fbpx

Mezinárodní konference Udržitelný development a zelené dovednosti: švýcarsko – česká spolupráce0

V poslední době je tlak unie na snižování energetické i ekonomické náročnosti budov značný. To pramení ze studií, podle kterých je 40 % z celkové spotřebované energie potřeba na vytápění budov. V našich podmínkách je bohužel informovanost široké i odborné veřejnosti v oblasti environmentálně vyspělých staveb nízká. Proto vznikl projekt Společně pro životní prostředí, který si

Reklama

klade za cíl šířit osvětu v oblasti environmentálně vyspělých staveb, udržitelného rozvoje lidských sídel a realizaci environmentálního vzdělávání. V jeho rámci se uskuteční mezinárodní konference „Udržitelný development a zelené dovednosti: švýcarsko – česká spolupráce“ s účastí předních odborníků na danou problematiku z obou zemí. Konference se uskuteční 17.- 18. 3. 2011 v Národní technické knihovně v Praze.

Mezi témata, kterým bude konference věnována, patří mj. Energeticky úsporné budovy, Jak dosáhnout pasivního standardu, Česká certifikace budov – SBToolCZ  a Energeticky soběstačná obec.

Ze švýcarských expertů budou přednášet např. Ueli Bernhard (Greenjobs), Rolf Jucker (Švýcarská nadace pro environmentální vzdělávání), Severin Lenel (Intep), Ueli Nagel (Parlament města Curych) a Roland Stulz (Novatlantis).

Za české odborníky vystoupí např. Ing. Jan Bárta (Centrum pasivního domu), Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. (ČVUT), RNDr. Alena Marková (MŽP) a Boris Zupančič (Česká rada pro šetrné budovy).

Více informaci a přihlášky na www.envi-a.org/swiss

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contibution to the enlarged European Union.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz