fbpx

Nejlepší město: Hradec Králové poráží Prahu i Brno0

Pokud hledáte město, kde se žije nejlépe, vyberte si Hradec Králové. Proč v žebříčku Kvality života zvítězilo právě toto město? V jakých českých městech se nejlépe dýchá? Kde je nejlevější nájemné nebo nízká kriminalita? A kde jsou naopak nejhorší podmínky k životu?

Kde se pivo pije, tam se dobře žije, zpívá se v jedné písničce. Ne všude se ale žije stejně kvalitně. Každé z českých a moravských měst je něčím specifické – některé je vyhlášené pro své historické památky, jiné pro udržovanou zeleň, rozvinutou infrastrukturu nebo nízkou nezaměstnanost.

„Nejlevněji se bydlí v Děčíně, nejlépe se dýchá v Břeclavi a nejnižší nezaměstnanost je v Praze.“

Reklama

Úplně nejlépe se ale žije v Hradci Králové. Alespoň podle žebříčku Kvalita života, který byl připraven v rámci studie MasterCard česká centra rozvoje. „V žebříčku Kvalita života bylo využito celkem jedenácti ukazatelů, jež byly rozděleny do tří oblastí, tak aby mapovaly ekonomickou, sociální a environmentální situaci ve městech,“ vysvětluje profesor Richard Hindls, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, která se na realizaci studie podílela. Do projektu se zapojilo 50 českých a moravských měst.

Města a životní prostředí

    – Ekologie a stav ovzduší před 20 lety

    – Česká města a ekologická MHD

    – Satelitní městečka: Škodí prostředí?

   – Zeleň uklidňuje, města vzbuzují agresivitu

    – Zeleň do města nepatří? Ano, nebo ne?

V ekonomické oblasti byly hodnoceny takové ukazatele, jako je například míra nezaměstnanosti nebo dopravní infrastruktura. Sociální oblast zahrnovala například cenu nájemného či kriminalitu. Z oblasti životního prostředí byl kladen důraz na dostupnost a rozlohu zelených ploch a emise.

Praha je ekonomicky na výši, ale je drahá

V ekonomické oblasti zvítězila Praha, která má nejnižší míru nezaměstnanosti (4,7 %) a svým obyvatelům také nabízí nejvyšší počet ekonomických subjektů, jež pozitivně ovlivňují nejen míru zaměstnanosti, ale také kvalitu a dostupnost nabízených služeb. Právě pozitivní hodnocení v ekonomické oblasti zajistilo Praze druhou příčku v celkovém žebříčku Kvality života.

V Praze je blaze. Alespoň v ekonomické rovině
V Praze je blaze. Alespoň v ekonomické rovině

Nejhůře ale Praha dopadla v sociální oblasti. Bydlení je zde totiž drahé – nájemné za byt 3+1 je v průměru 16 550 korun, což Praze vyneslo poslední příčku v hodnocení tohoto ukazatele. Na posledním místě se Praha umístila také coby do počtu trestních činů.

Dílčí výsledky Kvality života

  • Nejnižší nezaměstnanost: Praha
  • Nejlevnější cena nájmu (bytu 3+1): Děčín
  • Nejméně tuhých emisí: Břeclav
  • Nejvíce zeleně: Brno
  • Nejnižší kriminalita: Hodonín
  • Nejvyšší naděje na dožití (ženy): Jihlava
  • Nejvyšší naděje na dožití (muži): Hradec Králové

Třetí příčku v hodnocení Kvality života obsadily Pardubice, které se vyznačují poměrně dobrou situací na trhu práce. Město má také výhodnou polohu z hlediska napojení na evropskou železniční síť, a to mu vyneslo druhé místo v indikátoru, jež hodnotí počet mezinárodních železničních spojů.

Města v Jihočeském kraji – vysoká kvalita života

Pozitivně byla hodnocena také města na jihu Čech. Písek se umístil hned na čtvrtém místě, České Budějovice na pátém a Tábor na desátém místě žebříčku Kvality života. Tábor má druhé nejnižší ceny nájemného ze všech 50 hodnocených měst. Za byt 3+1 zde v průměru zaplatíte 5 900 korun měsíčně.

České Budějovice se zase vyznačují nízkou mírou nezaměstnanosti (5,5 %) a celkem vysokou nadějí na dožití u mužů narozeným mezi lety 2004 a 2008 (74,6 let), což jim v tomto indikátoru vyneslo páté místo. Také Písek má celkem nízkou míru nezaměstnanosti (6,3 %) a vysokou naději na dožití u žen (průměrně 80,5 let).

Výsledky žebříčku Kvalita života
Výsledky žebříčku Kvalita života. Zdroj: http://www.centrarozvoje.cz/

Kde se nejlépe dýchá?

Pokud by města byla hodnocena pouze z pohledu tuhých emisí, zvítězila by Břeclav (0,0930 tun na km2). Druhou příčku získalo Znojmo a třetí Uherské Hradiště. Vítězný Hradec Králové obsadil v tomto indikátoru až desátou pozici s 0,2337 tunami na km2. Nejhůře se naopak dýchá lidem v Ostravě (8,132 tun emisí na km2), nepříliš dobré ovzduší je také v Havířově, Českém Těšíně, Orlové a Karviné.

Z hlediska dostupnosti a rozlohy zeleně je na tom nejlépe Brno společně s Kroměříží. Nejméně zeleně pak mají v Hodoníně, Mostě a Přerově.

Výsledky žebříčku Kvalita života
Nejlépe se podle žebříčku Kvality života žije v Hradci Králové. Zdroj: http://www.zzskhk.cz

Proč se v Hradci Králové žije nejlépe?

Proč první pozici obsadil zrovna Hradec králové? Město dosáhlo v hodnocení dobrých výsledků téměř ve všech oblastech. V Hradci Králové mají muži narození v letech 2004 a 2008 nejvyšší šanci dožít se vysokého věku (75,4 let). V případě stejného indikátoru platného pro ženy se s 80,4 roky Hradec Králové umístil na páté pozici. Pozitivních výsledků dosáhlo město i v přístupnosti zeleně a dopravní dostupnosti.

Velmi dobré hodnocení získal Hradec Králové také v míře nezaměstnanosti, která je 5,5 %. To je možné přičíst diversifikované ekonomické struktuře, jež byla poměrně málo zasažena ekonomickou recesí.

Města a životní prostředí

    – Ekologie a stav ovzduší před 20 lety

    – Česká města a ekologická MHD

    – Satelitní městečka: Škodí prostředí?

   – Zeleň uklidňuje, města vzbuzují agresivitu

    – Zeleň do města nepatří? Ano, nebo ne?

Autor: Redakce Nazeleno.cz