fbpx

EURO 5: Zdraží emisní limity automobily?0

Emisní normy EURO

Evropská komise opět utahuje opasek výrobcům automobilů. Kromě nového emisního standardu EURO 5, který vstoupí v platnost od 1. září 2009, se připravují i restrikce, jež mají regulovat produkci CO2. Co přinesou směrnice nového? Koho se budou především týkat?

Evropské emisní standardy jsou souborem nařízení a požadavků, které stanovují limity pro složení výfukových plynů všech automobilů vyráběných v členských zemích EU. Cílem je postupné snižování obsah oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) a pevných částic (PM) v emisích. Oxid uhličitý (CO2) jako takový není součástí tohoto balíčku směrnic, nicméně příslušný legislativní návrh na tato omezení byl docela nedávno schválen.

„EURO 5 postihuje tvrdě dieselové motory, naopak mnoho již dnes vyráběných benzínových motorů novou směrnici splňuje.“

Reklama

Evropské emisní standardy rozdělují automobily podle hmotnosti (osobní automobily, nákladní, autobusy) a podle typu motoru. Pro účel našeho článku se zaměříme na limity pro osobní automobily do 3,5 tuny, porovnáme rozdíly mezi benzínovým a dieselovým motorem a pokusíme se zmapovat historický vývoj emisních standardů. Ty totiž na evropském trhu fungují více než patnáct let.

EU si při snižování limitů počíná poměrně nekompromisně, ale snaží se zavádět opatření tak, aby automobilový průmysl měl vždy dobu k přizpůsobení. Celá kampaň je tedy jaksi rozkouskovaná, probíhá po schůdcích, které nemají být příliš příkré. První směrnice s názvem EURO 1 (nebo též EM1) vstoupila v platnost roku 1993, v současnosti platí směrnice EURO 4 a netrpělivě se očekává nástup opět drsnějšího opatření EURO 5 v září 2009. Směrnice je vždy avizována 3 roky dopředu a vztahuje se pouze na nově vyrobená vozidla, registrovaná od data platnosti nařízení. To znamená, že v praxi nařízení trápí pouze producenty a běžného uživatele se přímo nedotkne.

Historie emisních norem

První ze směrnic EURO 1 (viz tabulka), platná od roku 1993 byla ještě poměrně benevolentní, benzinovým i naftovým typům motoru předepisovala limit na oxid uhelnatý okolo 3 g/km a emise NOx a HC se sčítaly. Restrikce emisí pevných částic se týkaly jen dieselových motorů. Benzínové motory byly bez omezení, ovšem musely přejít k bezolovnatým palivům.

Emisní normy EURO
Grafické znázornění změn v emisních limitech EURO

EURO 2 již oba typy motorů striktně oddělila: naftové motory mají větší benevolenci v emisích NOx a HC (limit je stanoven pro jejich součet), benzín si naopak může dovolit více CO. Obsah pevných olovnatých částic, které asi nejvíce škodí lidskému zdraví, byl také snížen.

EURO 3 s platností od roku 2000 opět snižuje obsah PM o 50% u dieselových motorů a stanovuje pevný limit pro emise NOx na 0,50 g/km, CO se snižuje o 36%. Benzínové motory musí nyní splňovat přísné podmínky pro emise NOx a HC, což je před konkurencí mírně znevýhodňuje.

Auta se za posledních patnáct let výrazně proměnila
Auta se za posledních patnáct let výrazně proměnila

Shrneme-li celkový vývoj evropských emisních standardů od roku 1993 až po dnešek (EURO 4), je jasné, že emisní limity oxidů dusíku a oxidu uhelnatého klesly za dané období asi na pětinu u dieselových motorů. Podobně tak byl snížen obsah pevných olovnatých částic ve zplodinách. Původně se plánovalo použít za tímto účelem speciálních filtrů mikročástic, ale pro vyhovění normě nakonec stačily i běžnější tzv. otevřené filtry, které nevyvolávají protitlak a nesnižují tak výkon. U benzínových motorů došlo k vymýcení olovnatých typů paliva a výraznému snížení produkce oxidů dusíku a uhlovodíků.

Tabulka emisních norem. Veškeré údaje jsou uváděny v g/km

Název
Platnost
CO
HC
NOx
HC+NOx
PM
Diesel
Euro 1
od 1993
2,72
0.97
0.14
Euro 2
1996
1.0
0.9
0.10
Euro 3
2000
0.64
0.50
0.56
0.05
Euro 4
2005
0.50
0.25
0.30
0.025
Euro 5
od září 2009
0.50
0.18
0.23
0.005
Euro 6 (návrh)
od září 2014
0.50
0.08
0.17
0.005
 
Benzín
Euro 1
od 1993
2,72
0.97
Euro 2
1996
2,2
0.5
Euro 3
2000
1,3
0.20
0.15
Euro 4
2005
1.0
0.10
0.08
Euro 5
od září 2009
1.0
0.075
0.06
0.005

EURO 5 – co je nového?

Nová emisní norma EURO 5 tentokrát postihuje více dieselové motory a snaží se je, co se obsahu zplodin týče, srovnat s motory benzínovými. To je docela běžná praxe, neboť „palivový dualismus“ například v USA vůbec neexistuje. Nutno však dodat, že zatímco v Americe tvoří naftové automobily pouze 5% podíl na trhu, v EU je to téměř polovina. Dalším úskalím je, že na naftu jezdí většina vozidel veřejné dopravy, nákladních automobilů nebo vozidel záchranné služby.  EURO 5 snižuje emisní limit pro PM na pětinu oproti současnému stavu, což se dá splnit jen při instalaci řečených PM mikrofiltrů, které však nejsou zrovna nejlevnější. Rovněž bude třeba použít nových technologií pro dosažení limitů na NOx.

Naopak mnoho již dnes vyráběných benzínových motorů novou směrnici EURO 5 splňuje. V jejich případě půjde pouze o 25% snížení limitů na HC a NOx, emise CO zůstávají nezměněny. Nově přibyla povinnost montovat filtry na olovnaté částice do benzínových motorů s přímým vstřikováním paliva.

Aby Evropská komise předešla problémům s normami u veřejně prospěšných vozidel, prodlužuje v těchto případech přechodnou dobu na nové standardy ještě o tři roky.  Dále se Evropa shodla, že přechod od normy EURO 4 k „pětce“ finančně podpoří. Například Německo, Francie či Holandsko dotují všechny nově vyrobené vozy, které splňují PM limit daňovou úlevou řádově okolo 500 eur.

Zavedení normy EURO 5 bylo původně plánované již v roce 2008, ale Evropský parlament musel nátlaku automobilových výrobců o rok ustoupit. Navíc se tato restrikce bude týkat zatím jen nových modelů aut, starší modely s dobíhající výrobou ji plně pocítí až od roku 2011.

Autor: Redakce Nazeleno.cz