fbpx

Navenek cihla, vevnitř Ytong – řešení tvarově atypického projektu0

Projekt, navržený původně z cihelných bloků, byl realizován z bílého pórobetonu. I tak může vypadat stavební řešení s vysokými nároky na provedení stavby.

V případě rodinného domu v Pacově u Říčan návrh vyžadoval řadu atypických prvků, které jiné stavební materiály umožní realizovat jen stěží. Proto zde místo původně navrhovaného cihelného systému dostal příležitost Ytong.

Dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům byl architektem navržen tak, aby svým charakterem a měřítkem zapadal do okolní zástavby. Jeho charakteristickými estetickými prvky jsou kulaté okenní otvory a další atypické detaily exteriéru a interiéru, které vyžadovaly četné dořezy a oblouky. Při stavební přípravě se ukázalo, že toto tvarové a konstrukční řešení z původně navržených cihelných bloků je velice obtížně realizovatelné a opracování narušuje nosnou funkci těchto bloků. „ Po vzájemné dohodě mezi realizátorem, dozorem stavebníka a architektem jsme navrhli a zvolili systém zdiva Ytong. Ten díky kompaktnosti materiálu v celém svém objemu a snadné opracovatelnosti splnil plně naše očekávání. Bylo v něm možno vyřezat a zhotovit veškeré požadované tvary konstrukcí i designové interiérové prvky. Přitom hrubá stavba domu zůstala kompaktní bez narušení struktury “, říká realizátor stavby Ing. Pavel Malicher ze společnosti Anuet. Na použitém materiálu oceňují také jeho úspornost: „I přesto, že konstrukce byly celkově složité, zůstalo jen malé množství zbytkového materiálu a odpadu.

Pro obvodové zdivo v části s lícovými cihlami, která je orientovaná do uliční řady, byly použity tvárnice Ytong Theta+ v tloušťce 499 mm. Ve druhé části obrácené do zahrady byly použity tvárnice Ytong Lambda+ v tloušťce 450 mm v kombinaci s deskami Multipor o tloušťce 100 mm. Tepelně-izolační minerální desky rovněž patří do sortimentu Ytong. Jejich výhodou oproti polystyrenovému zateplení je tvarová stálost, protipožární odolnost a menší náchylnost mechanickému poškození. Materiál je paropropustný a přispívá tak ke zdravému klimatu v budově. Kvůli atypickým kastlíkům na rolety byla použita kombinace válcovaných ocelových nosníků překladů z Ytongu, u trámečkových stropů jsou použity vložky rovněž ze systému komponentů Ytong. Střecha je kryta břidlicí.

Zatím je u tohoto rodinného domu možné čerpat ze zkušeností stavební firmy, ale řadu vlastností použitého materiálu ocení uživatelé po nastěhování – výborné tepelněizolační schopnosti šetří náklady na provoz, díky homogenní obálce domu také ani při takto členitém charakteru nebudou vznikat tepelné mosty. Dům má předpoklady k tomu sloužit nárokům na bydlení i dalších generací, protože pórobeton Ytong kromě ekonomického provozu nabízí díky své porézní struktuře zdravé vnitřní klima a nenese s sebou žádná ekologická rizika.

Rodinný dům Pacov

Lokalita: Pacov u Říčan

Investor: soukromá osoba

Autor: Ing. arch. Vít Polák

Realizace (rok): 2014 – 2015

Zadání (účel stavby): Objekt pro bydlení

Realizátor: Ing. Pavel Melicher – Anuet

Údaje o stavbě :

  • Celková plocha pozemku je 1 710 m2
  • Celková zastavěná plocha budovy rodinného domu je 205 m2.
  • Obestavěný prostor budovy rodinného domu je 1 101 m3.
  • Užitná plocha budovy rodinného domu je 259,5 m2.

Autor: Komerční sdělení