fbpx

Nová zelená úsporám – dotace budou i na kotle či teplená čerpadla0

Koncem minulého týdne proběhl v Praze odborný seminář na téma dotačního programu Nová zelená úsporám. Jasno kolem programu by mělo být zhruba do měsíce, již teď ale víme několik nových informací.

Zelená úsporám byl úspěšný dotační program, který pomohl stovkám domácností snížit náklady na energie. V roce 2010 se ale vyčerpaly peníze, program se dokonce dostal „do mínusu“. Nyní budou moci zájemci o dotace na zateplení svého domu a další úsporná opatření využít programu Nová zelená úsporám. První žádosti bude možné posílat už v srpnu.

Reklama

Nová zelená úsporám – do měsíce snad bude jasno

O Nové zelené úsporám hovořil na odborném semináři v 24.dubna v Praze jeden z nejpovolanějších odborníků. Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí ČR se účastní diskuzí o finální podobě programu a tak odtajnil mnoho informací. Zároveň však zdůraznil, že vše je zatím ve stadiu návrhu.

Pokud budou vzneseny připomínky, mohou se některé informace ještě změnit. Dá se očekávat, že finální verze bude veřejnosti představena do měsíce. To potvrzují i naše dotazy na stánku SFŽP na brněnských stavebních veletrzích. „Může se to ale pozdržet během schvalovacího procesu na ministerstvu nebo na vládě, tak tu polovinu května neberte nijak závazně,“ upozornil Hrbek.

Miliardy do úsporných opatření

Hlavním finančním zdrojem budou podobně jako v předchozím programu prodeje emisních povolenek. Zákon říká, že půlka z prodeje povolenek půjde do státního rozpočtu a druhá polovina se proporcionálně dělí mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí (MŽP), resp. Státní fond životního prostředí.

Ta část, která připadne MŽP, půjde celá k financování programu Nová zelená úsporám,“ přislíbil Hrbek. Není ale jisté, kolik peněz to vlastně bude, odhady kolísají od 14 miliard až po 30 podle situace na trhu s povolenkami. Předpokládá se, že celková alokace bude 28 miliard korun.

Stále není jisté, kolik peněz v Nové zelené úsporám bude

Nicméně jisté je procentuální rozdělení: 70 % dostanou soukromé stavby a 30 % bude pro veřejné budovy, což bylo oznámeno již dříve. Pro veřejné budovy bude totiž k dispozici ještě Operační program životního prostředí, který bude přístupný od příštího roku. Pak budou zdroje zhruba vyrovnané.

Připravte se na výzvy

Zásadní změna oproti první Zelené úsporám tkví v tom, že žádosti nebudou přijímány kontinuálně, nýbrž budou vyhlašovány výzvy. Je to proto, aby se neopakovala situace z minulosti, kdy se přijalo více žádostí, než na kolik byly peníze. „Výzvy chceme vyhlašovat dopředu, aby měli žadatelé období pro přípravu a reakci,“ uvedl Hrbek. Vzhledem k nepředvídatelnému trhu s povolenkami je nemyslitelné vytvořit harmonogram na několik let dopředu, nicméně snaha bude vyhlásit výzvu s předstihem tří měsíců. To se nyní při první vlně žádostí nepodaří, ale do budoucna by to tak mělo být.

Žádosti se již nebudou podávat v papírové formě, ale elektronicky – internetový systém se v současné době připravuje a dolaďují se detaily. Poté ale bude ještě nutné doručit osobně nebo elektronicky vytištěný a podepsaný výstup ze systému na MŽP. „Elektronický systém nám zaručuje, že nebude překročena alokace,“ slibuje si Hrbek.

Oblasti dotační podpory označí písmena

Co se týká budov, které budou podporovány, nejzajímavější je pro většinu lidí situace v oblasti rodinných domů. Zde bude pět oblastí podpory. Z první Zelené úsporám bylo převzato označení písmeny. V první kategorii A pro snižování energetické náročnosti stávajících budov se ale bude výše podpory počítat jiným způsobem než dříve.

Oblasti podpory programu Nová zelená úsporám

  • A – Snižování energetické náročnosti
  • B – Výstavba budov
  • C – Efektivní využití zdrojů energie
  • C1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění a realizace opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A
  • C2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde již bylo zateplení realizováno
  • C3 – Instalace solárního systému pro ohřev teplé vody
  • C4 – Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla
  • D – Podpora zpracování dokumentace

Nebude se už kalkulovat s parametrem podlahové plochy, ale bude se počítat s výměrami jednotlivých konstrukcí, na kterých budou realizována úsporná opatření. Podle MŽP by měl být tento model spravedlivější. Samostatně stojící dům nyní nově dostane větší dotaci než dům řadový.

Kdo víc uspoří, víc dostane

A jak přesně se bude počítat maximální podpora? Výměra konstrukcí se vynásobí maximálními způsobilými výdaji na opatření (typy konstrukce jsou zejména zateplení obvodních stěn, výměna stavebních výplní, zateplení stropu, zateplení vnitřních konstrukcí a zateplení podlahy na terénu). Získaná částka se pak bude dále násobit maximální jednotkovou cenou a vyjde maximální podpora pro daný typ konstrukce. Tu samozřejmě žadatel automaticky nezíská, pokud nedosáhne maximálních úspor po realizaci.

Hlavní roli ve výpočtu dotace už nebude hrát podlahová plocha, ale výměra jednotlivých konstrukcí, na kterých byly provedeny opatření ke snížení energetické náročnosti domu. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Podobně jako dříve tedy nejnižší míru podpory získají objekty, které splní nejnižší požadavky a naopak. Řádově půjde o podporu 30 – 55 %. „Budeme se soustředit na více faktorů než pouze na měrnou potřebu tepla, zaměříme se třeba na prostupnost tepla obálkou budovy,“ slíbil k sledovaným faktorům Hrbek. Aktuálně se diskutuje s odbornou veřejností a nastavují se parametry tak, aby byly v souladu s legislativou, ale zároveň splnitelné.

Něco se mění, něco ne

U nové výstavby bude podpora navýšena, ale už nebude možno žádat na samostatné zdroje – žadatel dostane vyšší podporu na objekt, ale už v ní bude zahrnuto vše – stavební úpravy i náklady na technické zařízení jako solární zdroje, aktivní větrání s rekuperací a podobně. Dotace bude tedy fixní na jeden dům.

Nově budou v oblasti B dvě hladiny podpory – první bude parametricky podobná pasivním domům v Zelené úsporám I (měrná roční potřeba tepla 20 kWh). Druhá hladina bude přísnější, zde bude nutná menší spotřeba tepla (15 kWh/rok) a bude zde i přísnější požadavek na primární energii z obnovitelných zdrojů energie.

Vyměníte si kotel?

Oblast technických zařízení budov C se dělí na čtyři další podskupiny. Oblast C1 bude zaměřena na výměnu zdrojů tepla na vytápění z tuhých fosilních nebo kapalných fosilních za ekologické zdroje – podporovány budou biomasa, tepelná čerpadla a nově i zemní plyn v oblastech, kde existují přípojky. Bude tedy možné získat dotace na kotle.

Stát vydal velké finance na plynofikaci obcí a máme za to, že ohledně vlivu na životní prostředí jsou tyto zdroje relativně příznivé, byť se jedná o fosilní palivo,“ říká Hrbek. Kdo bude chtít žádat o podporu v oblasti A, nemůže zároveň mít nevyhovující zdroj tepla. Povinně jej musí vyměnit a dotace zde bude poměrně vysoká.

Kdo provedl úsporná opatření během letošního roku, může po spuštění programu požádat o dotaci zpětně

Oblast podpory C2 bude shodná s oblastí C1, avšak zde bude výměna zdroje dobrovolná. Míra podpory zde bude nižší a nyní se diskutuje o nastavení kritérií pro kvalitu těchto budov. „Chceme nastavit celek tak, abychom nepodpořili staré budovy s potenciálem pro zateplení,“ naznačil Hrbek. Pokud by totiž majitel v dalších deseti letech investoval do zateplení, stal by se nově pořízený zdroj předimenzovaný.

Oblast C3 zahrne dotace na solární panely pro ohřev teplé vody a přitápění. Oproti předchozí Zelené úsporám se zde podpora zvýší, definice systému s přitápěním ale bude po předchozích zkušenostech jasnější a striktnější. V oblasti C4 se budou podporovat systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Na rozdíl od předchozího programu bude tato oblast podpořena finanční částkou.

Nová zelená úsporám

  • Nová zelená úsporám z pohledu energetického poradce

  • KNová zelená úsporám – co zatím víme (výzvy, harmonogram)

 

Doplňková oblast podpory D pak bude na zpracování odborného posudku – projektové dokumentace. To by měli dělat lidé s patřičným oprávněním – autorizovaní inženýři, architekti nebo energetičtí specialisté. Detaily se nyní dojednávají s MPO, mírné komplikace přináší fakt, že legislativa je v oblasti vyplácení veřejných prostředků poměrně striktní.

Výrobci se musí angažovat

Na program přišla i otázka, zda se musí výrobci zařazení v seznamu Zelené úsporám I znovu přihlásit. Je to nutné, neboť nebudou automaticky převedeni do Nové zelené úsporám. Výrobci budou požádáni, aby udělali registraci znovu.

Je to z několika důvodů – v detailech se mění podmínky a také je například třeba omezit duplicitu. „Chceme, aby to bylo přehledné, jasné a parametry výrobků byly jasně deklarovány,“ řekl Hrbek a přislíbil, že systém pro registraci výrobků bude k dispozici v nejbližších dnech, maximálně týdnech.

Obvykle se na stavbě podílí několik firem. Zde bude systém převzatý z minulé Zelené úsporám, kdy každá firma může udělat svoji práci a pak jen dodá potřebné dokumenty. Žadatel si ale může i zvolit generálního dodavatele, který celou stavbu zaštítí a vše je pak o něco jednodušší. Ale také dražší.

Už jste letos zateplili? Dotaci dostanete zpětně 

Pozitivní je, že kdo provedl úsporná opatření během letošního roku, může po spuštění programu požádat o dotaci zpětně. To bylo ostatně deklarováno již dříve. Otázkou však je, zda může žádat někdo, kdo již v minulosti peníze dostal. „Je otázkou do diskuze, zda znemožnit žádat znova objektům, které již byly podpořeny nebo ne,“ říká Hrbek. Nejpravděpodobnější se jeví následující varianta: dům, který dostal v minulosti peníze například na zateplení už nedostane další finance na zateplení, ale třeba na solární panely by dotaci získat mohl. Neúspěšní žadatelé ze Zelené úsporám I. se nyní mohou hlásit znova bez problémů.

Autor: Redakce Nazeleno.cz