fbpx

Partneři sekce

Nová zelená úsporám je opět tady, Regulus poradí, jak na to0

Chystáte se instalovat sluneční kolektory, tepelné čerpadlo nebo ventilační jednotku s rekuperací tepla? Nebo máte v plánu stavět zcela nový rodinný dům v pasivním standardu? Pak byste neměli přehlédnout program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám, díky kterému můžete ušetřit až 50 % pořizovacích nákladů.

Proces získání dotace v programu Nová zelená úsporám začíná podáním žádosti. Přestože se podávání žádostí o dotaci letos znatelně zjednodušilo, není to úplně triviální. Za složitého rpocesu už ale strach mít nemusíte, protože firma Regulus, specialista na obnovitelné energie, vám poradí, jak podporu získat, a dané ekologické opatření ve vašem domě navíc odborně provede.

Co je Nová zelená úsporám (NZÚ)?

Program Nová zelená úsporám je program, který umožňuje majitelům rodinných a nově i bytových domů získat dotaci na stavební a technologická opatření související s úsporami energií.  Zaměřuje se zejména na zateplování domů, výměnu oken a dveří, výstavbu pasivních domů, instalaci slunečních kolektorů, výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn ainstalaci tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla jsou nově podporována i v případě výměny za elektrické vytápění.

Nová zelená úsporám – novinky v roce 2015

Letošní výzva dotačního programu Nová zelená úsporám přináší několik novinek, které možnosti získání dotací rozšiřují a zjednodušují. Například již neplatí, že dodavatelská firma musí být zapsaná v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Není ani nutné použít výrobky zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), pokud se prokáže splnění legislativních požadavků a technických parametrů požadovaných programem NZÚ. Všechny výrobky Regulus jsou v tomto seznamu zapsané, a proto žadatelé nemusí nic dokazovat a mají o povinnou přílohu méně.

Nově by měl být celý proces rychlejší. U žádostí, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, může být dotace vyplacena již do devíti týdnů od podání žádosti. Z důvodu zrychlení se žádosti podávají přímo na jednotlivá krajská pracoviště.

Mírnější jsou i požadavky na velikost objektu. Předchozí omezení pro domy s maximální celkovou energeticky vztažnou plochou do 350 m2 nově platí pouze pro oblast podpory B. Podporovaná opatření musí být realizována po 1. lednu 2014.

Na co se dotace vztahují?

Opatření se dělí do tří podoblastí:

  • Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – zateplení fasády, výměna oken a dveří, zateplení krovu atd.
  • Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie – výměna kotle, instalace větrání s rekuperací, výměna kotle za teplené čerpadlo, instalace solárního ohřevu vody atd. 

Firma REGULUS se zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie, tedy na Oblast podpory C. Její produkty lze ale samozřejmě využít i v novostavbách pasivních rodinných domů, tedy pro Oblast podpory B, kde je možné žádat dotaci až 500 tisíc Kč.

Tepelná čerpadla a krbové vložky

Klasickým případem, kdy můžete o podporu požádat, je výměna stávajícího neekologického zdroje tepla ve vašem domě (kotle na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, především kotle na uhlí) za nový ekologický systém, například v podobě teplovodní krbové vložky, tepelného čerpadla země-voda nebo vzduch-voda. Měníte-li zdroj tepla a zároveň dům zateplujete, může se jednat o dotaci ve výši až 100 tisíc Kč.

Tepelná čerpadla Regulus >>>

Nucené větrání s rekuperací

Velmi aktuální jsou nyní i rekuperační systémy, které využívají znehodnoceného teplého vzduchu v objektu k předehřevu čerstvého venkovního vzduchu a tím minimalizují tepelné ztráty větráním. Větrací systém s rekuperací zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu v domě a tedy i zdravé obytné prostředí. I na toto opatření se vztahuje podpora Ministerstva životního prostředí, žádat o ni ale můžete pouze při souběhu se žádostí o zateplení. Opět se jedná o dotaci až 100 tisíc Kč.

Solární systémy

V oblasti podpory instalace solárních systémů na přípravu teplé vody nebo na přípravu teplé vody a přitápění můžete žádat v případě, že jste se rozhodli instalovat tento systém do dokončeného rodinného domu, do novostaveb či domů rozestavěných. Dotace činí 35 tisíc Kč na systémy pro ohřev vody a 50 tisíc Kč na systémy s podporou vytápění.

Solární systémy Regulus >>>

Kolik ušetříte?

Odborníci ve firmě REGULUS vám poradí s výběrem řešení přesně na míru vašeho domu a vaší domácnosti. Svou roli při vyčíslení dotace sehrává mnoho faktorů, v případě solárních systémů jsou to například typy a počty kolektorů, velikost zásobníku teplé vody, sklon a azimut kolektorů, tedy jejich orientace vůči světovým stranám.

Orientační představu si můžete udělat na tomto příkladu. Pořízení solárních kolektorů pro přípravu teplé vody pro čtyřčlennou domácnost včetně dalších komponent a montáže vyjde cca na 80 000 Kč. Z programu Nová zelená úsporám získáte dotaci ve výši 35 000 Kč, a Celkové pořizovací náklady jsou tedy 45 000 Kč. Tím ale finanční výhody pochopitelně nekončí, právě naopak teprve začínají. Další úspory přicházejí s užíváním, na přípravě teplé vody můžete s tímto řešením ročně ušetřit až 65 % nákladů.

Pokud ani vám není lhostejná péče o životní prostředí a zároveň byste chtěli při stavbě ušetřit, obraťte se na odborníky ve firmě REGULUS, kteří vám poradí, jak maximálně využít obnovitelných zdrojů, navrhnou vhodné řešení a pomohou vám navíc získat dotaci.

 

Autor: Komerční sdělení