fbpx

Partneři sekce

Moderní topná zařízení jsou dobře vybavena pro budoucnost0

Ti, kdo zatím stále ještě nevyměnili své zastaralé topení za nové, by měli začít jednat. V průměrné domácnosti totiž připadne největší podíl spotřeby energie, kolem 90 %, na vytápění místností a přípravu teplé vody. Navíc se musí počítat se stále vyššími cenami za energie. Investice do moderní efektivní topné techniky se vyplatí.

Potenciál je velký: jen každé páté topení odpovídá aktuálnímu stavu techniky, průměrně se zařízení vyměňují až po 25 letech. Modernizace topení je přitom nejekonomičtějším opatřením energetické sanace budov. Představuje nízké celkové investiční náklady a vysoký potenciál úspory energie až 30 %. Návratnost investice trvá většinou velmi krátce.

Všechny potřebné technologie jsou osvědčené a dostupné na trhu. Kompletní nabídka firmy Viessmann poskytuje řešení na míru pro všechny energetické nosiče, každý požadavek i rozpočet. Topné systémy Viessmann jsou energeticky velmi efektivní, a pomáhají tak šetřit energetické náklady. Kromě toho chrání životní prostředí a přírodní zdroje a významně přispívají k úspěšnému zvládnutí energetického auditu.

Kondenzační technika je velmi hospodárná

Pro moderní kondenzační kotle se rozhodne mnoho zákazníků. Ať už se jedná o starší budovy nebo novostavbu, rodinné nebo vícegenerační domy: tato mimořádně úsporná technika přeměňuje až 98 % energie uložené v plynu nebo oleji na využitelné teplo – tak se vytápění pomocí fosilního paliva vyplatí i v případě, že ceny energií rostou. Moderní kondenzační kotle mohou navíc spalovat bioolej a bioplyn, který je vyroben z dorůstajících surovin, a tak jsou z hlediska budoucnosti ještě zajímavější. Návratnost investice do této techniky se často pohybuje mezi pěti až sedmi lety. Kondenzační kotle jsou tak s ohledem na pořizovací náklady a náklady na montáž zdaleka nejhospodárnějším řešením.

Kotle na biomasu poskytují komfort a snadnou obsluhu

Největší podíl – 70 % – na obnovitelných energiích má biomasa, a to z prostého důvodu: kusové dřevo a pelety se nemusí dovážet, jsou dostupné po celý rok, dají se jednoduše skladovat a mají CO2 neutrální spalování. Na rozdíl od kachlových kamen a krbů, v jejichž případě stojí v popředí dekorativní účely, se moderní kotle na biomasu hodí ke komfortnímu centrálnímu vytápění budov a k ohřevu pitné vody. Vyráběné množství tepla se přitom přizpůsobuje aktuální potřebě tak, aby takový kotel co se týče komfortu a snadné obsluhy odpovídal přibližně olejovému/plynovému topení.

Kotel na dřevěné pelety Vitoligno 300-P od firmy Viessmann s výkonovým rozsahem 4 až 48 kW je navržen pro dodávky tepla v souladu s potřebou. Je vhodný pro využití v rodinném a vícegeneračním domě i v obchodních provozech.

Tepelné čerpadlo vhodné pro novostavbu a modernizaci

Tepelné čerpadlo má vynikající výkonové charakteristiky, a nabízí se tak nejen pro použití v novostavbě, ale je vhodné i v případě modernizace. Pro využití této technologie budoucnosti mluví nízké provozní náklady, ekologický aspekt i nezávislost na oleji a plynu. Mimořádně efektivně pracuje tepelné čerpadlo v případě, že má budova dobrou tepelnou izolaci nebo se dá topný systém provozovat s nízkými teplotami – například v případě podlahového topení.

Tepelné čerpadlo Vitocal 242-S ve splitovém provedení. Venkovní jednotku lze flexibilně postavit. Vlastní topné zařízení se instaluje ve sklepě nebo technické místnosti jako každé jiné topení. Ke komfortním dodávkám teplé vody slouží bivalentní zásobníkový ohřívač vody s objemem 220 litrů, který lze připojit k solárnímu systému pro ohřev pitné vody.

Ve starých objektech lze pořídit tepelná čerpadla vzduch/voda i jako doplnění stávajícího topení. Tepelné čerpadlo potom přebírá základní dodávky tepla a starý olejový nebo plynový kotel se používá pouze za chladných zimních dnů. Ve výsledku tak provozovatel zařízení sníží spotřebu původního fosilního paliva až o 90 % a zmenší tím své náklady na vytápění. Protože se pro taková bivalentní zařízení používají převážně tepelná čerpadla s nízkým topným výkonem, jsou investiční náklady v porovnání malé.

Energie ze slunce – zdarma až do domu

Ať už se jedná o kondenzační kotel, peletový kotel nebo tepelné čerpadlo – v každém případě by se mělo topné zařízení kombinovat s termickým solárním zařízením. Sluneční energie je k dispozici zdarma, a zákazník je navíc i méně závislý na fosilních nosičích energie oleje a plynu.

Zdarma, ekologicky, bezpečně: již asi milion majitelů domů v Německu se rozhodlo pro solární zařízení pro podporu vytápění a přípravu teplé vody.

Kondenzační technika a solární energie: dokonalý tým

Moderní solární zařízení zajišťuje spolu s efektivním kotlem nebo tepelným čerpadlem hospodárné a progresivní dodávky tepla do budovy. Už malé zařízení s plochou kolektorů o rozloze 5 m2 stačí k pokrytí přibližně 60 % přípravy teplé vody. V létě mohou tepelná čerpadla tento úkol převzít skoro úplně. Kotel nebo tepelné čerpadlo potom mohou zůstat vypnuté i několik měsíců.

Solární zařízení pro podporu vytápění může toto období ještě výrazně prodloužit. Především během jarních a podzimních měsíců se tato technika osvědčila a dokáže podle typu domu ušetřit až 30 % ročních nákladů na energii. V kombinaci s kondenzačním kotlem na olej a plyn lze snížit spotřebu energie ve srovnání se starým topením až o 40 %.

Více na www.viessmann.cz.

 

Autor: Komerční sdělení