fbpx

Likvidace odpadních vod je klíč k velkým úsporám0

Likvidace splaškových vod a nakládání s vodami dešťovými jsou dnes nejčastějším problémem řady vlastníků rodinných domů, chat a chalup. Nejen z pohledu nutnosti plnění zákonů, ale primárně s ohledem na stále rostoucí náklady na vodné a stočné, je správné řešení této problematiky klíčem s velkým úsporám

Dešťová voda jako zdroj úspor

Dešťová voda se dnes stává levným zdrojem užitkové vody, kterou lze zalévat zahradu a dále může nahrazovat takřka 50 % vody používané v domácnostech.

Likvidace odpadních vod a legislativa

Likvidaci vod splaškových pak řeší právní předpisy a charakter objektu určeného k odvodnění. V případě rodinných domů, chat a chalup je kompetentním orgánem výkonu státní správy stavební úřad s rozšířenou pravomocí či příslušný vodoprávní úřad, který řeší celkovou koncepci likvidace splaškových vod v dané obci nebo lokalitě.

Reklama

Likvidace odpadních vod v praxi

K likvidaci splaškových vod je možno využít několik typů zařízení, počínaje žumpou, septikem, zemním pískovým popř. biologickým filtrem a v neposlední řadě čistírnou odpadních vod.

Čistírna odpadních vod, chytré řešení pro rodinné domy

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) – je nejvýhodnějším řešením u objektů, které jsou určeny k trvalému obývání. Odbourání znečisťujících látek je založeno na pěstování aerobních bakterií, které pro svůj život potřebují dostatek živin a vzduch, který je dodávaný do dmychadla čistírny.
Na našem trhu je k dostání řada typů ČOV, které se liší nejenom cenou, ale i technickým uspořádáním, materiálem, spotřebou elektrické energie. Důležitým parametrem je pak samotná účinnost zařízení, která je u ČOV až 95%.

Jde to i jinak, ale přijde to draho

Žumpa, respektive bezodtoká jímka, je zařízení, které bývá stavebním úřadem snadno povolováno a je bezesporu nejlevnější v pořizovacích nákladech, ale nese s sebou největší náklady provozní spojené s nutností vývozu kalů fekálním vozem.

Provozní náklady na likvidaci 1 m3 se v těchto případech mohou vyšplhat na hranici 100 Kč, přičemž ve městech při napojení domu na centrální kanalizaci se náklady pohybují kolem 15-25 Kč/ m3, dle lokality. Účinnost čištění tohoto zařízení je nulová.

Septik (zemní filtr a biofiltr) je zařízení, které, na rozdíl od žumpy, již slouží k čištění splaškových vod. Septiky jsou nejvíce využívány chataři a chalupáři, tedy v místech se sezónním provozem.

Septik se skládá z nádrže rozdělené na tři komory, ve kterých se znečištění odbourává pomocí anaerobních bakterií. Pro zvýšení účinnosti se vždy doplňují tzv. druhým stupněm čištění, jímž jsou pískové zemní filtry nebo biofiltry (voda protéká filtrační vrstvou, například pískovým ložem nebo speciálními rohožemi). Účinnost čištění tohoto zařízení je srovnatelná s čistírnou odpadních vod a je na úrovni 85-92 %.

Autor: Redakce Nazeleno.cz