fbpx

Partneři sekce

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?0

Jak vybrat správný vytápěcí systém a zdroj energie?

Jaký vytápěcí systém a jaký zdroj tepla použít pro konkrétní typ domu?

Obecně platí, že čím menší je v domě spotřeba tepla tím menší význam hraje cena energie a naopak.  Volba zdroje tepla ale záleží i na tom co je v dané lokalitě k dispozici a na preferencích a možnostech obyvatel domu. Ukážeme to na několika typických příkladech.

Pasivní domy (Energetická třída A)

V pasivních domech je tak malá potřeba tepla, že je nejjednodušší ji pokrýt ji elektrickým přímotopným topením. Lze použít například malé topné těleso, které dohřívá vzduch za rekuperačním výměníkem a v místnostech například malé sálavé topné panely, které umožní díky svému sálavému přenosu tepla vytvořit  „teplé ostrůvky“  třeba před televizí nebo v dětském pokoji. V tomto případě jsou hlavní výhodou elektrického topení  nízké investiční náklady.

Spotřeba energie na vytápění je v pasivních domech tak nízká, že ji lze nejjednodušeji pokrýt elektrickým přímotopem
Spotřeba energie na vytápění je v pasivních domech tak nízká, že ji lze nejjednodušeji pokrýt elektrickým přímotopem

Reklama

Tepelné čerpadlo dokáže zlevnit cenu tepla, ale jeho vysoká pořizovací cena  může způsobit,  že  doba návratnosti  investice bude příliš dlouhá. V některých případech se používá malé a relativně levné tepelné čerpadlo vzduch – vzduch spojené s rekuperačním systémem.

Další možností je spojit rekuperační větrání s tepelným čerpadlem, které ukládá získané teplo do vody a je možné jej pak použít  jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody pro potřebu domácnosti.

V pasivních domech se také často používají topidla na pelety (krbové vložky nebo kamna). Větrací systém se dá použít i pro rozvod tepla z tohoto zdroje do celého domu .

Domy s nízkou spotřebou tepla (Energetická třída B a C)

Pokud v těchto domech nainstalujeme ústřední vytápění (nejlépe nízkoteplotní podlahové nebo stěnové) pak můžeme použít všechny  zdroje tepla  a výběr je dán preferencemi obyvatel  a tím co je v lokalitě dostupné. Lidé, kteří dávají důraz na komfort obsluhy  zpravidla volí kotel na plyn nebo elektrický přímotop či kotel na pelety v místech kde plyn není.  Dobře se uplatní i tepelné čerpadlo. Tam kde je dostupné a levné dřevo  lze použít kotel na kusové dřevo s akumulační nádrží a elektrickou topnou vložkou na noční proud.

Domy s vysokou potřebou tepla (Energetická třída D až G)

V domech s velkou potřebou tepla na vytápění je zpravidla lepší se pokusit tepelné ztráty snížit zateplením a teprve pak hledat vhodný vytápěcí systém. Pokud to nejde (např. u domů památkově chráněných), pak je třeba dát přednost vytápěcím systémům, které používají levnou energii. Ve městech to může to být například tepelné čerpadlo země-voda, na venkově, kde je dostupné levné dřevo je dobrou volbou kotel na dřevo.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.