fbpx

Nové rodinné domy musí být od příštího roku energeticky úspornější0

Nová pravidla týkající se větší energetické úspornosti nových staveb začnou od příštího roku platit i pro rodinné domy. Podle odborníků lze přitom čekat plynulý přechod k těmto řešením, stejně jako postupný nárůst zájmu o energeticky úsporné prvky domácnosti.

Postupný přechod k energeticky úsporným stavbám. To je hlavní cíl evropské směrnice EPBD III, která se v posledních letech promítá i do českého prostředí. Budovy by se podle ní měly přiblížit standardu dnešních pasivních domů, konkrétně by měly vykazovat téměř nulovou spotřebu energie. Již od začátku roku 2016 toto pravidlo platí pro státem vlastněné či užívané stavby s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2.

Rodinné domy jen s téměř nulovou spotřebou energie

Od toho loňského pak i pro největší soukromé stavby, a letos se od 1. ledna přeneslo také na budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2. V jistém smyslu zlomový však bude až rok příští, kdy budou muset mít téměř nulovou spotřebu energie i stavby, které se nachází pod hranicí 350 m2, tedy i rodinné domy.

Reklama

Nová legislativa by mohla přinést větší výstavbu pasivních domů. Foto Centrum pasivního domu

Podle technického ředitele Svazu podnikatelů ve stavebnictví Pavla Ševčíka by se však mělo jednat o plynulý přechod. „Vzhledem k době, která uplynula od schválení směrnice, se jedná o předvídatelný proces a v podstatě všichni účastníci výstavby měli dostatek času se na novou situaci připravit,“ řekl. Zároveň podle něj ani nehrozí, že by vzhledem k přísnějším energetickým pravidlům, která se od příštího roku budou vztahovat i na rodinné domy, mohlo dojít ke snížení počtu realizovaných stavebních projektů. Ještě optimističtější je v tomto ohledu mluvčí ministerstva průmyslu o obchodu Milan Řepka. „Naopak lze očekávat, že v důsledku naplňování dlouhodobé strategie renovace budov bude trend opačný,“ sdělil.

Výstavba by se neměla příliš zpomalit

Ředitel Centra pasivního domu Tomáš Vanický uvedl, že minimálně zpočátku období, kdy bude nová směrnice platit, může část stavebního trhu vyčkávat. „Jestliže se někteří developeři snaží v současnosti realizovat ve větší míře projekty podle zažitých pravidel tak, aby předešli dosud nevyjasněným podmínkám směrnice, lze očekávat určité ochlazení trhu a vyčkání na zveřejnění platných požadavků nové legislativy. Jako dlouhodobou fázi bych to však neviděl,“ řekl. Naopak investoři, kteří v současnosti již realizují pasivní domy a energeticky úsporné budovy, podle něj své realizace pravděpodobně navýší, protože již mají zkušenosti.

Výrazně vyšší zájem o energeticky úsporná řešení ještě v letošním roce však někteří odborníci příliš neočekávají. „Vzhledem k předvídatelnosti tohoto procesu by z našeho pohledu nemělo dojít k větším otřesům na straně poptávky,“ sdělil Ševčík.

Dočkáme se lepších a úspornějších staveb?

Otázkou zůstává také skutečnost, zda se nová pravidla promítnou i do nákladů na stavbu. Podle Ševčíka směrnice přináší povinnost realizovat nová technická řešení, která na jedné straně mohou vyvolat větší finanční nároky, na druhé straně by však mělo dojít i k úspoře nákladů na energie. Tomáš Vanický naopak uvedl, že záleží především na schopnosti jednotlivých aktérů stavby daný projekt optimalizovat.

„Mezi realizacemi pasivních domů lze nalézt i stavby, jejichž pořizovací cena je nižší než u některých energeticky náročnějších budov stejné velikosti, které navíc nezajišťují požadavky na emise CO2 a zdravé vnitřní prostředí. Architekt, projektant nebo stavitel, který má zkušenosti, umí optimalizovat projekt od počátku, zorganizovat si a pohlídat výstavbu, nebude muset přicházet s velkou změnou ceny,“ řekl.

Nová legislativa naopak podle Vanického může pomoci přinést promyšlenější návrhy, které svými pořizovacími i provozními náklady budou daleko úspornější než v současnosti stavěné budovy.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi