fbpx

Nová zelená úsporám: Peníze jsou vyčerpány, MŽP navyšuje rozpočet0

O Novou zelenou úsporám je letos daleko vyšší zájem než loni. Zatímco v loňském roce musela být uzávěrka žádostí posunuta, aby se všechny alokované peníze stihly vyčerpat, letos je tomu naopak. Žadatelé již alokovanou částku vyčerpali a MŽP dává do programu další peníze.

Příjem žádostí na úsporná opatření v rodinných domech v letošní NZÚ dosáhl o tomto víkendu svého limitu. Vyčleněných 600 milionů korun žadatelé vyčerpali už v sobotu 4. července, během které systémem pro jejich podávání prošlo rekordních 419 úplných žádostí v hodnotě převyšující 105 milionů Kč. Příjem ale běžel dál do tzv. zásobníku, v němž bylo 120 milionů Kč. Tyto prostředky žadatelé vyčerpali včera. MŽP se proto rozhodlo alokaci v programu pro rodinné domy navýšit o 300 milionů Kč.

Za vyšší zájem mohou hlavně lépe nastavené podmínky

„Zmíněná čísla nejlépe dokazují, že nová opatření, která jsme s Fondem nastavili, fungují. Program Nová zelená úsporám jsme nastavili vhodně pro větší množství žadatelů. Na Státním fondu životního prostředí jsme zavedli celou řadu opatření, zjednodušili jsme podmínky, zefektivnili a zrychlili administraci. Mimořádný zájem o realizaci opatření na rodinných domech tedy ukazuje, že naše cesta je správná a že se nám daří dostat mezi více lidí peníze na smysluplná opatření zlepšující životní prostředí,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Reklama

Podíl velikostí dotací podle oblastí podpory. Nejvíce peněz plyne na dotace na zateplení domů. Podrobnější vysvětlivky ke grafům najdete níže. (Zdroj: MŽP)

Jako zdroj finančních prostředků použije ministerstvo výnosy z emisních povolenek z druhého čtvrtletí tohoto roku. K dipozici bude majitelům rodinných domů možná také nedočerpaná alokace z programu pro pražské bytové domy.

Během podzimu plánuje MŽP spustit také dlouhodobou výzvu Nové zelené úsporám, do níž se budou finanční prostředky doplňovat kontinuálně dle výnosů z dražeb emisních povolenek.

Největší zájem je v Moravskoslezském kraji

Největší zájem o dotace je dlouhodobě v Moravskoslezském kraji, kam směřuje více než 17 % celé alokace, následuje Středočeský kraj se 13 %. Nejmenší zájem je naopak v Karlovarském kraji, který se na požadovaných dotacích podílí jen 1%. Skoro polovinu všech žádostí tvoří žádosti na zateplení stávajících rodinných domů, přičemž na požadované alokaci se podílejí skoro ze 70 %.

Procentuální podíly počtů opatření, na něž jsou vydávány dotace v Nové zelené úsporám. (Zdroj MŽP)

Velmi žádaná je nově zavedená dotace na tzv. „dílčí opatření“, žadatelé tak mohou komplexní renovaci svého domu rozložit do delšího časového období. U alternativních zdrojů energie mají lidí zájem o instalaci solárních termických systémů a také tepelných čerpadel, převážně typu vzduch-voda.

Vyvětlivky ke grafům:

 • Zateplení A.0 – „Dílčí opatření“ – Zateplení, výměna oken a dveří – úspora energie alespoň 20 %
 • Zateplení A.1 – Zateplení, výměna oken a dveří – úspora energie alespoň 40 %
 • Zateplení A.2 – Zateplení, výměna oken a dveří – úspora energie alespoň 50 %
 • Zateplení A.3 – Zateplení, výměna oken a dveří – úspora energie alespoň 60 %
 • Výstavba RD B1 – výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Výstavba RD B2 – výstavba domů s velmi nízkou energetikou náročností s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie
 • Větrání C41 – centrální větrací systémy se zpětným získáváním tepla (rekuperace) -Větrání C42 – decentrální větrací systémy se zpětným získáváním tepla (rekuperace) – větrací jednotky umístěné v jednotlivých místnostech
 • Solár C31 – Solární termické systémy určené zejména pro přípravu teplé vody
 • Solár C32 – Solární termické systémy určené zejména pro přípravu teplé vody s podporou přitápění
 • Zdroje BIO – výměna nevyhovujících zdrojů na tuhá fosilní paliva za zdroje na biomasu (kotle, krbová kamna)
 • Zdroje TČ – výměna nevyhovujících zdrojů na tuhá fosilní paliva nebo elektřinu za účinná tepelná čerpadla
 • Zdroje plyn – výměna nevyhovujících zdrojů na tuhá fosilní paliva za kondenzační plynové kotle

Zdroj: MŽP

Autor: Redakce Nazeleno.cz