fbpx

Nová zelená úsporám 2014: další kolo je za dveřmi, opět pro rodinné domy0

Program Nová zelená úsporám má za sebou první výzvu, v rámci které byla na zateplení rodinných domů poskytnuta celkem jedna miliarda Kč. Letos na jaře startuje výzva druhá, přičemž na dotace by měla být k dispozici téměř dvojnásobná částka – 1.9 miliardy Kč.

V programu Nová zelená úsporám byla na dotacích vydána celková částka ve výši okolo jedné miliardy korun. I přes prvotní velký zájem však nedošlo k jejímu vyčerpání příliš rychle. Ministerstvo životního prostředí proto termín ukončení příjmu žádostí dvakrát posunulo až na 20. prosince minulého roku. Průměrná výše dotací se v září – v době největšího zájmu o tuto státní podporu – pohybovala okolo 200 000 Kč.

Další kolo Nové zelené úsporám

Ministerstvo životního prostředí začátkem letošního roku vyhlásilo pokračování Nové zelené úsporám. Nová výzva bude opět určena na snižování energetické náročnosti rodinných domů. Na dotace je přitom určena celková částka ve výši 1,9 miliardy Kč. Ministerstvo si od dotací slibuje oživení pracovního trhu a možná i drobné rozhýbání celého sektoru stavebnictví. „Nové dvě miliardy v programu zateplí na 8 tisíc rodinných domů a dají práci přibližně 5 tisícům zaměstnanců v různých oborech,“ sdělil například ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský. Ani letos se nepočítá s dotacemi pro bytové domy.

Reklama

Podmínky dotací se příliš nemění

Celkově se podmínky druhé výzvy programu příliš nemění. Opět bude možné žádat dotaci na snižování energetické náročnosti rodinných domů – tedy na zateplení a výměnu oken či dveří, podporována bude rovněž výstavba rodinných domů v pasivním standardu a „efektivní využití zdrojů energie“. Pod tímto názvem je ukryta podpora výměny kotů, instalace tepelných čerpadel či termických solárních systémů pro ohřev vody.

Nová zelená úsporám 2014: Dvě miliardy a osm tisíc zateplených domů

Výše dodací se příliš nemění. Například na výstavbu rodinného domu v pasivním standardu bude možné získat dotaci až ve výši 550 000 Kč. Mírně upravena byla výše dotace na zateplení v případě, že splníte parametry hladiny 3 – tedy, že snížíte měrnou roční spotřebu tepla na vytápění (EA) alespoň o 60 % a na maximální hodnotu 35 kWh/m2.rok. V takové případě budete mít nárok na dotaci ve výši 55 % způsobilých výdajů.

Zrušeny byly také samostatné oblasti podpory pro dotace na administrační úkony (stavební dozor, energetický audit, blower-door test atd.) a bonusy. Ty jsou nyní začleněny přímo k výše uvedeným oblastem podpory a jejich výše se nemění.

Základní harmonogram Nové zelené úsporám v roce 2014:

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2014
  • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním alokované částky, nejpozději však 31. 10. 2014

Odborníci si stěžují na byrokracii

Ačkoli se zdá, že dotační program Nová zelená úsporám zvládl docela dobře uspokojit několik tisíc zájemců, odborníci a firmy nešetří stížnostmi na zbytečně velkou byrokracii. Zejména dodavatelé technologií – bohužel s požadavkem anonymity – hovoří o zbytečné šikaně úředníků a obstrukce při zápisu do registru odborných dodavatelů (SOD) a seznamu výrobků technologií (SVT). Úředníci SFŽP například vyžadují originály, nebo úředně ověřené kopie certifikátů a kompletních testovacích protokolů ze zkušebních ústavů ve fyzické podobě a navíc ještě s úředně ověřeným překladem do češtiny, což je často jen obtížně proveditelné a drahé.

Výše dotací v rámci letošní Nové zelené úsporám se příliš nemění, vzhledem k vyšší alokované částce by se ale mělo dostat na více zájemců. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že dotaci by mělo obdržet okolo 8000 žadatelů. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Výmluvné je také srovnání staré a Nové zelené úsporám, které na webu TZB-info.cz publikoval odborník a projektant Jiří Matějka. V něm nijak nešetří kritikou zbytečné byrokracie při podávání žádostí o dotace, přičemž Nová zelená úsporám je na tom v tomto ohledu ještě hůře, než předchozí program. Ačkoli už Novou zelenou úsporám podle autora neprovází chaos a pozastavení příjmu žádostí, množství potřebných dokumentů pro získání dotace se zvýšilo.

Autor například porovnává potřebné podklady k žádosti pro získání dotace na solární systém ohřevu teplé vody. Zatímco u minulé Zelené úsporám (2010) v takovém případě stačilo k žádosti přiložit projekt solárního zařízení, posudek s výpočtem jeho energetické bilance a krycí list, u Nové zelené úsporám je navíc potřeba také Evidenční list posudku, kopie oprávnění projektanta a auditora a rovněž CD s vypálenou kompletní dokumentací v PDF. Mnoho z těchto dokumentů by přitom šlo nahradit prostým ověřením všech faktů (registračních čísel) na webu. Ministerstvo „zcela nepochopitelně požaduje opětovné registrace produktů i montážních firem, požaduje účast auditorů na zcela technicky banálních záležitostech, ale především, množstvím požadovaných dokladů a elaborátů rozmetává jakékoli iluze o útlumu byrokracie v této zemi,“ popisuje své zklamání nad zbytečnou administrativní zátěží autor. I přes tyto obtíže však Nová zelená úsporám zůstává potřebným a výhodným nástrojem financování revitalizací rodinných domů.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.