fbpx

Mobily a děti: Bezpečnost versus zdravotní komplikace0

Kdo z nás by si dokázal představit život bez mobilního telefonu! S rozšiřováním mobilního signálu se ale šíří i hlasy varující před jeho škodlivostí. Opravdu mobily způsobují rakovinu a ohrožují dětské zdraví? Proč se na veřejnost nedostávají závěry výzkumů o škodlivosti mobilů? Jak užívat telefon, aby neškodil nám ani našim dětem?

Mobilní telefony jsou pro nás v dnešní době nepostradatelné. Pomáhají nám odvolat nepříjemné schůzky, kontrolovat stav našeho konta nebo zjistit kvalitu ovzduší v regionu. Mobily ke své činnosti využívají radiové části elektromagnetického spektra, přičemž vyzařují neionizující záření, stejně jako televize, rádia a mikrovlnné trouby. Toto vyzařování bylo vědci považováno za příliš slabé na to, aby přímo poškodilo lidské DNA a ohrožovalo naše zdraví. Objevují se však i výzkumy dokazující pravý opak! Přestože s masovým používáním mobilních telefonů je toto téma čím dál tím naléhavější, stále není možné dobrat se jednotného vědeckého stanoviska.

„Používání mobilů představuje pro děti mnohem větší riziko než pro dospělé – dětskou tkání totiž prostoupí záření z mobilů mnohem snadněji.“

Reklama

V roce 1995 zveřejnil profesor Henry Lai výsledky své studie, která poukázala na souvislost mezi zářením produkovaným mobilními telefony a poškozením DNA mozkových buněk. Studie sira Williama Stewarta z roku 2000 srovnává výsledky výzkumů probíhajících po celém světě a nabádá k předběžné opatrnosti, stejně jako studie Institutu pro výzkum rakoviny Pittsburské university, jež shrnuje výsledky 23 výzkumů provedených onkologickými experty. A také další vědecké práce varují před řadou zdravotních komplikací způsobených mobilními telefony: leukémií, mozkovými nádory, Alzheimerovou chorobou, poruchami spánku.

Šetrné výrobky na Nazeleno.cz

   – Biomóda: oblečte se bez chemikálií

   – Přírodní materiály nejsou lepší než chemické?

   – Ekologické a nezávadné hračky

   – Přírodní kosmetika: poznejte tu pravou!

Studie o škodlivosti mobilů se ztratila

Stále však není jasné, jakým způsobem k případnému poškozování lidského organismu dochází. A také existuje mnoho studií, které toto tvrzení vyvrací. Významná práce z roku 2004 provedená dvanácti vědeckými skupinami v různých částech světa sice došla k podobným závěrům jako Lai, přesto neoznačuje mobilní telefony za riziko pro lidské zdraví. Studie pěti severoevropských států z roku 2007 nenalezla jasný vztah mezi mobilními telefony a maligními nádory mozku.

Vědci se zatím na otázce škodlivosti neshodnou
Vědci se zatím na otázce škodlivosti neshodnou

Ačkoli bychom v tomto výčtu mohli dlouho pokračovat, již nyní je zřejmé, že ve vědeckých kruzích neexistuje v otázce škodlivosti mobilů shoda. A nejen to. Závěry některých studií nejsou publikovány, jiné se kdesi ztrácí! Dobrým příkladem je studie IARC (International Agency for Research on Cancer). Přestože byla dokončena již v roce 2006, její výsledky nebyly z neznámých důvodů dodnes uveřejněny.

S výzkumy okolo mobilních telefonů a jejich vlivu na lidské zdraví je to totiž podobné, jako se studiemi zabývajícími se svého času cigaretami. Není divu: na poli mobilních telefonů se stejně jako v tabákovém průmyslu točí neuvěřitelné sumy peněz. Jméno zadavatele nebo sponzora výzkumu je v takové situaci důležitější než jména vědeckých kapacit.

Minimalizujte riziko mobilních telefonů!

Existuje ale ještě jeden důvod, který nám brání, abychom se dobrali jasného závěru: teprve v dnešní době dorůstá první generace dětí, pro něž byly mobily běžnou součástí života už od raného dětství. Sice již dnes můžeme pozorovat krátkodobé vlivy působení mobilů, potrvá však minimálně dalších deset až dvacet let, než se projeví dlouhodobé dopady, a než bude možné vytvořit statistiky obsahující skutečně reprezentativní data. Takový závěr však není příliš povzbuzující. Jak bychom se měli v této situaci zachovat my? Mávnout rukou a dál čekat, nebo se těch nebezpečných krabiček rychle zbavit?

Dr. Devra Davis, lékařka, která se podílela na zmiňovaném výzkumu Pittsburské university, vyslovuje to, co všichni podvědomě chápeme: nelze čekat dalších dvacet let, než zdraví našich dětí ukáže, která strana měla pravdu. Zároveň však není možné zbavit se něčeho, co sice možná škodí našemu zdraví, ale zároveň nám v tolika ohledech usnadňuje život. Rozumným kompromisem mohou být jednoduchá opatření, doporučená onkology z Francie, Itálie, Monaka a USA.

Děti by měly mobilní telefony používat pouze výjimečně
Děti by měly mobilní telefony používat pouze výjimečně

8 kroků, které minimalizují riziko mobilů:

  1. Děti a těhotné ženy by měly používat mobilní telefony pouze ve zcela nezbytných případech. Záření mobilních telefonů proniká hlouběji do dětského mozku, a to z důvodu prostupnější mozkové tkáně a menší velikosti mozku.
  2. Během telefonování i běžného užívání mobilu se snažte maximálně zvětšit vzdálenost mezi telefonem a tělem – např. pomocí hands-free nebo head-setu.
  3. Nepoužívejte mobilní telefony na veřejných místech – vystavujete tak záření vaše okolí.
  4. Nenoste mobily blízko vašeho těla (v kapsách apod.). Pokud je takto nosíte, směřujte je tlačítky směrem k tělu.
  5. Ve spánku nemějte telefon nablízku (pod polštářem, na nočním stolku) a pokud možno je na noc vypínejte.
  6. Zkracujte své telefonní hovory. Telefon dávejte k uchu až po té, co volaný přijme hovor. Zavěšujte okamžitě po ukončení konverzace. Pokud je to možné, komunikujte raději pomocí SMS.
  7. Nepoužívejte telefon, pokud máte nízký signál a při velkých rychlostech (např. při jízdě autem).
  8. Vybírejte si telefony s nižší SAR (= Specific Absorption Rate, hodnota udávající sílu magnetického pole, které absorbuje naše tělo. Maximální přijatelná hodnota v Evropě je 2 W/kg.)

Zdroj: www.greenlivingonline.com

Autor: Redakce Nazeleno.cz