fbpx

Máte solární elektrárnu? Vydělávejte prodejem elektřiny s E.ON Pomocníkem pro fakturaci0

Služba E.ON Pomocník pro fakturaci ulehčí život majitelům solárních elektráren, kteří prodávají nebo chtějí prodávat přebytky vyrobené elektřiny do distribuční sítě. Díky E.ON Pomocníkovi pro fakturaci už totiž nepotřebují zadávat měsíční výkaz výroby do portálu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Odpadá i složitá manipulace s elektronickým podpisem. Prodávat elektřinu ze solární elektrárny do sítě je tak nyní díky této službě jednodušší.

Při využívání E.ON Pomocníka pro fakturaci nemusejí majitelé fotovoltaických elektráren vlastnit a periodicky obnovovat certifikát pro elektronický podpis. Právě ten byl dosud pro mnoho lidí při prodeji elektřiny do distribuční sítě velkou technologickou překážkou. „Při využití balíčku služeb nám vlastník elektrárny zasílá pouze údaje o výrobě a vše ostatní za něj vyřídíme. Nepotřebuje ani nový kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který od 1. října 2017 portál OTE pro zadávání údajů o výrobě vyžaduje,“ popisuje fungování služby Hana Vaňáčová ze společnosti E.ON.

Reklama

V rámci služby zajistí E.ON veškerou nutnou administrativu, jako je měsíční výkaz výroby a fakturace na portálu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Na provozovateli tak zůstane pouze jednoduchý úkon, kterým je oznámení odečtu měsíční výroby elektřiny. „Prodej přebytků vyrobené elektřiny do distribuční sítě je při využití služby velmi jednoduchý. Příjmy z tohoto prodeje navíc nejsou u malých solárních elektráren považovány za příjmy z podnikání a do výše 30 000 Kč ročně jsou osvobozeny od daně z příjmů,“ doplnila Vaňáčová. Součástí služby jsou také přehledné statistiky o roční výrobě a všech souvisejících příjmech a výdajích.

Podle statistik českého energetického úřadu vyrobily malé fotovoltaické elektrárny s výkonem od 10 kW v loňském roce celkem 91 097 MWh elektrické energie. Vzhledem k jednodušší legislativě a klesající ceně technologií lze očekávat, že počet malých elektráren na střechách rodinných domů poroste. Nahrává tomu i možnost čerpání dotací v rámci programu Nová zelená úsporám, které budou od září ještě rozšířeny o možnost podpory solárních elektráren s vyšším výkonem. Dotace budou navíc poskytovány i na modernizace a zvýšení efektivity stávajících domácích fotovoltaických zdrojů – například na doplnění elektrárny o baterie.

Autor: Redakce Nazeleno.cz