fbpx

Na jižní Moravě vzniká mokřadní ráj. Stane se útočištěm pro 162 druhů ptáků0

Už od roku 2020 vzniká v režii České společnosti ornitologické Ptačí park Kosteliska. Na pozemcích u Dubňan na Hodonínsku se postupně obnovuje a rozšiřuje biotop, který se stane útočištěm ptáků i dalších živočichů. To vše za využití tradičních metod hospodaření.

Zdroj: Birdlife, Zdeněk Jakl

Ptačí park Kosteliska najdete kousek od ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků, severně od Jarohněvického rybníka v nivě říčky Kyjovky. Donedávna byla tato oblast zarostlá invazivními druhy rostlin. V loňském roce ale začali ornitologové s jejich kosením a vyřezáváním, aby zde vytvořili vhodné podmínky pro vodní i luční ptáky.

 „Mozaiková seč v kombinaci s pastvou podpoří například konipasy luční a bekasiny otavní. Vyřezáním náletových dřevin dojde k osvětlení zastíněných tůní, čímž podpoříme čírky modré a lžičáky pestré, ale také obojživelníky kuňku obecnou či ropuchu obecnou. Pastvou velkého skotu přilákáme například dudky chocholaté. Plánovaných opatření je celá řada a těžit z nich budou nejenom ptáci, ale i obojživelníci, hmyz a další živočišné druhy a rostliny,“  říká Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO.

Reklama

K druhům, které na Kosteliskách hnízdí, patří bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní, čejka chocholatá či vodouš rudonohý. Pravidelně sem zaletují také vzácné pisily čáponohé. 

V Ptačím parku Kosteliska se prolíná mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků, ale také suchých písčin. Jde o přírodně zajímavé území, na kterém činnost člověka vždy velmi ovlivňovaly podmáčení a záplavy.

„Prostředí obdobného charakteru je nutné udržovat a pečovat o něj. Z pohledu ochrany přírody a krajiny má význam především kvůli velké druhové pestrosti. Ochranou přirozených mokřadů, a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy,“  doplňuje Čamlík.

Z vzácných druhů na Kosteliska aktuálně zaletují například volavky červené. Pozorovat lze i kolpíky bílé.

Krom ptáků chtějí ornitologové v parku vytvořit vhodné podmínky i pro další druhy živočichů a rostlin naší fauny a flóry. Park bude zpřístupněn i veřejnosti, pro kterou se zde plánuje vytvoření zpevněných chodníků, odpočívadel, pozorovatelen ptáků i pořádání exkurzí a programů pro školy.

Historie parku a území

V 19. století byla velká část plánovaného ptačího parku součástí rybníka. Později se zde začaly rozšiřovat vlhké a podmáčené louky. V druhé polovině 20. století byla část podmáčených ploch odvodněna a rozorána, přičemž se vlhčí místa, která nebylo možné odvodnit přeměnila v rákosiny.

Zaplavené a podmáčené plochy jsou tak bez jakýchkoli zásahů zhruba od sedmdesátých let minulého století.

Zdroj: Birdlife

Autor: Bára Kocmánková