fbpx

Nová zelená úsporám pomáhá financovat i domácí fotovoltaiku0

V posledních letech roste v Česku domácí využívání solární energie. Dokladem tohoto trendu je velký zájem o dotační program Nová zelená úsporám, který nabízí dotace na malé fotovoltaické elektrárny a technologie pro solární ohřev vody.

Zdaleka největší podíl žádostí o dotace připadá na termické solární systémy pro ohřev vody. To je dáno hlavně historií dotační podpory různých technologií. Zatímco na termické systémy, které využívají teplovodní solární kolektory, bylo možné žádat o dotaci už od roku 2009, modernější fotovoltaické systémy byly do Nové zelené úsporám zařazeny až v roce 2015. „Od roku 2014 jsme vyplatili 4 808 žádostí o dotace na termické systémy ohřevu vody a 464 na fotovoltaiku. Celkově si domácnosti rozdělily částku 227 milionů korun,“ popisuje strukturu dotací Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí.

Zatímco termické solární systémy pracují s přímým ohřevem teplonosné kapaliny v kolektoru, modernější technologie solárního ohřevu vody využívají elektřinu z fotovoltaických panelů. Výhodou fotovoltaiky je hlavně jednodušší instalace, protože není nutné složitě budovat rozvody potrubí od termických kolektorů k zásobníku s teplou vodou. Nemrznoucí teplonosná kapalina je navíc často nebezpečná pro životní prostředí.

Reklama

Snižuje se také cena solárních technologií. „Ceny fotovoltaických panelů stále mírně klesají, přičemž se výrobcům daří zvyšovat jejich účinnost. Dotace v rámci Nové zelené úsporám pak ekonomickou návratnost systémů pro využití solární energie výrazně zkracují,“ popisuje stále větší dostupnost solárních technologií pro domácnosti Michaela Trávníčková ze společnosti E.ON Energie.

Roste zájem také o domácí solární elektrárny

Využití solární energie je významným krokem k finančním úsporám. Dobře navržený, přesto však jednoduchý systém pro ohřev vody s fotovoltaickými panely totiž dokáže zajistit většinu spotřeby teplé vody v domácnosti. „Pravidelně sleduji naši spotřebu a mám ověřeno, že fotovoltaika zabezpečí skoro tři čtvrtiny toho, co spotřebujeme. Výjimkou jsou deštivé dny a zima, kdy je často zataženo,“ uvádí Zdenka Meškánová, která ve svém domě provozuje systém pro ohřev vody s fotovoltaikou o výkonu 1,5 kWp.

Nejde však jen o ohřev vody. Stále více českých domácností si pořizuje výkonnější a technicky komplikovanější fotovoltaické elektrárny, jež je zásobují elektřinou. „U žádostí o dotace na fotovoltaiku pozorujeme odklon od nejjednodušších systémů pro přímý ohřev vody a naopak nárůst zájmu o domácí elektrárny propojené s distribuční sítí, zejména ty s vyššími energetickými zisky – více než 3000 kWh ročně,“ uvádí Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi