fbpx

Partneři sekce

Kotlíkové dotace startují. Na nové kotle putují 3,4 miliardy korun0

Dnes začíná druhá vlna oblíbených kotlíkových dotací, v jejich rámci mohou lidé získat státní příspěvek na výměnu starého kotle na tuhá paliva za moderní a ekologicky zdroj tepla. Žádosti je nyní možné podávat elektronicky.

Pokud vyměníte okna, získáte bonus

Na dotace je určeno 3,4 miliardy korun, které ministerstvo rozdělí mezi jednotlivé kraje. Ty budou stejně jako dříve administraci žádostí vyřizovat. Dotaci letos už nebude možné získat na kotle na uhlí. „Nově nebudeme podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech podaných žádostí. Další významnou novinkou je, že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž nejen finančně ale i administrativně ulevíme žadatelům a zároveň budeme moci z uspořených peněz podpořit výrazně více domácností,“ uvedl ministr životního prostředí Brabec.

Pokud žadatel některá z „mikroenergetických opatření“, jako je výměna oken či dveří, nebo zateplení stropu, provede, může získat další podporu ve výši 20 000 nebo 40 000 Kč. Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení kotle či tepelného čerpadla a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest.

Reklama

Dotace jsou trochu nižší

Dotace jsou ve srovnání s předchozími lety trochu nižší, ale nijak výrazně. Žadatelé z takzvaných prioritních oblastí – tedy regionů, kde jsou opakovaně překračovány limity škodlivých látek, získají navíc bonus ve výši 7500 Kč.

Výše podpory v rámci kotlíkových dotací:

Zdroj tepla Maximální procento uznatelných nákladů Maximální výše dotace
Tepelné čerpadlo 80 % 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) 80 % 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) 80 % 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel 75 % 95 000 Kč
Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (samočinná dodávka paliva) 75 % 75 000 Kč

Konkrétní podobu dotací určí kraje

Finální podobu podmínek dotací budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit. Ministerstvo v rámci výzvy ale stanovilo povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Jednou z nich jsou výše dotací a požadavek na Ekodesign všech nových kotlů. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů tepla, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.