fbpx

Kotlíkové dotace pokračují i letos. Na žadatele čekají tři miliardy korun0

Ministerstvo životního prostředí letos spouští poslední vlnu oblíbených Kotlíkových dotací, které jsou určeny na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nový zdroj tepla. Pro žadatele je v poslední vlně určeno 3,125 miliardy korun. Podle MŽP by to mělo stačit na výměnu až 30 tisíc starých kotlů. Dotace budou opět rozdělovat kraje.

Populární kotlíkové dotace letos vstupují do poslední vlny. Ministerstvo životního prostředí slibuje vyměnit až 30 000 starých kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, které už beztak od září 2022 nebude možné provozovat. Jak v předchozích vlnách i letos budou mít administraci žádostí na starosti kraje, které musí Kotlíkové dotace vyhlásit nejpozději do září.  Většina krajů by to ale chce stihnout dříve.

Kotle na uhlí jsou vyloučeny

Obecné podmínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů. „Na této změně trvala Evropská komise, která jasně deklarovala, že uhlí pro ni nepředstavuje ekologický zdroj energie. Získat dotaci na kotel na uhlí už proto nebude ve třetí výzvě možné, tedy ani na kotel kombinovaný, spalující vedle uhlí i biomasu,“ informuje ministr Richard Brabec a dodává, že vyloučení uhlí je rovněž v souladu s energetickou koncepcí ČR i s klimatickou politikou.

Reklama

Výše dotace se nemění

I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. A výše podpory zůstává docela velkorysá – až 127 500 Kč a 80 % způsobilých výdajů. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám.

Kotlíkové dotace můžete čerpat také na plynové kotle. Foto Viadrus

Kotlíkové dotace v kostce:

Co podporují:

 • Zdroje tepla, které splňují požadavky na ekodesign. Požadavky musí splnit pro všechna paliva a všechny způsoby přikládání.

Výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč

Na co dostanete dotaci

 • Zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci,
 • nová otopná soustava,
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest,
 • projektová dokumentace.

Bonusy

 • Prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – bonus 7 500 Kč.
 • Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč.

Výhodnější akce v dohledné době nebude

Kotlíkové dotace běží od roku 2015, od té doby investovalo Ministerstvo životního prostředí do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. V dosavadních dvou výzvách kraje schválily na 60 tisíc výměn v objemu 6,5 miliardy korun, do konce roku 2020 by číslo mělo vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn.

Největší zájem žadatelé dosud projevili o tepelná čerpadla (30 %), značný zájem byl i o kombinované kotle (26 %) a plynové kondenzační kotle (21 %). MŽP doporučuje všem zájemcům, kteří splňují podmínky programu, s žádostí neváhat. Výhodnější dotační akce na výměnu starého kotle asi v dohledné době již nebude.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.