalších řadách již bude využita technologie tenkovrstvého zdění na lepidlo.

 

O systému SENDWIX

Komplexní dvouvrstvý zdicí systém SENDWIX se základem v podobě vápenopískových zdicích prvků byl pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů přímo navržen. Vápenopískové zdivo, na něž se přikládá ještě tepelná izolace, představuje stále oblíbenější stavební materiál. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc.
Systém je velmi variabilní, ve třech základních typech nabízí celkem 64 různých řešení lišících se především tepelně-technickými vlastnostmi. Součástí jsou i prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo.

Podrobnosti o systému najdete na www.sendwix.cz. Za výhodnou cenu nabízí zdicí prvky SENDWIX a další materiály KM BETA e-shop www.shop.kmbeta.cz. Pozor, lepidlo pro tenkovrstvé zdění v odpovídajícím množství získáte zcela zdarma při objednávce  a vápenopískových prvků SENDWIX, případně broušeného zdiva PROFIBLOK!

 

 

Autor: Jana Poncarová