fbpx

Novela zákona zavede novou podobu vyúčtování spotřeby tepla a teplé vody. Domácnosti dostanou lepší informace0

Od příštího roku bude platit povinnost instalace nových měřidel spotřeby tepla a teplé vody pouze s dálkovým odečtem. V další etapě by pak měla přijít i povinnost domácnosti lépe informovat o spotřeby tepla a vody – třeba pomocí grafických schémat aktualizovaných minimálně jednou měsíčně. Podle odborníků lze čekat, že tato pravidla by měla legislativním procesem projít v příštím roce, Česko má totiž už nyní s jejich implementací výrazné zpoždění.

Domácnosti připojené na dálkové zásobování teplem získají lepší přehled o své spotřebě. Foto Pixabay.com

V srpnu a září prošla parlamentem novela zákona o hospodaření energií. Ta zavádí mimo jiné povinnost instalovat měřiče tepla, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech výhradně s možností dálkového odečtu. Tedy takové měřiče, pro jejichž odečet už nebude nutná návštěva pověřené osoby a přítomnost obyvatel domácnosti. 

Vyúčtování tepla s grafem spotřeby od roku 2023

Dálkové odečty jsou jedna věc, ale pro domácnost budou daleko důležitější také inovace v informování domácností o jejich spotřebě. To bude upravovat vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, kterou připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Vyhláška by měla být sice ve sbírce zákonů zveřejněna ještě letos, její reálné dopady však bude možné pozorovat až od roku 2023. Přinést by měla hlavně novou podobu vyúčtování spotřeby tepla. „Lidé ve vyúčtování v budoucnu najdou například grafické znázornění spotřeby za dané období a jeho porovnání se stejným obdobím v předchozím roce. Dále také informace o použité skladbě zdrojů energie, energetické náročnosti nebo kontaktní údaje nejméně jednoho energetického konzultačního a informačního střediska,“ sdělil Petr Holyszewski ze společnosti ENBRA, která se zabývá měření spotřeby vody a tepla. 

Reklama

Informování o spotřebě tepla každý měsíc

Naopak mnohem větší dopad bude mít novela zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. „Tato novela přinese především povinnost pravidelného měsíčního informování nájemníků o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody. Kromě toho bude nový zákon obsahovat ustanovení, která by měla eliminovat praktiky některých uživatelů bytů rozporujících vyúčtování nákladů na základě nepodstatných formálních chyb,“ sdělil Holyszewski.

I tuto novelu připravuje ministerstvo pro místní rozvoj, aktuálně je přitom na začátku celého legislativního procesu. Podle odborníků však lze očekávat velký tlak na to, aby zákon platil také od 1. ledna 2023. Důvodem je totiž fakt, že podobně jako zavádění dálkových odečtů vychází i tato legislativní novinka z evropské směrnice o energetické účinnosti. Česko ji přitom mělo do svého právního řádu implementovat do loňského podzimu. Kvůli dalšímu výraznému zpoždění tak tuzemským orgánům mohlo hrozit zahájení řízení o neplnění povinností ze strany Evropské komise, což může v některých případech znamenat i udělení finančních sankcí.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi