fbpx

Nařízení EU urychlí instalaci obnovitelných zdrojů0

Fotovoltaická elektrárna na každé střeše? Novela EU přikazuje rapidní zjednodušení povolovacích procesů Obnovitelné zdroje energie dostávají nejen v Česku „zelenou“. Změnit složitou výstavbu si klade za cíl nová novela EU. Co přináší?

Rada Evropské unie na konci prosince 2022 schválila nouzovou legislativu, která se dotkne obnovitelných zdrojů energie i tepelných čerpadel.

Nové zařízení má nabýt účinnosti do konce roku 2023. Dopadnout má na všechny členské země Evropské unie včetně ČR. Jednotlivé státy už kvůli němu zároveň nemusejí přijímat žádnou vlastní legislativu. V praxi by se měly začít ustanovením řídit od okamžiku schválení nařízení Radou a zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Tip: Hybridní fotovoltaické elektrárny od Energie ze slunce s.r.o. jsou zárukou pojistky proti inflaci!

Co novinka přinese? Především se mají významně zkrátit lhůty nezbytné pro povolení instalace zařízení produkujících udržitelnou energii. Konkrétně u nových fotovoltaických zdrojů umístěných na budovách, stávajících nebo umělých stavbách s výjimkou umělých vodních ploch nemá být časový úsek pro vydání povolení delší než 3 měsíce.

Navíc se nebude posuzovat vliv na životní prostředí. Podmínkou ale je, aby stavby, na nichž budou solární zařízení umístěna, nesloužily primárně k výrobě energie.

U instalací do 50 kW se má lhůta zkrátit dokonce na 1 měsíc. Současně má také vstoupit v platnost opatření stanovující, že pokud úřad stanovisko včas vyjádřit nestihne, bude se považovat záležitost automaticky za kladně vyřízenou.

Tip: Efektivní využití solární energie i večer, když nesvítí? Vlastní fotovoltaická elektrárna s baterií tento problém řeší!

Legislativa si klade za cíl snížit závislost na Rusku

Limit však může být snížen v případě, že se k tomu rozhodne konkrétní stát, a to na 10,8 kW. Počítá se i s alternativou, že nová úprava může vést k nadměrné administrativní zátěži. Stejně tak je podobná variabilita důsledkem úvah nad tím, že může s původními limity dojít k omezení provozu přenosové soustavy.

Razantní zkrácení potřebné doby pro vydání rozhodnutí by mělo dopadnou nejen na nové obnovitelné zdroje energie, ale i na ty stávající, které se mají podrobit modernizaci. U nich by se mělo stihnout posouzení vlivu na životní prostředí do nejdéle 6 měsíců. Jestliže bude důsledkem modernizace zvýšení kapacity zařízení pro výrobu elektrické energie až o 15 %, mohou být připojena k elektrizační soustavě už do 3 měsíců.

Legislativní změna je reakcí na stávající situaci na Ukrajině a obtíže provázející dodávky ruského plynu. To potvrdil i český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který uvedl, že tento krok byl učiněn v zájmu zlepšení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti právě na ruských energetických zdrojích.

Tip: Přečtěte si také článek „Výhled do roku 2023 aneb jaká bude cena fotovoltaiky na rodinný dům?

Autor: Komerční sdělení