fbpx

Máte mokré skvrny na stěnách ? Pak vyzkoušejte krémovou injektáž vlhkého zdiva0

Objevují se vám na stěnách mokré skvrny z důvodu dožilosti nebo absence vodorovné hydroizolace, která způsobuje vzlínající vlhkost ve zdivu? Pak je vhodnou volbou krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream®.

1. Co je krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream®?

Systém AquaStop Cream® je silanový emulzní krém, který má vysokou primární hustotu, značnou viskozitu a nemá tendenci unikat při plnění vrtů a ani v průběhu dispergace běžnými netěsnostmi ve zdivu. Emulze je slučitelná s vlhkým prostředím a proto je proces vznikající clony rovnoměrný. Díky tomu je zaručena jeho spolehlivost. Tato vlastnost je jedinečná a poskytuje velkou výhodu. Krémová injektáž zdiva tak bude účinná.

Jakmile dojde k vyplnění připravených vrtů, injektážní krém se začne postupně a pomalu měnit na jemný gel hydrofobního charakteru a na kapalinu, která má nízkou viskozitu. Tento přeměnný proces probíhá v řádu týdnů. Díky tomu může aktivní látka snadno pronikat do pórů i těch nejjemnějších kapilár v místech, kudy vede linie vrtů. Zdivo se napouští postupně, směrem od vrtů. Díky pomalému rozpuštění a nasycování zdiva je zaručeno, že aktivní látka obsažená v krémové emulzi napustí zdivo všemi směry ve zhotovené linii injektáže.

2. Silanový emulzní krém AquaStop Cream®

Tento injektážní krém naleznete na webu injektaz-zdiva-svepomoci.cz. Splňuje všechny požadavky vztahující se k moderním technologiím výroby. Ta každým rokem podléhá státnímu dohledu výroby dle platných norem a předpisů stanovených pro ČR, ale i EU.

Jednou za tři roky projde injektážní krém pečlivou prověrkou, kterou zajišťuje státní zkušebna TZÚS, aby získal nové Certifikace. Ty platí pro následující tři roky. Pak dojde opakování veškerých zkoušek, aby mohla být udělena nová Certifikace. Díky tomu jsou garantované neměnné vlastnosti krému.

Autor: Komerční sdělení