fbpx

Nadkrokevní systém Isover pro zateplení střechy0

Ceny energií neustále rostou, což jistě neuniklo nikomu z nás, ale jak to tedy zařídit abychom za energii neplatili stále více? Stačí maličkost – snížit ztráty, kterých jsme si dříve nevšímali. V bytové výstavbě to znamená snížit tepelné ztráty budovy, čili snížit náklady za vytápění.

Vývoj zateplení za posledních 20 let

Po roce 1989 se i v České republice začalo více využívat k bydlení i podkrovních prostor. Jednak to bylo dáno tíživou bytovou situací a i nastupujícím módním trendem. Díky tomu vznikl požadavek na zateplování podkrovních prostor. Nejdříve se tepelná izolace vkládala jen mezi krokve, které měly často výšku nepřesahující 180 mm. Tato výška zprvu vyhovovala, ale po několika letech již nesplňovala požadavky norem na tloušťku tepelné, tak se izolace začala dávat i pod krokve, což se dosud děje.

„Systém nadkrokevní tepelné izolace je velice jednoduchý.“

Pomalu ale nastává doba, kdy se minimální tloušťky zateplení (pokud chceme splnit normové požadavky) pohybují okolo 300 mm a při představě, že se o tuto tloušťku tepelné izolace sníží i námi obývaný prostor v interiéru, mnoho nadšení neuslyšíme. A co v případě, když se požadavky ještě zpřísní? Budeme si zmenšovat podkroví ještě více? A proč vlastně?

Nadkrokevní systém se může kdykoliv zkombinovat se systémem tepelné izolace mezi a pod krokve
Nadkrokevní systém se může kdykoliv zkombinovat se systémem tepelné izolace mezi a pod krokve

Tradiční systémy na ústupu

Díky těmto trendům již musíme chtě nechtě opustit tradiční systémy zateplení střech, které dnes známe a uvažovat o konstrukcích nových. Vkládat zateplení jen mezi krokve, je již v současné době nevyhovující a i v kombinaci s dalším zateplením pod krokvemi pomalu vyčerpalo své možnosti. Proto nám nezbývá nic jiného, než hledat nové metody zateplování. Například dnes již v Evropě zavedený a odzkoušený systém nadkrokevního zateplování.

Nové cesty zateplení – nadkrokevní systémy

Nadkrokevnímu systému zateplení střech jistě patří světlá budoucnost. Vždyť v sobě skýtá celou řadu očividných výhod oproti starým systémům zateplování. Jsou to například :

1. Nadkrokevní systém se může kdykoliv zkombinovat se systémem tepelné izolace mezi a pod krokve.
2. Díky prakticky libovolné tloušťce tepelné izolace (dle typu izolace lehce i přes 300 mm) splníme i velmi přísné legislativní požadavky.
3. Nesnižujeme obývaný prostor v interiéru.
4. Nedochází k tepelným mostům způsobených vlastní konstrukcí (krokvemi, instalacemi, anténou atd.).
5. Existuje několik konstrukčních variant různých výrobců tepelných izolací a tím si snadno vybereme.
6. Tento systém se může provádět s minimálními zásahy do interiéru.

Nadkrokevní systém zateplení střech je velmi jednoduchý
Nadkrokevní systém zateplení střech je velmi jednoduchý

Systém nadkrokevní tepelné izolace je velice jednoduchý. Na běžnou nosnou konstrukci krovu (nejčastěji krokve) se aplikuje bednění na které se položí parozábrana (doporučuji typISOVER VARIO KM Duplex UV) a na ni se již klade nosná část nadkrokevního systému z trámků ISOVER TRAM (tvrdá tepelná izolace v pásech rovnoběžných s okapem). Poté se mezi tyto prvky tvrdé tepelné izolace osadí další, většinou měkká tepelná izolace (ale stejných tepelně-izolačních parametrů, obdobně jako u mezikrokevních či podkrokevních systémů) a osadí se hydroizolační, difúzně otevřená folie (v zahraničí již jsou tyto systémy vyráběny v panelech s nalepenou folií).

Nyní už zbývá jen speciálními vruty připevnit kontralatě skrz tepelnou izolaci do podkladních krokví a může pokračovat klasická montáž krytiny. Tento systém skýtá řadu možností a nikterak neomezuje vlastní volbu krytiny. Dle zvyšujících požadavků se budou tyto systémy stále více prosazovat a budou doplňovat či nahrazovat starší systémy zateplení střech.

Autorem článku je Ing. Karel Sedláček Ph.D.

Bezplatná linka: 800 ISOVER (476 837)
Web: www.isover.cz
E-mail: info@isover.cz

Autor: Komerční sdělení