fbpx

Ekologická doprava v českých městech? Utopie!0

Čoudící staré autobusy, které přepravují lidi ve velkých městech ČR, nejsou nic neobvyklého. Když se k tomu přidají dopravní zácpy, je o znečištění ovzduší postaráno. Není proto divu, že statistiky dopravních emisí jsou alarmující. Kdy se dočkáme ekologické městské dopravy?

Doprava patří vedle průmyslu a neekologického spalování odpadů v domácnostech k významným znečišťovatelům ovzduší. Z výfuků automobilů do vzduchu unikají oxidy dusíků, uhlovodíky nebo oxid uhelnatý. Vysoká koncentrace emisí v ovzduší ale není zrovna optimální pro zdravý život.

„I přes prokázané ekologické i ekonomické výhody emulzní nafty, se ji nově snaží využít v České republice ale jen dvě města – Praha a Ostrava.“

Reklama

To, že je nutné se znečištěním ovzduší něco dělat, hlásá ministerstvo životního prostředí, neziskové organizace, úřady i soukromý sektor. Jenže zavádění změn jde pomaleji, než je zapotřebí. Vozový park osobních automobilů v ČR patří mezi nejstarší v Evropě. Mezi registrovanými automobily převažují vozidla starší 10 let, která v roce 2008 tvořila 58,9 % celkového počtu – tedy zhruba 2,6 mil. vozidel. Přibližně 30 % osobních automobilů, 40 % autobusů a téměř polovina nákladních automobilů nesplňovaly v roce 2008 žádnou emisní EURO normu. Potvrzují to statistiky české informační agentury životního prostředí CENIA.

Alternativní pohony

   – Benzín a nafta zdraží kvůli biopalivům

   – Autosalon v Detroitu: hybridní vozy vedou

   – Chevrolet Volt: máme dost elektřiny?

   – Biopaliva: Posel ekologie nebo hladomoru?

   – EURO 5: Zdraží emisní limity automobily?

Ekologickou emulzní naftu využívá MHD v Praze a Ostravě

Nepříznivá situace je zatím i v městské hromadné dopravě. Na kompletní obnovu vozových parků dopravních podniků nejsou peníze, a tak v městských ulicích jezdí stále postarší vozidla, která nejsou k životnímu prostředí a zdraví člověka šetrná. Například v pražských ulicích jezdí 35 let staré tramvaje a autobusy Karosa B731 vyráběné v letech 1981 až 1996. Statistiky emisí z MHD ministerstvo životního prostředí nevede. Modernizace vozových parků dopravních podniků je pomalá. Cesty, jak snížit emise v ovzduší, se stále hledají. Dopravní podniky přesto zkouší alternativní cesty.

„Zavedli jsme u starších typů autobusů provoz na ekologickou emulzní naftu. Tím došlo  k výraznému snížení škodlivin vypouštěných do ovzduší až o 50%,“ uvedl tiskový mluvčí Dopravního podniku Ostrava Miroslav Albrecht. I přes prokázané ekologické i ekonomické výhody emulzní nafty, se ji nově snaží využít v České republice jen dvě města – Praha a Ostrava. Cena za litr je přitom zhruba o 3 koruny nižší než cena za „klasickou“ naftu. V zahraničí na ekologičtější naftu jezdí MHD v Paříži nebo v Římě.

Pražané se navíc dočkají zajímavé novinky. „Počátkem roku počítáme se zahájením provozu autobusu na elektrický pohon. Ten bude jezdit na území Prahy 1,“ uvedla Eva Kubátová z PR oddělení pražského magistrátu.


Mapa oblastí ČR s překročenými cílovými imisními limity pro ochranu zdraví

Mapa oblastí ČR s překročenými cílovými imisními limity pro ochranu zdraví (bez zahrnutí ozonu), 2008
Oblasti, kde dochází k překračování cílových emisních limitů pro alespoň jednu látku mimo ozonu (jedná se o As, Cd, Ni a benzo(a)pyren). Zdroj: ČHMÚ

První a zatím jediný vodíkový autobus v ČR

Světlou nadějí je první vodíkový autobus v České republice. Ten bude jezdit v Neratovicích. Při provozu autobusu nazvaném TriHyBus nevznikají škodlivé emise, menší je i hladina hluku a vibrací při jízdě. Autobus využívá trihybridní pohon. V praxi to znamená, že má tři zdroje energie – vodíkové palivové články, baterii a výkonné kondenzátory zvané ultrakapacitory.

Dokonce využívá brzdnou energii k tomu, aby ji mohl využít při akceleraci nebo při jízdě do kopce. Vodík se dá vyrábět z alternativních zdrojů, například z větrné energie, či s použitím fotovoltaiky. Jako zdroj kyslíku pak stačí vzduch. Autobus tak představuje ekologické řešení v městské hromadné dopravě. Nedostatek financí však omezuje tuto variantu dopravy pouze na jediný unikát v České republice.

CNG – naděje městské dopravy?

Stlačený zemní plyn (užívá se zkratka CNG – z angličtiny Compressed Natural Gas) je považován za relativně čistější alternativu k benzínu a naftě. Ministerstvo životního prostředí se snaží dlouhodobě podporovat v městské hromadné dopravě alternativní paliva jako je zemní plyn. „Podporujeme ho nulovou spotřební daní a dobrovolnou dohodou s plynárenskými společnostmi, které se zavázaly vybudovat síť čerpacích stanic a podporovat nákup autobusů na zemní plyn,“ upřesnila Jitka Pilbauerová z tiskového oddělení ministerstva.

Například v Ostravě o této možnosti uvažují. „Zabýváme se analýzou provozu vozidel na CNG. Kromě toho preferujeme v rámci systému MHD v Ostravě ekologickou tramvajovou a trolejbusovou dopravu,“ dodal Albrecht z tiskového oddělení Dopravního podniku Ostrava. Praha tuto variantu už zavrhla. Vyhodnotila ji jako neekonomickou. Pražský dopravní podnik si v současnosti stojí za větším využitím elektrické trakce, aby dosáhl snížením ekologické zátěže v Praze. Alespoň tak to uvádí ve své výroční zprávě.

V několika městech jezdí staré autobusy Karosa B731. V pražských ulicích jich jezdí 26. Jejich průměrné stáří je téměř 14 let
V několika městech jezdí staré autobusy Karosa B731. V pražských ulicích jich jezdí 26. Jejich průměrné stáří je téměř 14 let. Zdroj: Wikipedie

Ekologická městská doprava je v nedohlednu

Dopravní podniky nemají dostatek finančních prostředků, aby obměnily svůj vozový park a nakoupily ekologičtější vozidla. Stát podporuje CNG, dva dopravní podniky v České republice začaly využívat emulzní naftu. Vodíkový autobus je v České republice zatím jediný a koketuje se i s myšlenkami využití solární energie – zejména u trolejbusů (solární články na střeše). I v Brně by měly od příštího roku jezdit nové ekologické autobusy. Jejich motory budou mít nejnižší emise a tím budou šetrnější k životnímu prostředí. Zatím není jasné, jestli budou plynové nebo naftové.

Jenže tohle všechno nedostačuje. Města se deficit neekologické dopravy snaží dohnat tím, že hledají alternativy, jak emise ze silničního provozu snížit a řidiče nalákat do MHD. Pražská odstavná parkoviště lze pochválit. Zavedení podobných odstavných parkovišť v Ostravě je zatím však nemyslitelné. „V centru města nebo třeba v Porubě jsou vysoké emise, protože tam jezdí hodně aut. Lidi potřebují alternativu. Pro Ostravany musí být komfortnější jezdit MHD než autem. Nevyhovující dopravní systém jim to ale nedovoluje. Stačilo by začít prodloužením tras tramvají a dát jim přednost před automobily,“ navrhuje předsedkyně Strany Zelených v Ostravě – Michálkovicích Kateřina Provazníková. Takové změny však radní zatím nechystají. Byly by pro město mimo jiné velice nákladné.

Rozvoj dopravy v ČR: vývoj přepravních výkonů a struktury osobní dopravy v ČR
Rozvoj dopravy v ČR: vývoj přepravních výkonů a struktury osobní dopravy v ČR [mld. Oskm], 1990–2008
Zřetelný nárůst zaznamenala městská hromadná doprava (MHD), a to o 10,6 % meziročně. Vysvětlivky: oskm – osobokilometr představuje přepravu jedné osoby v osobní dopravě na vzdálenost jednoho kilometru. Zdroj: MD ČR

Zajímavou alternativou je zpřísňování emisních limitů vozidel. Letos v září vstoupila v platnost směrnice EURO5. Ta výrobcům automobilů nařizuje vyrábět vozidla s méně škodlivými látkami z výfukových plynů. Česká republika si klade za cíl v rámci dopravní politiky 2007 – 2013 harmonizaci podmínek na přepravním trhu, modernizaci, rozvoj a oživení železniční dopravy, zlepšení kvality silniční dopravy, omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, rozvoj městské, příměstské a regionální dopravy v rámci integrovaných dopravních systémů. Jakých změn se dočkáme, to ukáže až čas. Modernizace městské dopravy je zatím pomalá, a tak nelze očekávat vynikající výsledky.

Autor: Redakce Nazeleno.cz