fbpx

Lidé více objevují větrací systémy. Chybí jim čistý vzduch0

Větrací systémy s rekuperací tepla – ať už centrální, nebo decentrální – se stávají běžnou součástí novostaveb i rekonstrukcí. Jaké jsou výhody těchto systémů? S čím musejí jejich provozovatelé počítat? Mohou se instalovat i do běžných panelových domů? A věděli jste, že v létě mohou i pomoci ochladit interiér?

O technologii komfortního řízeného větrání se zpětným získáváním tepla jsme si povídali s Ing. Romanem Šubrtem, vedoucím prodeje větrání s rekuperací tepla ve firmě Zehnder, která patří mezi technologické lídry v oblasti řízeného větrání.

„Investice do větracího systému je především investice do vlastního zdraví. Úspory energie jsou příjemný bonus“ – Roman Šubrt, Zehnder

Jaké jsou největší výhody větracích systémů s rekuperací tepla?

Zvyšují komfort bydlení současných dobře utěsněných domů i bytů. Zatímco dříve se větrání moc neřešilo, protože skrz netěsná okna se do domu dostalo čerstvého vzduchu dost, dnes je situace úplně jiná. Moderní novostavby i domy po rekonstrukci jsou utěsněné, přirozené větrání v nich moc nefunguje. Je také otázka, zda jsou lidé schopni a ochotni často větrat – klidně i jednou za dvě hodiny. Navíc vzduch z exteriéru je v zimě studený a v létě naopak horký, změny teploty při větrání tak nejsou pro obyvatele příjemné.

Reklama

Pojďme větrat jinou cestou než okny a z vydýchaného vzduchu si vzít v zimě teplo a v létě chlad. Navíc bez starostí, zda jsou okna otevřená, zda moc, či naopak málo. Právě tohle dokáže větrací systém zajistit.

Kolik tepla dokáže větrací systém s rekuperací ušetřit?

Záleží na tom, jaké má dům tepelné ztráty. Pokud je dům dobře utěsněný, může správně navržený větrací systém snížit tepelnou ztrátu větráním až o 90 %. V běžných moderních domech tak větrací systém ušetří 30–50 % tepelné energie potřebné na vytápění. Je ale dobré připomenout, že jde také o zdraví – o dýchání čerstvého a čistého vzduchu. Úspory energií jsou jakýsi příjemný bonus navíc.

Co všechno musí zájemce při investici do větracího systému brát v úvahu?

Jsou dvě základní cesty. Jednou z nich je využití decentrálních větracích jednotek, což jsou jednotky, které se umísťují přímo do obvodové stěny domu a větrají přímo tu místnost, do níž jsou instalovány. Stavební úpravy jsou minimální, pouze je nutné udělat odpovídající prostup stěnou a přívod energie. Jsou ideálním řešením pro rekonstrukce a menší byty.

Dokonalejší řešení pak představují centrální rekuperační větrací systémy. Centrální větrací jednotka se stará o čerstvý vzduch v celém domě či bytě. Při přípravě instalace centrálního větrání je nutné promyslet trasy rozvodů a jejich prostupy stěnami. Obvykle je také potřeba rozvody schovat do nějakého podhledu. Stavebních úprav je tedy víc. Centrální větrací systém je ale ve srovnání s decentrálním účinnější a pro uživatele komfortnější.

Jaké jsou výhody a nevýhody centrálního a decentrálního větrání s rekuperací?

Centrální systém je výkonnější, je zde větší výkonová rezerva. Centrální jednotka může pracovat plnohodnotně i v oblastech, kde jsou v zimě větší mrazy. Může mít instalovaný elektrický předehřev vzduchu, který umožňuje jednotce komfortně pracovat i při teplotách nižších než zhruba ‒5 °C, kdy už decentrální jednotky ztrácejí výkon. Jinak v samotném ovládání a řízení velký rozdíl není.

Jaké systémy se v Česku nejvíce instalují?

Více používané jsou zatím centrální systémy. Je to dáno tím, že se větrací jednotky montují hlavně do novostaveb, které jsou na jejich instalaci už připravené. Stále častěji se pak tyto systémy uplatňují i u rekonstrukcí, kde v budoucnu očekáváme jejich velké rozšíření. Lidé totiž na výhody komfortního větrání s rekuperací tepla začínají přicházet sami – chtějí doma dýchat kvalitní čerstvý vzduch, lépe spát a myslí na zdraví svých blízkých. Především pak ve velkých městech a oblastech, kde je vzduch znečištěný. Právě u rekonstrukcí se dobře uplatní i decentrální jednotky, které se snadněji instalují třeba v rekonstruovaných bytových domech.

Centrální větrací jednotka v technické části domu. Foto: Zehnder

Má větrací systém i nějaké nevýhody?

Větrací systém je technické zařízení a z toho plynou ne asi zrovna nevýhody, ale spíš určitá specifika jeho používání. Větrací systém je nutné jako každou technologii správně navrhnout, správně používat a správně udržovat. Když se ale všechno udělá dobře, nejsou s ním žádné problémy. Každý větrací systém zkrátka potřebuje správnou údržbu.

Jak jsou na tom větrací systémy s hlučností a nočním provozem?

Větrací zařízení samozřejmě obsahuje ventilátory. Společnost Zehnder se snaží o maximální komfort provozu a nízkou hlučnost všech komponentů: ventilátorů, regulace i rozvodů vzduchu. Pokud se vše nainstaluje správně, uživatele hluk nijak nezatěžuje. Naše větrací systémy jsou velmi tiché a výrazně se v této oblasti odlišují od běžně nabízených větracích systémů.

Jak jsou na tom s hlučností decentrální jednotky? Přece jen máte přímo ve stěně ventilátor…

Používáme velmi tiché ventilátory. Obyvatelé místností jsou akusticky zatíženi stejně, jako když pootevřou okno a slyší šumění mírného větru. Máme spoustu zákazníků, kteří mají decentrální větrací jednotku instalovánu přímo v ložnici a jsou velmi spokojení.

Decentrální větrací jednotka k zabudování do stěny. Foto: Zehnder

Jaké jsou nejčastější režimy práce jednotek?

Intenzitu větrání lze nastavit v závislosti na tom, co uživatel v daném okamžiku požaduje. Větrací jednotka by ale měla běžet trvale, je na to uzpůsobená. I když větrat větracím systémem právě nepotřebujete – máte otevřená okna – jednotka by měla běžet na nízký pohotovostní výkon se spotřebou elektřiny kolem 6 wattů. V rozvodech i tepelném výměníku větrací jednotky díky tomu stále proudí vzduch, takže se zde neusazuje prach a bakterie, nekondenzuje vlhkost a nemohou se tedy tvořit plísně.

Jaké možnosti instalace větracího systému mají obyvatelé bytů panelových domů?

Nabízí se samozřejmě decentrální jednotky, to je asi nejjednodušší řešení. Lze ale použít i centrální systém. Jednotka může být umístěna třeba v předsíni a vzduch se pak vede speciálními plochými rozvody po bytě. Také je možné instalovat centrální větrání pro celý dům. Na tom se ale pochopitelně musejí dohodnout všichni obyvatelé. Vždy je nutné vyřešit prostupy stavebními konstrukcemi s respektováním statiky a požárních předpisů.

U nás asi obvyklá otázka: „Chci nejlevnější, ale funkční větrací systém“. Co byste doporučil?

Pro rekonstrukce a byty nejspíš decentrální jednotku. Takové řešení vychází asi cenově lépe. Pro rodinné domy je komfortnější centrální systém, který je také z provozního hlediska výhodnější a tišší. Vyžaduje však rozvody vzduchu, proto je vhodný zejména do novostaveb.

Jaké jsou roční provozní náklady a nároky na údržbu?

Pokud vezmeme v úvahu samotný provoz větrací jednotky, je v běžném rodinném domě či bytě potřeba počítat zhruba s osmi sty až tisícem korun ročně za elektřinu. Další náklady, asi tisíc korun ročně, vznikají na filtry. Spotřeba energie a náklady na filtry jsou jedna věc, na druhou stranu je však potřeba vzít v úvahu, že větrací systém s rekuperací tepla výrazně snižuje energetickou spotřebu domu na vytápění. Přínosy větracího systému ve snížení spotřeby energie více než dvacetkrát převyšují náklady na jeho provoz. Jeden watt spotřeby jednotky ušetří na výměníku až 25 wattů tepla.

Zvládne majitel základní údržbu svépomocí?

Samozřejmě. Každého zákazníka při zprovoznění systému zaškolujeme v základní údržbě. Nejběžnější úkon – kontrolu a výměnu filtrů – je schopen si každý udělat sám. Jako u dalších technických zařízení budov jsou ale potřebné i pravidelné kontroly odborníkem, který vyčistí výměník tepla i ventilátory větrací jednotky. Tuto kontrolu je vhodné provést každý rok, minimálně však po třech letech provozu.

Kde všude je možné větrací jednotku umístit? Musím mít technickou místnost?

Téměř kamkoli mimo pobytové místnosti (dětský pokoj, ložnice, obývací pokoj, …). Technická místnost je samozřejmě ideální řešení, ale je jasné, že mnoho domů ji k dispozici nemá. Větrací jednotka může být ve spíži, šatně, v koupelně, na chodbách, v přilehlé garáži… V menších bytech je pak trendem instalace centrální jednotky do skříňky v kuchyňské lince. Nabízíme jednotku, která je tomu rozměrově i akusticky přizpůsobena.

Instalace se samozřejmě musí dělat po dohodě s majitelem, správcem nebo společenstvím vlastníků. Vytvoření prostupu skrz obvodovou stěnu domu pro decentrální rekuperaci je důležité mít schválené také od statika. Ale jinak s instalací systému není problém, výdech vzduchu z větrání většinou nikoho neomezuje a nijak nevadí.

Umístění centrální jednotky větracího systému v kuchyňské lince. Foto: Zehnder

Obecně má instalace větracích systémů v panelových domech velkou budoucnost. Domy už jsou totiž zpravidla zateplené a s vyměněnými okny. Obyvatelé ale začínají zjišťovat, že se jim v těchto domech hůře dýchá, větrání je nedostatečné a někdy se tvoří plísně.

Je možné říct, kam kráčí vývoj těchto systémů nebo jaký je v této oblasti trend?

Asi se dá říci, že trend směřuje k centrálním jednotkám, které jsou pro uživatele přece jen komfortnější. Pokud to zákazník požaduje, může ovládat větrací systém aplikací v telefonu. Rozvíjí se rovněž diagnostika větracích systémů na dálku. Naši technici mohou u připojených zařízení třeba odhalit závadu, přenastavit systém nebo detekovat nutnost údržby.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.