fbpx

Nová zelená úsporám se mění, některé dotace se zvyšují!0

Ministerstvo životního prostředí změnilo podmínky programu Nová zelená úsporám. Žadatelům by se měla snížit administrativní zátěž, nebudou totiž muset k žádosti přikládat některé doklady – mimo jiné doklad o vedení bankovního účtu a průkaz energetické náročnosti budovy.

Další výraznou změnu představuje navýšení podpory na zpracování odborného posudku pro oblasti podpory A (Snižování energetické náročností stávajících rodinných domů – například zateplení fasády a výměna oken) a C.3 (Instalace solárních termických systémů), které zohledňuje skutečné náklady na jeho zpracování.

Reklama

Nejdůležitější změny Nové zelené úsporám

 • Zvýšení maximální podpory v oblasti podpory A.4 (Zpracování odborného posudku) z původních 10 000 Kč na 20 000 Kč.
 • Zavedení oblasti podpory C.6, v rámci které je podporováno zpracování odborného posudku pro instalace solárních termických systémů pro ohřev vody. Maximální výše podpory činí 5 000 Kč.
 • Oblast podpory A.1.2 (A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí) se nově otevírá většímu počtu možných žadatelů, kdy se požadavek na splnění maximální měrné roční potřeby tepla na vytápění snížil ze 70 kWh/m2.rok na 100 kWh/m2.rok. Maximální míra podpory pro tuto oblast zůstala nezměněna a je 30 % ze způsobilých výdajů.
 • Při současném rozšíření celkové vnitřní podlahové plochy např. provedením přístavby, nástavby nebo vestavby bylo zrušeno omezení o maximální rozšiřitelnost celkové vnitřní podlahové plochy o více jak 100 %.

Snížení administrativní zátěže žadatelů:

 • Není nutné dokládat doklad o vedení bankovního účtu,
 • není nutné dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy (toto však žadatele nezbavuje zákonných povinností ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů),
 • podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny,
 • výpis z katastru nemovitostí může být i starší 90 dní, a to za předpokladu, že údaje v něm jsou stále platné (pomůže zejména v případě převodu žádostí),
 • aby mohla být faktura uznána jako způsobilý výdaj, nemusí již být vystavena přímo na jméno žadatele o dotaci, ale postačí, aby byla vystavena na jakéhokoliv vlastníka/spoluvlastníka nemovitosti
 • doklad o projednání záměru s příslušným stavebním úřadem se nově přikládá až v okamžiku „doložení realizace“,
 • jelikož je program financovaný přes státní rozpočet, bylo z procesu administrace žádosti vypuštěno posouzení žádostí Radou SFŽP.

Všechny změny se týkají všech žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1. 4. 2014, o navýšení podpory tak není nutné žádat samostatně, v případě nároku obdrží žadatel vyšší podporu na zpracování odborného posudku zcela automaticky.

Zdroj: SFŽP

Autor: Redakce Nazeleno.cz