EURO 5: Zdraží emisní limity automobily?

Evropská komise opět utahuje opasek výrobcům automobilů. Kromě nového emisního standardu EURO 5, který vstoupí v platnost od 1. září 2009, se připravují i restrikce, jež mají regulovat produkci CO2. Co přinesou směrnice nového? Koho se budou především týkat?

Emisní normy EURO

Evropské emisní standardy jsou souborem nařízení a požadavků, které stanovují limity pro složení výfukových plynů všech automobilů vyráběných v členských zemích EU. Cílem je postupné snižování obsah oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) a pevných částic (PM) v emisích. Oxid uhličitý (CO2) jako takový není součástí tohoto balíčku směrnic, nicméně příslušný legislativní návrh na tato omezení byl docela nedávno schválen.

„EURO 5 postihuje tvrdě dieselové motory, naopak mnoho již dnes vyráběných benzínových motorů novou směrnici splňuje.“

Evropské emisní standardy rozdělují automobily podle hmotnosti (osobní automobily, nákladní, autobusy) a podle typu motoru. Pro účel našeho článku se zaměříme na limity pro osobní automobily do 3,5 tuny, porovnáme rozdíly mezi benzínovým a dieselovým motorem a pokusíme se zmapovat historický vývoj emisních standardů. Ty totiž na evropském trhu fungují více než patnáct let.

EU si při snižování limitů počíná poměrně nekompromisně, ale snaží se zavádět opatření tak, aby automobilový průmysl měl vždy dobu k přizpůsobení. Celá kampaň je tedy jaksi rozkouskovaná, probíhá po schůdcích, které nemají být příliš příkré. První směrnice s názvem EURO 1 (nebo též EM1) vstoupila v platnost roku 1993, v současnosti platí směrnice EURO 4 a netrpělivě se očekává nástup opět drsnějšího opatření EURO 5 v září 2009. Směrnice je vždy avizována 3 roky dopředu a vztahuje se pouze na nově vyrobená vozidla, registrovaná od data platnosti nařízení. To znamená, že v praxi nařízení trápí pouze producenty a běžného uživatele se přímo nedotkne.

Historie emisních norem

První ze směrnic EURO 1 (viz tabulka), platná od roku 1993 byla ještě poměrně benevolentní, benzinovým i naftovým typům motoru předepisovala limit na oxid uhelnatý okolo 3 g/km emise NOx a HC se sčítaly. Restrikce emisí pevných částic se týkaly jen dieselových motorů. Benzínové motory byly bez omezení, ovšem musely přejít k bezolovnatým palivům.

Emisní normy EURO
Grafické znázornění změn v emisních limitech EURO

EURO 2 již oba typy motorů striktně oddělila: naftové motory mají větší benevolenci v emisích NOx a HC (limit je stanoven pro jejich součet), benzín si naopak může dovolit více CO. Obsah pevných olovnatých částic, které asi nejvíce škodí lidskému zdraví, byl také snížen.

EURO 3 s platností od roku 2000 opět snižuje obsah PM o 50% u dieselových motorů a stanovuje pevný limit pro emise NOx na 0,50 g/km, CO se snižuje o 36%. Benzínové motory musí nyní splňovat přísné podmínky pro emise NOx a HC, což je před konkurencí mírně znevýhodňuje.

Auta se za posledních patnáct let výrazně proměnila
Auta se za posledních patnáct let výrazně proměnila

Shrneme-li celkový vývoj evropských emisních standardů od roku 1993 až po dnešek (EURO 4), je jasné, že emisní limity oxidů dusíku a oxidu uhelnatého klesly za dané období asi na pětinu u dieselových motorů. Podobně tak byl snížen obsah pevných olovnatých částic ve zplodinách. Původně se plánovalo použít za tímto účelem speciálních filtrů mikročástic, ale pro vyhovění normě nakonec stačily i běžnější tzv. otevřené filtry, které nevyvolávají protitlak a nesnižují tak výkon. U benzínových motorů došlo k vymýcení olovnatých typů paliva a výraznému snížení produkce oxidů dusíku a uhlovodíků.

Tabulka emisních norem. Veškeré údaje jsou uváděny v g/km

Název
Platnost
CO
HC
NOx
HC+NOx
PM
Diesel
 
 
 
 
 
 
Euro 1
od 1993
2,72
-
-
0.97
0.14
Euro 2
1996
1.0
-
-
0.9
0.10
Euro 3
2000
0.64
-
0.50
0.56
0.05
Euro 4
2005
0.50
-
0.25
0.30
0.025
Euro 5
od září 2009
0.50
-
0.18
0.23
0.005
Euro 6 (návrh)
od září 2014
0.50
-
0.08
0.17
0.005
 
 
 
 
 
 
 
Benzín
 
 
 
 
 
 
Euro 1
od 1993
2,72
-
-
0.97
-
Euro 2
1996
2,2
-
-
0.5
-
Euro 3
2000
1,3
0.20
0.15
-
-
Euro 4
2005
1.0
0.10
0.08
-
-
Euro 5
od září 2009
1.0
0.075
0.06
-
0.005

EURO 5 – co je nového?

Nová emisní norma EURO 5 tentokrát postihuje více dieselové motory a snaží se je, co se obsahu zplodin týče, srovnat s motory benzínovými. To je docela běžná praxe, neboť „palivový dualismus“ například v USA vůbec neexistuje. Nutno však dodat, že zatímco v Americe tvoří naftové automobily pouze 5% podíl na trhu, v EU je to téměř polovina. Dalším úskalím je, že na naftu jezdí většina vozidel veřejné dopravy, nákladních automobilů nebo vozidel záchranné služby.  EURO 5 snižuje emisní limit pro PM na pětinu oproti současnému stavu, což se dá splnit jen při instalaci řečených PM mikrofiltrů, které však nejsou zrovna nejlevnější. Rovněž bude třeba použít nových technologií pro dosažení limitů na NOx.

Naopak mnoho již dnes vyráběných benzínových motorů novou směrnici EURO 5 splňuje. V jejich případě půjde pouze o 25% snížení limitů na HC a NOx, emise CO zůstávají nezměněny. Nově přibyla povinnost montovat filtry na olovnaté částice do benzínových motorů s přímým vstřikováním paliva.

Aby Evropská komise předešla problémům s normami u veřejně prospěšných vozidel, prodlužuje v těchto případech přechodnou dobu na nové standardy ještě o tři roky.  Dále se Evropa shodla, že přechod od normy EURO 4 k „pětce“ finančně podpoří. Například Německo, Francie či Holandsko dotují všechny nově vyrobené vozy, které splňují PM limit daňovou úlevou řádově okolo 500 eur.

Zavedení normy EURO 5 bylo původně plánované již v roce 2008, ale Evropský parlament musel nátlaku automobilových výrobců o rok ustoupit. Navíc se tato restrikce bude týkat zatím jen nových modelů aut, starší modely s dobíhající výrobou ji plně pocítí až od roku 2011.

Omezení produkce CO2 se pomalu rýsuje

Omezení produkce CO2 na cestě

Evropské normy se doposud vyhýbaly limitování oxidu uhličitého, jehož produkci má podle Kjótského protokolu snížit do roku 2012 o 8 %. Na jednáních se zástupci automobilového průmyslu, která připomínala spíše bitvy, bylo sice dosaženo předběžné dohody, ta ale není závaznou. Ve Velké Británii je již několik let zvykem označovat automobily systémem zelených nálepek, právě podle toho, jak šetrné k atmosféře jsou.

„Pokuta 95 eur za gram oxidu uhličitého navíc bude znamenat konec automobilového průmyslu, říkají jeho představitelé“

Evropská asociace automobilových výrobců (ACEA) sice slíbila stlačit emise CO2 na úroveň 140 g/km k letošnímu roku, to se však nepodařilo, neboť nové vozy se stále pohybují v průměru okolo 160 g/km. Komise si však stojí za svým plánem a stále si nechává zdát o úrovni do 120 g/km v roce 2012, což chce nyní vymáhat legislativně. Proti tomu se bouří především Německo, neboť emise jsou odvislé také od velikosti vozu a zdejší průmysl na výrobu větších luxusních vozů dost spoléhá.

Omezení emisí CO2 má být pro výrobce aut závazné
Omezení emisí CO2 má být pro výrobce aut závazné

Minulý měsíc navrhla Evropská komise zásadní regulační opatření, které má produkci CO2 u aut značně omezit. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu sice doporučoval určitá kompromisní řešení, jež „mají vzít v potaz technologické možnosti výrobců“, ten však odmítli poslanci Výboru pro životní prostředí. Hlasování v plénu (plánované na říjen až listopad) tak bude ještě napínavé.

Automobilky požadují tři roky navíc, aby se mohly přizpůsobit. „Přechod" má být navíc postupný. Do roku 2012 má snížené emisní limity splňovat jen 60 % nově vyrobených vozidel v rámci automobilky, do roku 2013 70 %, do roku 2014 80 % a až od roku 2015 všechna vozidla. Poslanci nicméně trvají na tom, aby pravidla pro segment osobních automobilů vstoupila bez výjimek v platnost už od roku 2012, a pro rok 2020 je ještě víc zpřísnila. Parlament zůstává neoblomný i v otázce sankcí za nedodržení norem: souhlasí s původním návrhem Komise, aby se pokuty za každý gram CO2 nad limit tvrdě navyšovaly z 20 eur od roku 2012 až po 95 eur do roku 2020. Podle předsedy představenstva Renault-Nissan Carlose Ghosna by však „pokuta 95 eur za gram CO2 znamenala konec automobilového průmyslu."


"Automobilový průmysl bude v ohrožení, pokud projdou návrhy Evropského parlamentu," říkají výrobci

Poslanci budou o automobilových emisích ještě dále jednat, ale výsledky jednání jsou dost nejisté. Už nyní je zázrakem, že se tak tvrdá opatření podařilo protlačit proti vůli mocné automobilové lobby. Ale ani snaha a schopnosti inženýrů ve vývoji motorů nemusí být pro splnění limitů dostačující. Zcela zásadní bude motivovat konečného spotřebitele, aby si ekologičtější vůz skutečně vybral a nezůstaval raději u levnější ojetiny.