fbpx

Nové sádrovláknité desky FERMACELL greenline čistí vzduch0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Speciální povrchová úprava desek FERMACELL greenline, provedená ve výrobním závodě, snižuje obsah zdraví škodlivých látek jako je formaldehyd, neutralizuje nepříjemné pachy a tím poskytuje aktivní příspěvek ke zdravému bydlení. Tento účinek je zaručen po dlouhá léta a při eventuální renovaci může být obnoven provedením základního nátěru. Desky lze využít jak pro novostavby, tak i rekonstrukce, jsou vhodné pro zřizování kanceláří, výstavbu mateřských školek, škol a nemocnic. Postup práce je stejný jako u dosavadních sádrovláknitých desek. Desky FERMACELL greenline budou poprvé představeny široké veřejnosti na veletrhu Dřevostavby 2010, který se uskuteční od 25.2. do 28.2. v areálu PVA Letňany v Praze.

Rostoucí znečištění životního prostředí a stále rušnější život jsou živnou půdou pro nejrůznější alergie. Investoři a majitelé bytů proto ve zvýšené míře dbají na kvalitu domácího prostředí. Cílem nového trendu – „Homing“ – je vytvořit na pozadí vnějších negativních faktorů zdravý a pohodový mikrokosmos, ohraničený vlastními čtyřmi stěnami. Ten, kdo dnes staví či renovuje, si přeje vytvořit především trvale zdravý a příjemný domov.  Stále více proto nabývá na významu ekologický způsob stavění, zaměřený na zdravotní faktory. S tím souvisí poptávka po ekologických a zdravotně nezávadných materiálech s nízkým obsahem škodlivin a minimálními emisemi do interiérů, která se v posledních letech prudce zvyšuje. Trvale udržitelné stavební technologie se staly základním předpokladem mnoha veřejných i soukromých projektů.

Reklama

Výhodnými produkty v tomto segmentu jsou právě sádrovláknité desky FERMACELL. Vyrábějí se ekologickou technologií výhradně na bázi přírodních materiálů (recyklovaný papír, sádra a voda), které se pod vysokým tlakem lisují do stabilních stavebních desek s neutrálním zápachem. Ekologickou přijatelnost sádrovláknitých desek FERMACELL, u nichž je nízký stupeň emisí zaručen již jejich přírodním původem, potvrdil mimo jiné i Institut pro stavební biologii a kolínský eco-Institut. Sádrovláknité desky FERMACELL navíc regulují klimatické poměry v místnostech, přičemž takto vytvořené komfortní prostředí zvyšuje pocit pohody. Společnost Fermacell všechny tyto ekologické faktory kvality neustále rozvíjí a zlepšuje. Výsledkem je nová deska FERMACELL greenline určená pro suchou výstavbu: zlepšuje aktivně vzduch v prostoru a tím i kvalitu bydlení a života.

„Desky FERMACELL greenline budou poprvé představeny široké veřejnosti na veletrhu Dřevostavby 2010, který se uskuteční od 25.2. do 28.2. v areálu PVA Letňany v Praze.“

Princip funkce desek FERMACELL greenline je maximálně jednoduchý: oboustranná povrchová úprava účinnou látkou na bázi keratinu přirozeným způsobem zachycuje a trvale váže škodliviny a emise obsažené ve vzduchu v daném prostoru. Inspirací se v tomto případě stala čisticí schopnost ovčí vlny. Firma Fermacell tedy opět dokázala využít ekologický proces, který každodenně probíhá v přírodě. Tímto způsobem lze vázat zejména škodliviny, jako jsou aldehydy a tzv. ketony, které jsou jako těkavé organické sloučeniny známé pod anglickou zkratkou VOC a které ve vysokých koncentracích mohou způsobit závažné zdravotní obtíže. Desky FERMACELL greenline umí tyto škodliviny aktivně zachycovat po dlouhá léta a tato jejich schopnost je zachována i pod nátěry a obklady stěn. Optimální je ovšem difúzně otevřená konečná povrchová úprava. Při renovacích pak lze účinek obnovit dalším jednoduchým základním nátěrem.

Společnost Fermacell testovala účinky desek FERMACELL greenline řadou měření ve zkušební komoře. Ve stanovených časových intervalech 1, 4, 24 a 48 hodin přitom byla zkoumána sorpce (obohacení látky) a následná desorpce (uvolnění absorbovaných látek). Účinky zkoumal a potvrdil i nezávislý eco-Institut v Kolíně. Podle Dr. Hanse-Ulricha Kriega, technického vedoucího a jednatele eco-Institut v Kolíně má “FERMACELL greenline z hlediska uživatelů jasně zjistitelné účinky. Redukci škodlivin lze nejen měřit ve zkušební laboratoři, ale citelný efekt pro obyvatele je patrný i za reálných podmínek.“ 

Nové prvky FERMACELL greenline mohou být využity při stavbě nových domů a bytů i při rekonstrukcích. Použití není omezeno pouze na soukromou bytovou sféru. Vzhledem k vlivu na čistotu vzduchu přináší produkty FERMACELL významný příspěvek ke zdravému pracovnímu prostředí při výstavbě kanceláří, snižují výpadky způsobené nemocností. Ve školách a mateřských školkách mohou výrobky FERMACELL greenline výrazně přispět k aktivnímu zlepšení podmínek pro výuku a ovlivnit tak pozitivně činnost dětí a žáků. Totéž platí pro nemocnice: tam, kde je v popředí snaha po uzdravení, tam by měly být negativní vlivy vyvolané škodlivinami ve vzduchu co nejvíce eliminovány, aby se léčebný proces urychlil.

Práce s produkty FERMACELL greenline probíhá obvyklým způsobem: desky se řežou, frézují a vrtají stejně jako normální sádrovláknité desky bez pomocí speciálního nářadí. Upevnění na dřevěnou nebo kovovou spodní konstrukci se provádí šrouby nebo sponami, spárování lepením nebo spárovacím tmelem. K dispozici je široká paleta příslušenství, které je pečlivě testováno z ekologického hlediska. Desky jsou ve výrobě označeny natištěným nápisem “greenline”. Stejně jako všechny dosavadní sádrovláknité desky FERMACELL i řada greenline nabízí maximální stabilitu, protipožární ochranu, protihlukovou a tepelnou izolaci.

Shrnutí informací k deskám FERMACELL greenline:

  • povrch desek je u výrobce opatřen účinnou látkou na bázi keratinu
  • účinek FERMACELL greenline vychází z přirozeného principu, přesněji řešeno z čisticí schopnosti ovčí vlny
  • škodliviny a emise jsou přijímány a trvale vázány přirozeným procesem
  • FERMACELL greenline funguje i pod povrchovými krytinami, nejlépe pod difúzně otevřenými nátěry a obklady stěn

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz