fbpx

Lidé začínají více řešit záložní zdroje energie pro případ výpadku dodávek plynu0

Hrozba odstřižení dodávek zemního plynu z Ruska nutí domácnosti a zejména firmy hledat alternativní zdroj energie. Podniky, jejichž výrobní proces je na plynu závislý, aktuálně často volí záložní řešení ve formě zásobníků se zkapalněným ropným plynem (LPG). LPG či propan není závislý na distribučních sítích ani na Rusku.

Ilustrační foto – Pixabay.com

Význam LPG coby alternativy zemního plynu roste. Podle odhadů odborníků je v Česku více než 10 tisíc domácností, které vytápějí propanem ze zásobníku. V souvislosti se sílícím tlakem na výměnu starých kotlů zaznamenali v loňském roce dodavatelé výrazný růst zájmu o toto off-grid řešení. „Evidujeme rekordní zájem o nové instalace zásobníků na zkapalněný propan, což představuje za loňský rok téměř 2,5násobný nárůst poptávek. Většinou se jednalo o modernizaci zastaralého zdroje tepla, přičemž celá polovina všech domácností, které se loni rozhodly pro vytápění propanem, topila do té doby uhlím,“ říká Jiří Karlík, expert na segment LPG a ředitel společnosti Primagas.

LPG nicméně v hojné míře využívají také firmy. Typicky se uplatňuje u betonárek, obaloven asfaltu, sušiček obilí, skláren i potravinářských provozů, jako jsou například pivovary, cukrovary nebo pražírny kávy. Především u menších firem a podnikatelů nebo řemeslníků má LPG význam i díky své nezávislosti na distribučních sítích. Kromě větších plynových zásobníků, kam je LPG dodáváno autocisternou, se distribuuje rovněž v klasických plynových láhvích o kapacitě 2, 5, 10 a 33 kg. Používá se například do plynových topidel všech druhů, při pracích na střechách či na silnicích, využívají ho stánky s občerstvením nebo bistra.

Reklama

Záložní zdroj v případě odstřižení zemního plynu

V souvislosti s obavami o možné výpadky dodávek zemního plynu roste také zájem o LPG jako záložní zdroj. „V současné době řešíme enormní růst poptávek v souvislosti s realizací záložních zdrojů u průmyslových podniků, které mají obavu o stabilitu dodávek zemního plynu,“ říká Jiří Karlík a dodává, že od vypuknutí války na Ukrajině jde o nárůst v řádu stovek procent. „Firmy, ale i domácnosti zatím hlavně sbírají informace o možnostech záložního zdroje energie v podobě LPG. První instalace propanových zásobníků v podnicích, kde je plyn nezbytnou součástí výrobního procesu, jsme však již realizovali,“ dodává Jiří Karlík.

LPG ze zásobníku je jedním z off-grid řešení energií pro rodinný dům.

Zákazník si zpravidla nemusí plynový zásobník kupovat. Jedná se totiž o investici řádově v desítkách tisíc korun, větší zásobníky pro firmy s vyšší spotřebou jsou otázkou i stovek tisíc korun. Většinou tak zůstává majetkem dodavatele plynu, který tím pádem zajišťuje veškerou údržbu a revize. Dosavadní praxe byla, že si dodavatel účtoval pouze symbolický pronájem, který se do celkových nákladů promítá minimálně.

Primární, nebo záložní zdroj? Náklady se liší

Využití LPG jako záložního zdroje energie ale začíná více zatěžovat jeho dodavatele. Zásobník, který slouží jako rezerva, je pro ně příliš nákladný. Výhodné ceny za pronájem zásobníků (obvykle jde o nízké storokoruny měsíčně) proto začínají podmiňovat nějakým minimálním odběrem LPG. Například Primagas takto požaduje odběr minimálně 500 litrů LPG alespoň jednou za 18 měsíců.

Dodavatelé ale začaly zejména pro firmy nabízet i speciální „záložní“ tarify. V takovém případě se nepočítá s velkým odběrem LPG, ale cena za pronájem zásobníku je vyšší. Firma ale získá jistotu energetické zálohy pro případ výpadku plynu.

LPG ze zásobníku v kostce

  • Jedná se o off-grid řešení bez nutnosti plynové přípojky
  • Cena a dostupnost LPG je nezávislí na Rusku a geopolitické situaci
  • Běžný rodinný dům může mít zásobník na LPG, který se plní jednou ročně
  • Nově slouží LPG také jako záložní zdroj energie pro případ výpadků dodávek zemního plynu
  • LPG je fosilní palivo, v Evropě už ale začínají fungovat technologie pro výrobu bioLPG z organického odpadu.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi