fbpx

Moderní kotle na tuhá paliva splňují evropské ekologické normy0

Kotle na tuhá paliva, které jsou nyní v prodeji, musí splňovat podmínky ekodesignu. Již od září roku 2022 je povinné používat kotle, které spadají minimálně do 3. emisní třídy. Tyto přísné ekologické standardy chrání životní prostředí i uživatele, kterým šetří náklady na vytápění. Co normy znamenají konkrétně, si vysvětlíme níže.

Podmínky ekodesignu

Sousloví, které doprovází všechny popisky prodejních kotlů na tuhá paliva, se začalo používat v roce 2005 a odvíjí se od tzv. sezónní účinnosti. Ta zohledňuje spotřebu paliva při maximálním i minimálním výkonu kotle a dále spotřebu elektrické energie potřebné pro provoz kotle. Aby kotel splňoval podmínky ekodesignu, musí mít sezónní účinnost vyšší než 75 % (do výkonu 20 kW).

Emisní třídy

Každý kotel na tuhá paliva (kotel na pelety, zplynovací kotel na dřevo i kotel na uhlí) produkuje emise, které znečišťují ovzduší. A právě vypouštěné množství určuje, do jaké emisní třídy je kotel zařazený. Princip je jednoduchý – čím vyšší emisní třída, tím ekologičtější kotel. Emisní třída 1 označuje kotle, které vypouštějí nejvíce nečistot a prachu a emisní třída 5 ty, které nejméně.

Navíc od září 2022 vstoupí v České republice v platnost zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Zakázané bude i používání kotlů, které byly uvedeny do provozu ještě před stanovením podmínek daných emisních tříd a také užívání kotlů, které si někteří svářeči vyrobili sami.

Jaké jsou současné kotle na tuhá paliva

Současné kotle na tuhá paliva jsou tedy povinně účinné a ekologické. Také bývají jednoduché na užívání. Míra pohodlí, kterou zajišťují, se dá obecně odhadnout podle využívaného paliva. Jednotlivé typy kotlů se pak různí podle příslušenství a samozřejmě podle značky, kterou si zvolíte.

Nejpohodlnější a nejméně údržbové jsou kotle na pelety. Pelety jsou slisované piliny, které mají tvar válečku a automatické kotle si je dosypávají ze zásobníku samy. Majitel tedy jen zhruba 1 až 2× týdně doplní zásobník a kotel se již sám reguluje podle toho, jak je nastavený.

Navíc vám vydrží při správné údržbě i desetiletí. A když ho nastavíte, reguluje si požadovanou teplotu sám. Podle údajů z Tzb.info.cz rodinný dům spotřebuje při vytápění peletami cca 4,5 až 5 tun pelet za topnou sezonu (při výkonu kotle 20 kW), což v roce 2020 vychází v nákladech přibližně na 25 000 Kč ročně. Navíc pelety jsou ekologický zdroj paliva, které v principu vznikají z odpadního materiálu.

Zplynovací kotle na dřevo musíte obsluhovat osobně, protože jediná možnost je ruční přikládání. Ovšem, když ke kotli přidáte akumulační nádrž, může vám nějakou dobu vyhřívat dům ona. Pokud si domácnost dřevo kupuje, je cena na rok zhruba 22 000 Kč.

Kotle na uhlí také spadají do 4. emisní třídy a splňují podmínky ekodesignu. Uhlí je z tuhých paliv nejlevnější způsob vytápění, ale je také nejprašnější. Ideální tedy je, pokud máte dedikovanou místnost na uskladnění uhlí i kotel – kotelnu.

Ekologické vytápění, které přečká desetiletí s ekologickým zdrojem paliva

Další výhoda kotlů je, že jsou spolehlivé a při správném zacházení vám vydrží desítky let. Na podzim se navíc spustí další vlna dotačních programů a tak můžete požádat o částečné proplacení výdajů.

Autor: Komerční sdělení