fbpx

Partneři sekce

Loňský rok ve fotovoltaice byl navzdory protivenstvím poměrně úspěšný0

Navzdory nepřízni státních úřadů byl loňský rok z pohledu výroby elektrické energie poměrně úspěšný. Podle údajů České fotovoltaické asociace (CZEPHO) bylo loni instalováno devět tisíc nových elektráren

Končí doba velkých fotovoltaických parků budovaných na zelené louce a solární panely se stěhují tam, kam podle našeho názoru patří – na střechy domů a firem. Takový se dá na základě zpráv asociace CZEPHO vysledovat trend v oboru výroby elektřiny ze slunce.

V loňském roce bylo ze slunce podle odhadů vyrobeno až 2200 GWh elektřiny. Oproti předchozímu roku, kdy české fotovoltaické elektrárny vyrobily 2100 GWh elektřiny, také výrazně přibylo nových instalací. Podle odborných odhadů bylo loni v české republice instalováno okolo 9 tisíc nových elektráren o celkovém výkonu až 70 MWp převážně na střechách rodinných domů a dalších budov.

Reklama

Nové velké solární parky se už nestaví. Více než 90 % nových FV elektráren je na střechách domů

Fotovoltaický sektor ke konci roku zaměstnával okolo 5 tisíc lidí, jak ve výrobě komponent, tak v instalačních a servisních firmách či ve výzkumu a vývoji. Více než 90 % instalací je umístěno na střechách domácností a firem. Ve fotovoltaickém sektoru se majoritně z více než 80% zapojují čeští podnikatelé.

Obnovitelné zdroje zlevňují elektřinu

Hmatatelné přínosy fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů letos již pocítili všichni občané, kteří nakupují elektřinu ze sítě. Vzhledem k tomu, že nově připojované podporované zdroje jsou převážně střešní instalace s malým výkonem, projevil se jejich dopad na cenu elektřiny jen minimálně a byl z velké části kompenzován výběrem solární daně – zhruba 6 miliard korun.

Naplno se naopak v uplynulém roce již projevil efekt obnovitelných zdrojů snižující cenu silové elektřiny na burzách, která tvoří jednu z největších položek z ceny pro odběratele. Zatímco na konci roku 2011 distribuční společnosti oznamovaly zvýšení ceny silové elektřiny až o pět procent, letos naopak hlásí přibližně stejně velké zlevnění. Podle odborníků jde o projev vlivu obnovitelných zdrojů na liberalizovaném trhu s elektřinou. Elektřina ze slunce patří ke zdrojům s nejnižšími výrobními náklady a vytlačuje tudíž dražší špičkové zdroje. Tento trend bude nepochybně pokračovat i v následujících letech.

Stát problémy FV sektoru dlouhodobě neřeší

Podle vyjádření asociace CZEPHO stát ani letos nepodnikl nic pro to, aby odstranil hlavní překážky brzdící další rozvoj fotovoltaického sektoru. Mezi hlavní patří neúměrné administrativní bariéry, které mohou celý proces připojování slunečních elektráren protáhnout až na sedm měsíců a každý majitel i té nejmenší solární elektrárny se musí stát podnikatelem se všemi důsledky – tj. povinností vést účetnictví, nulovým nárokem na podporu v případě ztráty zaměstnání apod.

Sektor se potýkal s důsledky retroaktivních změn podmínek podnikání. Zpětné snížení podpory o více než čtvrtinu, tzv. solární daň, dostalo řadu podnikatelů do situace, kdy jejich výnosy nepokryly náklady. Všechny provozovny byly letos ve ztrátě. Solární daň byla dle slov ministerstva zavedena, aby narovnala návratnost instalací na 15 let. Plošné zavedení daně bez ohledu na individuální ekonomiku výroben a bez diskuze s provozovateli vedla k negativním dopadům na české podnikatele.

Otevírá se trh s recyklací panelů?

Navzdory těmto nepříliš příznivým podmínkám se letos i v solárním sektoru otevřely zcela nové podnikatelské příležitosti. Vzhledem k tomu, že výnosy z recyklace solárních panelů převyšují její náklady, objevily se na trhu již i komerční firmy, které nabízejí likvidaci vysloužilých panelů zcela zdarma a ještě jsou schopny vytvářet přiměřený zisk.

Jaký je výhled do roku 2013 podle CZEPHO?

Radikální snížení podpory obnovitelných zdrojů o 60 procent v příštím roce a její úplné zastavení v roce následujícím nutně povede k tomu, že se solární elektrárna se nově vyplatí zejména těm, kteří velkou část vyrobené energie sami spotřebovávají přes den v době výroby. Tedy drobným firmám, školám, úřadům, obchodům a části domácností. Očekává se však, že se bude Ministerstvo průmyslu a obchodu i Energetický regulační úřad zabývat nastavením jiných forem podpory např. na investici nebo formou net-meteringu.

Energie ze slunce v ČR:

Od začátku roku se také mění systém vyplácení podpory výrobcům, kdy odpovědnost a administrativa přechází z dosavadních distribučních společností na Operátora trhu s elektřinou (OTE). To může v případě nezvládnutí přeregistrace tisíců subjektů vést až ke kolapsu celého systému. V této souvislosti navíc vznikají provozovatelům nové a nové povinnosti komplikující jejich podnikání. Na řadu z nich také tvrdě dopadne posunutí splatnosti vyplácené podpory.

V průběhu roku by dle slov ministra průmyslu a obchodu mělo proběhnout individuální posuzování elektráren a rozhodnutí v jakém rozsahu a formě bude prodloužena solární daň po roce 2013. Podle ministra už nebude prodloužena plošně a bude zohledněna individuální ekonomika výroben, aby byla splněna patnáctiletá návratnost výroben garantovaná podnikatelům zákonem.

Autor: Redakce Nazeleno.cz