fbpx

Nová zelená úsporám 2014 začíná za několik dnů!0

V dubnu začne další kolo dotačního programu Nová zelená úsporám. Podobně jako na podzim bude možné získat dotace na zateplení rodinných domů a výstavbu domů v pasivním standardu. K dispozici bude více peněz, program by tedy měl uspokojit více žadatelů.

Podmínky programu Nová zelená úsporám 2014 jsou v mnohém podobné jako v předchozím kole, které začalo loni na počátku léta. Pozitivní zprávou je pak více téměř dvojnásobná finanční alokace – na dotace je nyní vyhrazeno 1,9 miliardy korun, a uspokojeno by tak mělo být více žadatelů. Ani tohle kolo dotací se zatím netýká bytových domů, jejichž majitelé mohou využití jiných již běžících dotačních programů. Cílem Nové zelené úsporám je i nadále podpora modernizace starších rodinných domů.

Harmonogram Nové zelené úsporám 2014:

Začátek příjmu žádosti: 1. 4. 2014

Reklama

Předpokládané ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním alokované částky, nejpozději 31. 10. 2014

Ačkoli se loni očekával velký zájem o dotace, čerpání financí z programu nebylo zdaleka tak rychlé. Po prvotním náporu žádostí zájem trochu ustal a datum ukončení žádostí bylo posunuto až na 20. prosince 2013. Pokud by letošní kolo Nové zelené úsporám probíhalo podobně, příliš rychlé vyčerpání alokace by hrozit nemělo. Průměrná výše dotace se podle našich odhadů a výpočtů na podzim pohybovala okolo 200 000 Kč. Podle vyjádření Ministerstva životního prostředí by v letošním roce měla alokovaná částka stačit na dotace pro zhruba 8000 rodinných domů.

Kdo může získat dotaci

I letos je program určen pro rodinné domy, které byly schváleny k užívání před datem 1.7.2007. To se samozřejmě týká oblasti podpory s názvem Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a logicky to neplatí pro nízkoenergetickou výstavbu. Podobně jako loni jsou podporována komplexní opatření a výše dotací se pak odvozuje od celkového snížení energetických nároků domu. Nelze tedy čerpat dotace na pouhé zateplení či výměnu oken.

Výše dodací se příliš nemění. Například na výstavbu rodinného domu v pasivním standardu bude možné získat dotaci až ve výši 550 000 Kč. Mírně upravena byla výše dotace na zateplení v případě, že splníte parametry hladiny 3 – tedy, že snížíte měrnou roční spotřebu tepla na vytápění (EA) alespoň o 60 % a na maximální hodnotu 35 kWh/m2.rok. V takové případě budete mít nárok na dotaci ve výši 55 % způsobilých výdajů.

Nová zelená úsporám 2014

Zrušeny byly také samostatné oblasti podpory pro dotace na administrační úkony (stavební dozor, energetický audit, blower-door test atd.) a bonusy. Ty jsou nyní začleněny přímo k výše uvedeným oblastem podpory (terminologicky přesně jde o nové podoblasti podpory a jejich výše se příliš nemění.

Na co je možné získat dotace

Možnosti dotací specifikují jednotlivé oblasti podpory, které zahrnují podobné soubory opatření. Oblasti podpory v programu Nová zelená úsporám 2014 jsou následující:

Oblast A: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Zde je možné získat dotaci na zateplení obálky domu, střechy a suterénu a výměnu oken rodinného domu. Výše dotací je rozdělena do hladin podle celkového efektu – snížení měrné roční spotřeby tepla EA na vytápění alespoň o 40 % nebo dosažení AE ve výši 70 kWh/m2.rok (hladina 1), více než o 50 % (hladina 2) respektive více než o 60 % (hladina 3). Dotace pak činí 30, 40 a 55 % celkových způsobilých výdajů.

Oblast B: Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Jedná se fixní dotaci výstavby pasivních nebo velmi nízkoenergetických domů. Podmínkou je blower-door test. Pro ten je nutné využít pouze firmu zapsanou v registru dodavatelů.

Výše dotace:

  • Nízkoenergetický dům (EA< 20 kWh/m2.rok): 400 000 Kč/dům
  • Pasivní dům (EA< 15 kWh/m2.rok): 550 000 Kč/dům
  • Dotace na blower-door test a energetické posudky: 35 000 Kč

Oblast C: Efektivní využívání zdrojů energie

Sem spadají dotace na výměnu kotlů, či instalaci krbových kamen, dotace na tepelná tepelná čerpadla a kondenzační kotle. Podporována je výhradně výměna tepelných zdrojů na tuhá a některá kapalná fosilní paliva za moderní zařízení.

V této oblasti se udělují dotace na nucené větrání s rekuperací tepla. Tu je možné dostat ale jen v případě, pokud současně čerpáte dotace v oblasti A (zateplování domu, výměna oken atd.). Dotaci ve výši až 50 000 Kč je možné získat také na instalaci termického solárního systému na ohřev teplé vody.

Více informací o dotacích na zdroje tepla najdete na našem portálu Jaknazelenou.cz:

Autor: Redakce Nazeleno.cz