fbpx

Nová zelená úsporám 2021 – co bude dál?0

Letos je poslední rok, kdy ve své stávající podobě běží dotační program Nová zelená úsporám. Jeho cílem je podpora zateplování domů a dalších opatření na snižování energetické náročnosti budov. Ačkoli letos Nová zelený úsporám ve své současné podobě končí, je téměř jisté, že dotace na zateplení rodinných domů, fotovoltaiku nebo zelené střechy budou pokračovat.

Foto: Pixabay.com

Dotace Nová zelená úsporám běží už od roku 2014 a za tu dobu pomohla lidem financovat desítky tisíc rekonstrukcí a zateplení rodinných domů. Podle údajů Státního fondu životního prostředí bylo do konce března minulého roku celkově 55 420 žádostí s požadovanou výší podpory 12,7 miliard korun. Z toho bylo žadatelům schváleno 48 000 žádostí v objemu 10,7 miliard korun. Letos program ve své současné podobě končí a do konce roku je tedy poslední možnost, jak dotaci za současných podmínek získat.

Během svého fungování se program několikrát mírně obměnil. Přibyla třeba dlouho očekávaná podpora fotovoltaiky a zelených střech, zateplení je také možné provádět svépomocí – v takovém případě získá svépomocný stavebník dotaci na materiál.

Reklama

Dotace na zateplení domu

Nejčastěji se Nová zelená úsporám uvádí v souvislosti se zateplením domů. Majitelé rodinných a pražských bytových domů mohou získat dotaci za zateplení domu (počítá se do něj zateplení obvodových stěn, stropů, střechy soklu, sklepa atd.) a výměnu oken a dveří. Výše podpory je 500 až 3 800 Kč/m2 v závislosti na ploše zateplované konstrukce, přičemž platí, že čím více opatření a čím větším efektem provedete, tím je dotace vyšší. Z hlediska výše dotací je tedy lepší:

  • Provést více opatření najednou – třeba vyměnit okna a dům zateplit.
  • Provést opatření s velkým efektem – zateplit dům pořádně

Další dotace je možné získat třeba na zelenou střechu (800 Kč/m2), stínicí systémy s ručním pohonem (800 Kč/m2) a motorové stínicí systémy (1 000 Kč/m2). Další dotaci je možné získat na tvorbu odborného posudku a technický dozor. Dotace jsou ale zastropované – maximum je 50 % uznatelných nákladů a 550 000 Kč. Vždy tedy dostanete polovinu nákladů a zmíněnou maximální částku.

Dotace na výstavbu rodinných domů

Na výstavbu nebo i koupi nového rodinného domu s velmi nízkou spotřebou energie můžete v rámci nové zelené úsporám získat dotaci ve výši až 450 000 Kč. Výše dotace je odstupňována podle toho, jak úsporný dům stavíte nebo kupujete. Zmíněnou nejvyšší částku dostanete na pasivní dům s měrnou roční spotřebou tepla na vytápění menší než 15 kWh/m2*rok. Menší dotace jsou pak na nízkoenergetické domy s mírně menšími nároky na energetickou úspornost. V každém případě však dům musí mít instalován aktivní větrací systém s rekuperací tepla.

Další dotaci mohou stavebníci žádat za zelenou střechu (800 Kč/m2), systém pro rekuperaci tepla z odpadních vod (až 15 Kč na jeden dům), odborný posudek a test neprůvzdušnosti test (až 35 000 Kč).

Dotace na solární zařízení

Nová zelená úsporám umožňuje čerpat dotaci také na nejrůznější technologie pro využití solární energie. Podporované jsou jak termické systémy ohřevu vody, tak i fotovoltaické elektrárny – od těch jednodušších až po komplexnější fotovoltaické technologie s řízením spotřeby a akumulací tepla. Výši dotace uvádíme v tabulce níže.

Foto: Pixabay.com

I v této oblasti jsou dotace zastropovány – 50 % způsobilých výdajů a nejvýše 350 000 Kč na jeden rodinný dům. Firmy mohou žádat také o dotaci na výměnu starého kotle za nový zdroj tepla – třeba moderní kotel, kondenzační plynový kotel nebo tepelné čerpadlo.

Výše dotací Nová zelená úsporám na solární technologie

Solární technologieVýše podpory [Kč]
Solární termický systém na přípravu teplé vody35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění50 000
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem35 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-155 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-170 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1100 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1150 000
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem150 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-180 000

Nová zelená úsporám 2021 a dál

Ačkoli se s fungováním Nové zelené úsporám počítalo do roku 2021, rozhodně to ale nevypadá, že by tento dotační program skončit. „Rád bych domácnosti ujistil o dalším pokračování podpory obnovitelných zdrojů z programu Nová zelená úsporám 2030 i z kotlíkových dotací,” uvedl Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí, který další pokračování Nové zelené úsporám připravuje.

Podle jiného vyjádření ministra životního prostředí Brabce, by měla Nová zelená úsporám pokračovat v podobném duchu jako dosud, větší podporu by ale mělo dostat využívání obnovitelných zdrojů energie. Je tedy možné, že se program více zaměří na fotovoltaiku a kvůli konci Kotlíkových dotací opět začne více podporovat i výměnu starého zdroje tepla.

Jiná vyjádření úředníků z ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí naznačují, že Nová zelená úsporám by měla být jedním a hlavním dotačním program pro domácnosti, které zateplují domu nebo chtějí využívat obnovitelné zdroje energie. Naopak Kotlíkové dotace nebo nějaká jejich obdoba pak bude určena pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Stále je totiž mnoho domácností, a to i těch nízkopříjmových, které budou muset do příštího roku vyměnit svůj starý kotel na tuhá paliva za moderní zdroj tepla. Více informací o všech dotačních programech by mělo být k dispozici na podzim, osobně si ale myslím, že větší jasno budeme mít až na konci zimy.            

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.