fbpx

Na čem se dá při stavbě domu ušetřit a na čem naopak nešetřit0

Jednou z cest k úsporám je svépomocná výstavba, náklady na hrubou stavbu sníží i jednovrstvé zdivo bez zateplení. Šetřit se určitě nevyplatí na kvalitním stavebním materiálu a na dobře zpracovaném projektu.

Výhody svépomocné výstavby

V případě svépomocné výstavby nabízí společnost Xella ke svým stavebním výrobkům množství zpracovaných návodů a videí, které lze volně stáhnout nebo shlédnout na webu xella.cz. S touto pomocí dokáže svůj sen zrealizovat i méně zkušený stavebník. Na naší stránce je k dispozici i velká publikace Pracovní postupy Ytong, která jej provede od začátku výstavby až po její zdárný konec. Jsou v ní podrobně popsány jednotlivé kroky výstavby i s fotografiemi, které názorně ukazují popisovanou činnost.

Základem je také správné nářadí – podle něj člověk pozná mistra

Stavba s Ytongem je jednoduchá a na spoustu věcí stačí běžné nástroje, ani ve složitějších případech však nemusí být stavebník v úzkých. Například pásovou pilu pro řezání tvárnic Ytong, která mu přinese významnou úsporu času a energie, si může od nás půjčit. V objednávce si může přitom vybrat ze dvou možností dopravy (doprava vlastní nebo paletová dodávka od nás).

Při svépomocném zdění může stavebníkovi pomoci, zejména když si nastuduje doporučené technologické postupy, případně si dohodne konzultace s našimi technickým nebo obchodním zástupci. Velkou pomocí může být i využití širokého spektra služeb ze strany společnosti Xella.

Důležitý je samozřejmě výběr vhodného zdicího materiálu pro svépomocnou realizaci. Vyplatí se přesný zdící materiál jako je pórobeton Ytong, který lze zdít s tenkovrstvou maltou. To vše společně přináší řadu výhod. Mimo jiné to dovoluje „vytáhnout“ obvodové a vnitřní nosné stěny domu již za několik dní a ušetřit v porovnání s tradičním zděním na maltu i 30 – 50 % času.

U rodinných domů z Ytongu sníží pořizovací náklady a tepelné ztráty použití jednovrstvových konstrukcí s pórobetonovými tvárnicemi Ytong Lambda YQ o tloušťce 500 mm

I když vám stavbu staví stavební firma, s jednovrstvým zdivem ušetří čas i finance. Zeď zpracovává zednická skupina v jednom pracovním kroku, není potřeba dalších pracovníků a další pracovní postupy, odpadá časová koordinace v návaznosti na montáž různých doplňků a podobně. Zdivo je odolné a má prakticky neomezenou životnost. Na rozdíl od EPS nebo minerální vlny nedegraduje vlivem UV záření, vlhkosti, neohrožují jej žádní škůdci (myši, hmyz apod.). Zdivo zvládne i povodeň a odolává požáru. Jednovrstvé konstrukce jsou v celkových nákladech při realizaci stavební firmou levnější než stěna 300 mm + zateplení.

Kde si naopak můžete při stavbě život zkomplikovat a zvýšit náklady

Začíná to špatnou přípravou před realizací stavby. V projektové fázi je to například nesprávně vyhotovená projektová dokumentace a v realizační fázi je to například nedodržení technologických procesů výstavby. Špatná příprava se proto může ve výsledku projevit na samotné kvalitě stavby při jejím užívání. Časté jsou banální chyby, mezi které patří použití nevhodných materiálů a nedodržení předepsaných pracovních postupů.

Spolehlivým zdrojem komplikací, nejen při svépomocné výstavbě, je nedostatečně zpracovaný a povrchní projekt. Nedostatky v projektové dokumentaci mohou vést k časově náročným a zejména předraženým řešením, ať už během výstavby, nebo i při užívání domu. Význam práce architekta a projektanta posilují i současné přísné požadavky na energetickou hospodárnost budov.

Autor: Komerční sdělení