fbpx

Lidé chtějí energeticky soběstačné Česko. Více obnovitelných zdrojů a méně dolů na uhlí a uran0

Energetika by dle názoru veřejnosti měla fungovat nejlépe jako energeticky soběstačný systém poháněný obnovitelnými zdroji. Vyplývá to z komplexního výzkumu názorů veřejnosti zpracovaného agenturou SC&C pro Alianci pro energetickou soběstačnost. Drtivá většina lidí by uvítala více solárních panelů na střechách domů, malých vodních elektráren či tepláren na biomasu doplněných o větrné či bioplynové stanice. Veřejnost by také uvítala postupný útlum uhelné energetiky i omezování dolů na uhlí nebo uran.

Hlavní výstupy výzkumu názorů veřejnosti:

  • drtivá většina lidí (přes 80 procent) podporuje větší nebo stejný počet solárních elektráren na střechách domů nebo malých vodních elektráren. Přímo dvě třetiny lidí by si pořídilo sluneční elektrárnu na střechu svého domu
  • dvě třetiny lidí podporují teplárny na biomasu, větrné elektrárny a bioplynové stanice
  • šedesát procent občanů by uvítalo snížení podílu uhlí v energetice. Celá třetina dotazovaných si také myslí, že by mělo být v Česku méně jaderných zdrojů než je tomu dnes
  • podpora energetické soběstačnosti založená na obnovitelných zdrojích je žádoucí pro dvě třetiny lidí – od individuální úrovně až po úroveň obce, či města. Třetině našich obyvatel stačí mít tuto soběstačnost na úrovni státu
  • tři čtvrtiny lidí podporují postupný útlum těžby hnědého uhlí oproti masivním vývozům elektřiny (loni Česko exportovalo 17 terawatthodin elektrické energie, tedy pětinu domácí výroby elektřiny)

„Výrazná podpora veřejnosti pro střešní solární panely, malé vodní elektrárny, větrné turbíny nebo teplárny na biomasu je skvělou zprávou pro čistou energetiku navzdory snaze řady politiků i vysokých státních úředníků další růst obnovitelných zdrojů zastavit. Pod výsledky průzkumu se tak mýtus, že Češi nemají obnovitelné zdroje v oblibě, bortí jako dům postavený z balíčku falešných karet. Lidé sympatizují s energetickou soběstačností dosaženou pomocí výrazně silnějšího zastoupení slunečních elektráren na střechách jejich domů. Nevadí jim ani větrné či bioplynové zdroje a řada občanů by uvítala jejich další růst.

Využití potenciálu obnovitelné energetiky může pomoci Česku nastartovat moderní ekonomiku nezávislou na uhelné nebo atomové energetice, vytvořit desítky tisíc pracovních míst a srazit znečištění ovzduší,“ říká Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Další informace k obnovitelným zdrojům:

1) Škrtit nebo umožnit růst

Podle informací speciální komise ministerstva průmyslu vedené akademikem Václavem Pačesem a předsedkyní SÚJB Danou Drábovou počítá návrh Státní energetické komise s pouhými 15 procenty obnovitelných zdrojů do roku 2030. Předchozí návrh vypracovaný za ministra Kocourka počítal dokonce s postupným útlumem slunečních, či větrných elektráren od roku 2030.

Aktuálně Energetický regulační úřad prosazuje zastavení podpory pro čisté zdroje energie od roku 2014 – a to i pro drobné zdroje typu slunečních elektráren na střechách domů. Po přijetí nového zákona o podporovaných zdrojích byla již ukončena podpora energeticky soběstačných domů pomocí takzvaných ostrovních systémů.

Plány politiků i úředníků z Energetického regulačního úřadu jsou tedy v přímém rozporu s názorem občanů na další rozvoj domácí energetiky. Vláda by měla přestat blokovat možnosti využívání čistých zdrojů energie a začít rozvíjet opět technologie umožňující růst energetické soběstačnosti poháněné lokálními slunečními, větrnými, biomasovými, či malými vodními zdroji.

Může tak učinit prostřednictvím konkrétního řešení – obnovení podpory pro takzvané ostrovní energetické systémy. Důležitá je však i proměna přístupu: dosažení 13,5 procentního cíle do roku 2020 není limitem růstu obnovitelných zdrojů, ale pouze prvním milníkem z celkových, daleko významnějších možností čisté energetiky.

2) Dnešní podíl čisté energetiky

Podle Energetického regulačního úřadu přesáhl podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie 10 procent.
Výrazný růst větrných, solárních a bioplynových zdrojů začíná od přijetí zákona na podporu obnovitelných zdrojů v roce 2005. Do té doby bezemisní energetice dominovaly vodní elektrárny a biomasa. Postupně se také proměnily možnosti využívání obnovitelných zdrojů, které dnes čítají široké možnosti od bioplynových stanic, zpracovávajících odpady ze zemědělství, po drobné instalace solárních panelů na střechách rodinných domů.

Mezi lety 2011 a 2012 však začíná v celém odvětví stagnace:

  • větrná energetika narostla o pouhé tři megawatty (byly zprovozněny jen dvě větrné elektrárny),
  • solární energetika o šest megawattů,
  • energetika malých vodních elektráren o jeden megawatt,
  • u spalování pevné biomasy dokonce dochází k poklesu instalovaného výkonu: za poslední dva roky o 424 megawattů.

3) Možnosti obnovitelných zdrojů

Postupný růst podílu větrných, slunečních, malých vodních elektráren, či zdrojů na spalování biomasy pomáhá snižovat naši závislost na dovozu paliv a ozdravovat ovzduší. Zároveň jsou důležitou příležitostí pro český průmysl i venkov.

Podle dat Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu z roku 2008 mohou obnovitelné zdroje pohodlně pokrýt až dvě třetiny současné dnešní spotřeby.
Například dlouhodobé možnosti větrné energie dosahují až k produkci elektřiny pro dva miliony domácností.

4) Ekonomická příležitost čisté energetiky

Obnovitelné zdroje udělaly za posledních několik let výrazný krok vpřed. Jejich investiční náročnost klesá rychlým tempem a množství investic do čisté energetiky roste k bilionům dolarů. Dynamicky se mění charakter zejména solární energetiky. Za poslední tři roky poklesla cena panelů o 75 procent. Očekává se, že do roku 2020 dojde k poklesu výrobních nákladů o dalších 50 procent. Průměrná maloobchodní cena fotovoltaických panelů letos v Německu prolomila hranici 1,76 euro na kilowatt. Solární energetika je tedy tisíckrát levnější než na svém počátku v padesátých letech.

Sluneční elektřina se stává zajímavá také pro spotřebitele – na přelomu loňského a letošního roku došlo v Německu poprvé k protnutí maloobchodní ceny elektřiny a garantovaných výkupních cen pro solární elektrárny. Mít vlastní střešní systém je tak výhodnější než kupovat energii ze sítě.
 
Pomalu také přestává platit tvrzení, že solární energetika je marginálním zdrojem. Zatím pochopitelně není schopná trvale nahradit všechny uhelné nebo jaderné elektrárny. Ovšem už dnes solární energetika směle konkuruje drahým plynovým zdrojům v době špiček. Například v pátek 25. května vyrobily německé sluneční elektrárny téměř 190 GWh, což představuje 14 procent celkové spotřeby elektřiny v tento den. Podle prohlášení Institutu pro obnovitelné zdroje, citovaného agenturou Reuters, se v sobotu v poledne podíl solární energetiky vyšplhal až na 50 procent.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz